Controle van de kwaliteit van uw bouwplan

De manier is veranderd waarop de gemeente bouwplannen behandelt en controleert. Bij sommige bouwplannen wordt u zelf verantwoordelijk voor het inhuren van iemand die de kwaliteit van het plan controleert. U krijgt dan extra kosten bij een bouwaanvraag.

Controle door gemeente of door kwaliteitsborger

Vroeger controleerde de gemeente of bouwwerken voldoen aan de bouwtechnische regels. In stappen verschuift deze taak in 2024 en 2025 naar onafhankelijke bouwkundig experts. Deze experts noemen we kwaliteitsborgers. Inwoners en ondernemers huren de kwaliteitsborger zelf in.

Deze verandering komt door de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb). Deze wet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Wel of geen kwaliteitsborger nodig?

Gaat u iets nieuws bouwen? Doe dan de vergunningcheck in het omgevingsloket.

Doe de vergunningcheck

U ziet dan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. In het resultaat kan staan dat u ook een kwaliteitsborger moet inschakelen. Uw architect, adviseur of aannemer kan u hierbij helpen of dit voor u regelen. Of zoek zelf een kwaliteitsborger met de juiste diploma’s.

Ook als u geen omgevingsvergunning nodig hebt

Misschien hebt u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig. Dan kan het toch zijn dat u een kwaliteitsborger in moet huren. De vergunningcheck geeft dat dan aan.

Wat doet de kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger kijkt van begin tot eind mee. Van het maken van het plan totdat het bouwwerk klaar is. De kwaliteitsborger controleert het werk van de aannemer op alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u meer bescherming tegen fouten. En het voorkomt dat u pas later ontdekt dat een onderdeel van het bouwwerk niet aan de eisen voldoet.

Voordat u start met bouwen: gegevens doorgeven

U stuurt ons een aantal gegevens, minimaal 4 weken voordat u begint met bouwen. Dit doet u via het omgevingsloket.

U stuurt ons de volgende informatie:

 • risicobeoordeling en risicomatrix
 • beoordelingsplan

Uw aannemer en kwaliteitsborger moeten deze gegevens aan u geven.

Als het bouwwerk klaar is: melden

Is het bouwwerk klaar? Dan moet u dit melden bij ons. U doet deze melding via het omgevingsloket.

U stuurt minimaal de volgende informatie naar ons door:

 • de verklaring van de kwaliteitsborger
 • de gegevens die u van uw aannemer hebt ontvangen, zoals:
  • de bouwtekeningen
  • de technische berekeningen en tekeningen en alle andere gegevens die gaan over het bouwwerk.

Uw kwaliteitsborger kan u hierbij helpen.

Wij beoordelen uw melding binnen 2 weken. Let op: in deze 2 weken mag u het bouwwerk nog niet gebruiken. Dat mag pas als u een reactie van ons hebt gekregen.

Aannemer moet mogelijke fouten herstellen

De aannemer moet laten zien dat het bouwwerk aan de regels voldoet. Het kan zijn dat een bouwwerk niet gebouwd is volgens de regels en afspraken. U hebt door de Wkb betere mogelijkheden om te zorgen dat de aannemer mogelijke fouten herstelt. Ook moet de aannemer informatie aan u geven over hoe risico's zijn afgedekt. Dit gaat om risico’s op schade die later ontstaat doordat het bouwwerk niet in orde blijkt.

Invoeren Wkb in 3 stappen

De Wkb wordt in 3 stappen ingevoerd. Bij elke stap zijn er meer bouwplannen waarvoor deze wet geldt.

Stap 1, sinds 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de eerste stap gestart. U moet u zelf een kwaliteitsborger inhuren voor bepaalde nieuwbouwplannen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van:

 • een nieuwe (vrijstaande) woning
 • een nieuwe fiets- of voetgangersbrug
 • een nieuwe recreatiewoning
 • een nieuwe bedrijfshal met maximaal 2 verdiepingen

Voor andere bouwplannen is er nog niets veranderd. Bijvoorbeeld voor verbouwen. Of voor de bouw van appartementen, scholen, winkelcentra, stationsgebouwen en fabrieken. De gemeente blijft daarvoor de bouwtechnische toets nog zelf uitvoeren. Dat blijft ook nog zo bij uitzonderingen, zoals monumenten en bedrijfspanden voor meer dan 150 personen.

Stap 2, vanaf 1 januari 2025

In de 2e stap huurt u zelf een kwaliteitsborger in voor dezelfde nieuwbouwplannen als in de 1e stap. Maar voortaan ook als u dit soort bouwwerken gaat verbouwen.

De planning is dat vanaf 1 januari 2025 de 2e stap ingaat. De overheid beslist hier over in juni 2024.

Stap 3

Later volgt nog een 3e stap. Vanaf dan huurt u zelf een kwaliteitsborger in voor nieuwbouwplannen en verbouwingen zoals in stap 2. Maar voortaan ook voor andere bouwplannen, zoals voor appartementen, monumenten, scholen, winkels en fabrieken. Het is nog niet bekend wanneer de 3e stap ingaat.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen