Regels voor vetlozing

stapel rioleringsbuizen

Voor veel bedrijven die vet lozen is een vetafscheider verplicht. Bijvoorbeeld horecabedrijven die vet lozen uit de keuken. Een vetafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en dierlijke en plantaardige vetten en slibdelen filtert.

Waarom een vetafscheider?

Het lozen van vet en olie zorgt vaak voor verstopping van het riool. Onderzoek toont aan dat als het warme (met daarin olie/vet) afvalwater afkoelt, het vet en de olie stolt en zich hecht aan de wanden van het riool. De afvoer wordt minder en dit leidt tot verstoppingen, overstromingen, viezigheid, stank en hoge kosten voor herstel. Op plaatsen waar veel horecabedrijven dicht bij elkaar zitten, zoals in de binnenstad van Utrecht, zijn deze rioolverstoppingen een groot probleem.

De vetafscheider als oplossing

Bedrijven die vet (uit de keuken) lozen, zijn (meestal) verplicht om een vetafscheider met een slibvangput te plaatsen in het riool. Deze moeten voldoende groot zijn en goed worden onderhouden. Ook moet u een bijbehorende slibvangput hebben. Alleen als uw bedrijf niet of nauwelijks vethoudend afvalwater loost, kan de gemeente besluiten dat een vetafscheider niet nodig is.

Voorwaarden

Een vetafscheider moet groot genoeg zijn om het vet te kunnen verwerken. Sinds 1 september 2006 moet een nieuwe vetafscheider aan de nieuwe Europese norm voldoen: de NEN-EN 1825-1 en 2. Voor vetafscheiders van vóór 1 september 2006 is het voldoende als deze aan de oude norm voldoen: de NEN 7087.

Onderhoud

  • Een vetafscheider moet u zo vaak als voor de goede werking nodig is, legen, schoonmaken en weer laten vullen met schoon water. Meestal gebeurt dit als de vetlaag 16 centimeter dik of de slibvangput halfvol i
  • De vetafscheider moet minimaal 1 keer per jaar helemaal leeg, schoongemaakt en gecontroleerd.
  • Veeg met papier de etensresten met aanhangend vet en sauzen in de afvalbak voordat u het servies in de afwas(machine) stopt.
  • Stel de temperatuur van het afwaswater niet te hoog in (ca. 60°).
  • Gebruik niet te veel reinigingsmiddel.

Meer informatie

Het lozen van vethoudend afvalwater (pdf, 243 kB)

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl