Zoektips

Zoeken binnen utrecht.nl

Via het zoekvenster dat rechtsboven op iedere pagina staat, kunt u de website doorzoeken. Typ in het veld een of meerdere zoekwoorden en klik vervolgens op het vergrootglas. Het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt. 

Slim zoeken

Standaard zoekt de zoekmachine alleen naar pagina's die al uw zoekwoorden bevatten. Het is niet nodig om tussen uw zoekwoorden ’en’ of '+' te zetten. Het kan wel nuttig zijn om 'of' tussen uw zoekwoorden te zetten: de zoekmachine zoekt in dat geval naar alle pagina's waarop een of meer van uw zoekwoorden staan.

Te veel resultaten?

Als u te veel resultaten krijgt, dan kunt u het resultaat verfijnen door rechts in het scherm te kiezen voor webpagina, online loket of nieuwsberichten.

Online loket: producten of diensten zoeken

In het online loket vindt u producten en diensten van de gemeente Utrecht. Voorbeelden van gemeentelijke producten en diensten zijn: paspoort, rijbewijs, vergunning en subsidie.

U kunt in het online loket zoeken op zoekwoord, op onderwerp en op alfabet.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht