Toolbox bouwhinder Bereikbare omgeving

Bouwvakker steekt de weg over in de buurt van de bouwplaats

De B in BLVC gaat over de bereikbaarheid van de stad en de buurt, met de auto, het openbaar vervoer, op de fiets, over het water of te voet en voor bewoners, ondernemers, aannemers, nood- en hulpdiensten en alle anderen die tijdens de uitvoering van of naar het gebied willen.

Problemen met de bereikbaarheid ervaren de bewoners als de meest vervelende klacht bij bouwwerkzaamheden. Klachten hebben bijvoorbeeld betrekking op bouwverkeer dat zich niet aan de afgesproken bouwroute houdt of op onoverzichtelijke of gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden, moet de bereikbaarheid van de buurt gegarandeerd blijven. Daarvoor zijn maatregelen nodig. Ook zijn er mogelijkheden om de overlast van bouwverkeer voor omwonenden of bedrijven te beperken.

De bouwprojecten leiden tot omvangrijke goederenstromen. Het afvoeren en aanleveren van materialen betekent het af- en aanrijden van vrachtwagens. Deze goederenstroom loopt naast de stroom aan personeel die werken op de bouwplaats. Beiden hebben invloed op de bereikbaarheid en veiligheid. Kijk voor een voorbeeld op de website van A naar Beter.

Verkeersmaatregelenplan

Maak een verkeersmaatregelenplan. Dit mailt u naar de gemeente, afdeling Bureau Bereikbaarheid via tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl. Bij grotere plannen adviseren wij via de mail een afspraak te maken om een en ander door te spreken. In het verkeersmaatregelenplan staat hoe u het bouwverkeer zo stuurt dat de extra verkeersbewegingen minimaal zijn. Door, of in overleg met, de gemeente komt er bewegwijzering voor het bouw- en het bestemmingsverkeer.

 

Onderdelen van het verkeersmaatregelenplan

Verantwoordelijkheden/werkzaamheden aannemer

Voorbeelden en manieren om overlast veroorzaakt door bouwverkeer te verminderen

Hulp en contact

Bezoekadres
Stadsplateau 1

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
reactieformulier