Bijstand als u dakloos bent

Bent u dakloos en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan is er is een speciale regeling. Lees hier wat u moet doen om een uitkering aan te vragen.

Uitkering aanvragen

U bent dakloos als u geen vast adres hebt om te wonen. U slaapt 's nachts buiten, of in een Utrechtse opvang, of u hebt steeds wisselende tijdelijke logeeradressen. U kunt dan niet op de normale manier een bijstandsuitkering aanvragen. Daarom is er een speciale regeling.

  • Kom naar het stadskantoor (Stadsplateau 1) voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Van maandag tot en met vrijdag hebben wij tussen 9.00 - 10.00 uur een speciaal spreekuur voor mensen die dakloos zijn.
  • Meld u bij aankomst op het stadskantoor aan bij de aanmeldzuil.
  • Op het scherm kiest u: ‘Ik heb geen afspraak’ en daarna kiest u:  ‘Ik wil een daklozenuitkering aanvragen’.
  • U krijgt een bonnetje. Hierop staat waar u kunt wachten.

Post ophalen in het stadskantoor

Bent u dakloos en hebt u als briefadres het stadskantoor? Dan bent u verplicht om minimaal 1 keer in de 2 weken uw post op te halen in het stadskantoor. U kunt niet bellen en vragen of er post is.

Het postspreekuur voor mensen die dakloos zijn, is van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 11.00 uur. Bij de aanmeldzuil in de hal kiest u ‘afspraak NEE’. Daarna kiest u ‘post ophalen’.

U krijgt dan een bonnetje. U wacht in de ontmoetingsruimte bij de koffieautomaat in de hal.

Uitkering als u dakloos bent en verblijf in de 24-uursopvang

Voor verblijf in de 24-uursopvang betaalt u een eigen bijdrage van € 6,50 per dag. Dit bedrag is voor blijven slapen, koffie, thee, eten, zorg en activiteiten overdag. Ook als u niet overal gebruik van maakt, betaalt u toch € 6,50 per dag. Voor het betalen van dit bedrag krijgt u in de 24-uursopvang een toestemmingsformulier om te ondertekenen. U kunt dit formulier ook vragen bij het spreekuur waar u terecht kunt als u dakloos bent. Onder het kopje 'Uitkering aanvragen’ leest u wanneer dit spreekuur is.
Wij horen van de 24-uursopvang hoeveel dagen u in een maand bent geweest. Wij houden het bedrag de volgende maand dan in op uw uitkering. Dit kan maximaal € 201,50 zijn (in een maand van 31 dagen). En wij betalen dit bedrag aan de 24-uursopvang.

Hulp als u dakloos bent

Wilt u meer informatie over hulp  in Utrecht? Kijk dan op Hulp als u dakloos bent.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie