Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 wetten. De wet gaat over bijvoorbeeld bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024.

U hebt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. U wilt bijvoorbeeld:

Wat is er veranderd?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het omgevingsloket staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het omgevingsloket kunt u checken of u een vergunning nodig hebt. U kunt er ook een omgevingsvergunning aanvragen, aanvullende informatie doorgeven en een melding doen.
  • De bestemmingsplannen zijn sinds 1 januari 2024 onderdeel van het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid. Deze kunt u vinden in het omgevingsloket onder Regels op de kaart.
  • Voor veel vergunningen geldt dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms kunnen we deze periode verlengen met 6 weken. Als uw (bouw)plan ingewikkeld is, dan kunnen we voor uw vergunningaanvraag de uitgebreide procedure volgen. In dat geval is de beslistermijn langer. Bij ingewikkelde aanvragen moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • De overheid verwacht van mensen met een bouwplan dat zij vooraf in gesprek gaan met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken. Dit heet participatie.
  • Naast de Omgevingswet geldt sinds 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gaat u bouwen of verbouwen? Deze wet kan voor u betekenen dat u iemand moet inhuren om de bouwkwaliteit te controleren.

Aanvragen uit 2023

Hebt u een vergunning gekregen vóór de invoering van de Omgevingswet? Dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Hebt u een vergunning aangevraagd vóór de invoering van de omgevingswet, maar moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de wet zoals die tot en met 31 december 2023 was.

Meer informatie

Omgevingsvisie

  • In de omgevingsvisie staat hoe we nu en in de toekomst omgaan met de leefomgeving.

Omgevingsplan

Omgevingsoverleg

Omgevingsvergunning

Controle van de bouwkwaliteit

Participatie

  • In het participatiebeleid staat hoe u van tevoren kunt meedenken met de gemeente en ontwikkelaars over grote bouwprojecten.

Omgevingswet

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030