Bouwprojecten en stedelijke ontwikkeling

Utrecht, gezonde stad van en voor iedereen

Steeds meer inwoners, ondernemers, werkgevers en bezoekers kiezen voor Utrecht. Een stad waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen naar elkaar omkijken.

We willen ruimte geven aan deze groei, maar tegelijkertijd onszelf blijven. Dit brengt stevige uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, woningbouw, werkgelegenheid, duurzame energie en leefbaarheid. We kunnen onze doelen niet waarmaken zonder bewoners, ondernemers en organisaties. Die met ons meedenken, meebeslissen en zelf het initiatief nemen om de stad mooier en beter te maken. Samen werken we aan een gezonde en prettige stad voor iedereen.

Lees meer over gezond stedelijk leven voor iedereen

Lees hoe we de plannen tot 2040 een plek willen geven in de stad