Over deze website Toegankelijkheid van deze website

De gemeente Utrecht werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 31-07-2020.

De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:

 1. https://www.utrecht.nl (hoofdwebsite)
 2. https://pki.utrecht.nl

Verbeterpunten

Formulier voor het maken van een afspraak

In december 2020 is ons afsprakenformulier vervangen. Dat is nog niet onderzocht op toegankelijkheid. Begin 2021 laten we dat doen.

Online loket

 • Een bezoeker die zijn (adres)gegevens invult, kan deze niet overal automatisch laten aanvullen. Hij moet dus naam en adres helemaal zelf intypen (succescriterium 1.3.5).
 • Bij sommige resoluties kan de bezoeker het menu niet (goed) gebruiken.

We verwachten dat de leverancier van het online loket dit in 2021 aanpast.

Documenten

Sommige pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We zijn druk bezig met het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s, via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen een jaar nieuwe pdf's goed zullen zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen.

De informatie die we openbaar maken na Wob-verzoeken, is helaas technisch niet toegankelijk te maken. Die informatie is daarom ook via een mailadres op te vragen.

Testresultaten

 1. 27-11-2019: Handmatig onderzoek door derden (pdf, 775 kB)
 2. 22-03-2018: Handmatig onderzoek door derden (pdf, 800 kB)
 3. 12-12-2017: Handmatig onderzoek door derden (pdf, 740 kB)
 4. 02-12-2016: Handmatig onderzoek door derden (pdf, 915 kB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen.

 • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
 • Onderzoek: experts van buiten controleren regelmatig onze website. De gevonden problemen lossen wij vervolgens op.
 • Eind 2019 zijn we begonnen om periodiek zelf de website te testen op toegankelijkheid.

Uw reactie

Hebt u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten.

Toegankelijkheidsverklaringen voor rijksoverheid

 

Het toegankelijkheidslabel van utrecht.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Het toegankelijkheidslabel van Online loket gemeente Utrecht. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheid andere sites en apps van de gemeente

Hieronder staat welke andere sites en webapplicaties van de gemeente Utrecht een toegankelijkheidsverklaring hebben.