Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Hierin staan alle wetten en regels voor de leefomgeving. De leefomgeving is de omgeving waarin we leven, wonen, werken, studeren en ontspannen. Het gaat bijvoorbeeld over water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen.

Op dit moment zijn er veel losse wetten en regels over onze leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden al die wetten en regels samengevoegd in 1 wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning

In de Omgevingswet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan moet hebben. Als u iets wilt doen in de leefomgeving waarvoor u een vergunning nodig hebt, dan heet dat een omgevingsvergunning.

  • In de omgevingsvisie staat hoe we nu en in de toekomst omgaan met de leefomgeving. De stad mag meedenken over wat er in de visie staat.
  • In het omgevingsplan staat wat er wel en niet op een bepaalde plek mag. En welke voorwaarden er zijn om er iets te doen of te veranderen. In het omgevingsplan komen alle regels voor de leefomgeving samen. Als de omgevingswet ingaat vervangt het omgevingsplan de huidige bestemmingsplannen.
  • Voor sommige activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente controleert dan of uw plan past bij de wensen en regels op die plek. Ook kunnen bewoners en anderen die met uw plan te maken krijgen laten weten wat zij ervan vinden.

Meer informatie

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030