Werk en inkomen Medische kosten

Medische kosten worden vergoed uit uw zorgverzekering. Soms zijn medische kosten hoger dan u vergoed krijgt. Kunt u deze kosten door een bijzondere situatie niet betalen? En is de medische behandeling noodzakelijk? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Voor het eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor medische kosten aan

Stuur met uw aanvraag onder andere kopieën mee van:

  • de polis en het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekering
  • de proforma nota van de medische kosten (dit is een voorlopige rekening van de te verwachten kosten)
  • een verklaring van de arts waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan zelf een medisch advies vragen.

In het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat wat u nog meer moet meesturen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie