Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten. De wet gaat over bijvoorbeeld bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen hebt om uw huis te verbouwen, een boom te kappen of een sloot te dempen. Of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer. U moet uitzoeken of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan online in het nieuwe omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil uitbreiden. We vragen initiatiefnemers om hun plan met omwonenden te bespreken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

  • In het nieuwe omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig hebt. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • De bestemmingsplannen worden vanaf 1 januari 2024 onderdeel van het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms kunnen we deze periode verlengen met 6 weken. Bepaalde vergunningaanvragen zijn ingewikkeld. Dat noemen we complexe aanvragen. Bij complexe aanvragen moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • De overheid verwacht van mensen met een bouwplan dat zij vooraf in gesprek gaan met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken. Dit heet participatie.  
  • Naast de Omgevingswet gaat vanaf 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gaat u bouwen of verbouwen? Deze wet kan voor u betekenen dat u iemand moet inhuren om de bouwkwaliteit te controleren. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente. De invoering van de Wkb gaat in stappen vanaf 1 januari 2024.

Tot 1 januari 2024

Hebt u een vergunning gekregen vóór de invoering van de Omgevingswet? Dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Hebt u een vergunning aangevraagd vóór de invoering van de omgevingswet, maar moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat meestal volgens de wet zoals die in 2023 is.

Meer informatie

Omgevingsvisie

  • In de omgevingsvisie staat hoe we nu en in de toekomst omgaan met de leefomgeving.

Omgevingsplan

Omgevingsoverleg

Controle van de bouwkwaliteit

Omgevingswet

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030