Utrechts planproces

Bij ingewikkeldere plannen en gebiedsontwikkelingen gebruiken we het Utrechts planproces (UPP). Het UPP is een soort stappenplan om van idee tot realisatie te komen. Hierin staat onder andere welke bestuurlijke stappen er nodig zijn, en op welke manier er inspraak is.

Een plan kan bijvoorbeeld ingewikkelder zijn omdat het niet in het omgevingsplan past, financieel risicovol is of maatschappelijk gevoelig ligt.

We kennen 5 typen UPP, voor 5 soorten projecten:

UPP 0: Plotontwikkeling
Voor een minder ingewikkelde ontwikkeling van 1 gebouw of gebouwencombinatie, op 1 bouwvlek, met 1 eigenaar. Meestal verandert alleen de bestemming.
UPP 1: Gebiedsontwikkeling
Voor een ingewikkelde ontwikkeling in een buurt, hele buurt, hele wijk of stadsdeel.
UPP 2: Bouwvlekontwikkeling
Voor een ingewikkelde ontwikkeling van 1 gebouw of gebouwencombinatie, op 1 bouwvlek, met 1 eigenaar. Er is geen of beperkt openbaar gebied en weinig maatschappelijke gevoeligheid.
UPP 3: Bereikbaarheidsproject
Voor een fysiek infrastructuurproject voor auto, fiets, openbaar vervoer.
UPP 4: Buitenruimteontwikkeling
Voor een buitenruimteproject anders dan een bouwproject of bereikbaarheidsproject. Bijvoorbeeld een stadspark of ecologische zone.

In het schema staan alle typen UPP en zijn op hoofdlijnen alle stappen en beslismomenten aangegeven.

Bekijk het schema van het planproces (pdf, 90 kB)

Het UPP wordt gebruikt om zoveel mogelijk op eenzelfde manier te werken en te zorgen dat iedereen kan zien hoe we dat doen. Toch blijft elk project maatwerk en wordt per stap bekeken wat nodig is. Daarom wordt soms ook afgeweken van het UPP.

Start van het project: plan en aanpak

Bij de start van elk UPP wordt een document gemaakt waarin het plan en de aanpak worden omschreven. Voor UPP 3 en 4 heet dit een startdocument.

UPP 0, 1 en 2 gaan meestal over een plan dat een initiatiefnemer bij de gemeente indient. Hiervoor maken we een ‘intentiedocument’. Vindt de gemeente het initiatief voldoende kansrijk? Dan stelt het college het intentiedocument vast. Daarna onderzoekt de gemeente samen met de initiatiefnemer of het plan ook haalbaar is.

Intentiedocumenten die het college heeft vastgesteld staan op de website met bestuurlijke informatie.

Contact bij ingewikkelde projecten

Ruimtelijk regisseurs van de gemeente begeleiden de wat meer ingewikkelde projecten. De ruimtelijk regisseur is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in het gebied.

Neem contact op met de ruimtelijk regisseur

Hulp en contact Ruimtelijk regisseur

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur