Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2025

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat komt er?

  • 97 woningen, waarvan 71 betaalbare woningen.
  • Een parkeergarage onder de gebouwen. Met een fietsenstalling die de bewoners samen delen.
  • Een supermarkt (bruto-vloeroppervlakte ongeveer 1.270 m²). De ingang voor het bevoorraden van de supermarkt komt aan de Kardinaal de Jongweg.
  • 5 dagwinkels (samen 696 m² bruto-vloeroppervlakte).
  • Een maatschappelijke voorziening, zoals een gezondheidscentrum (454 m2 bruto-vloeroppervlakte).
  • Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Meedenken

Reageren op concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

In het concept-SPvE staan onze eisen en wensen voor het gebied. U kunt hierop reageren van 11 december 2023 tot en met 5 februari 2024. Stuur uw reactie naar galenhuizingalaan@utrecht.nl.
Bekijk het SPvE Jan van Galenstraat

Hierna biedt het college de reacties op het concept-SPvE ter vaststelling aan de raad aan. Als er aanpassingen zijn, sturen ze dit ook mee. Waarschijnlijk gebeurt dit eind maart 2024. Dat hangt ook af van het aantal reacties.

Meedenken en verder met het plan

Woont u in de buurt of zit uw bedrijf er? En hebt u ideeën over hoe de ruimte rond het gebouw eruit moet zien? Dan kunt u daarover op 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur meedenken tijdens een bijeenkomst (creatief ontwerpatelier) in het Marnix Academie, Vogelsanglaan 1. Het gaat dan om bijvoorbeeld een speeltuin, plek voor fietsen van bezoekers van de supermarkt en waar gras, bomen en planten komen.
In een werkgroep werken we daarna verder aan het plan voor de speel- en stadstuin. Met een klankbordgroep werken we verder aan de rest van het plan voor het gebied. Omwonenden en bedrijven uit de buurt kunnen zich daarvoor aanmelden.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit naar ongeveer 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei opvangen door geschikte woningen te bouwen in de stad. En door in te zetten op meer aandacht voor groen, werken, mobiliteit en voorzieningen.

Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen (zoals huur-koop, prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
31 januaristartbijeenkomst inrichting openbare ruimte
11 december 2023 - 5 februari 2024reageren op concept-SPvE
Voorjaar 2024besluitvorming SPvE
Zomer 2024openstellen bestemmingsplan
Najaar 2024inspraakperiode  bestemmingsplan
Eind 2024/begin 2025besluitvorming bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl