Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
2026

In het zuidelijk deel van het Museumkwartier ligt de Lange Nieuwstraat. Daar heeft zorginstelling Altrecht een deel van haar panden verkocht. Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 237 en het gebouw op het binnenterrein zijn nu in bezit van VORM Ontwikkeling.

Wat komt er?

De ontwikkelaar wil in het monumentale gebouw een museumhotel maken. In de binnentuin heeft het Centraal Museum het nijntje museum uitgebreid. 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Museumhotel

Voor het Museumhotel is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. In 2022 heeft het Ontwerpbestemmingsplan Museumhotel ter inzage gelegen. We hebben 6 reacties (zienswijzen) ontvangen. Die gaan vooral over de parkeerdruk in de omgeving van het Museumhotel, de behoefte aan een hotel en geluidsoverlast van bezoekers. We hebben een samenvatting gemaakt van de zienswijzen en daarop gereageerd. Dat staat in het vaststellingsrapport.

Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Vanaf publicatie hebt u 6 weken de tijd om een beroep in te dienen als u het niet eens bent met het nieuwe bestemmingsplan.

Bekijk het bestemmingsplan

Bouwenvelop

Op 8 december 2020 heeft het college de bouwenvelop voor het museumhotel vastgesteld. In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over hoeveel de ontwikkelaar mag bouwen en hoe hoog. Wij hebben hierin ook de verbeterpunten, ideeën en wensen van de buurtbewoners opgenomen.

Belangrijkste punten uit de bouwenvelop

 • Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat wordt verbouwd en het gebouw op het binnenterrein wordt gesloopt.
 • Er komen 2 nieuwe gebouwen op het binnenterrein. 1 voor het hotel: voor hotelkamers en horeca. En 1 voor het museum: voor tentoonstellingsruimte, museumcafé en theater.
 • Het hotel krijgt een bijzonder concept: een museumhotel. Daarvoor is er een samenwerking met het Centraal Museum.
 • Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht en wordt daardoor groener.

Plannen voor het binnenterrein

 • Van het noorden van het binnenterrein maken we een groen stadshof. Het zuiden krijgt de sfeer en inrichting van een tuin. Een tuin is groener dan een stadshof.
 • In het stadshof komen dezelfde klinkers als in de Lange Nieuwstraat en de Vrouwjuttenhof. Zo zorgen we op verschillende plekken voor dezelfde sfeer. In de tuin komen grotere stenen met een lichtere kleur.
 • Het binnenterrein maken we voor een deel openbaar. Het blijft in het bezit van Altrecht. Wel mag iedereen er gebruik van maken. 
 • Het binnenterrein maken we zo groen mogelijk.
 • Er komt een pad van de Lange Nieuwstraat naar de Vrouwjuttenhof.
 • Er komt een terras bij het hotel.
 • Het afval van Altrecht, het hotel en het museum zamelen we samen in, in containers onder de grond.
 • Er komen 17 bomen op het binnenterrein. Dat zijn 7 bomen meer dan de 10 bomen die er nu staan. Voor 4 bomen onderzoeken we of we die kunnen verplaatsen.

Bekijk de raadsbrief, de bouwenvelop en de reactienota voor het museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Voorjaar 2024Na besluit raad: publiceren en 6 weken beroepstermijn bestemmingsplan.
Januari 2026Begin bouw Museumhotel.
Najaar 2027Inrichting binnenterrein achter Museumhotel.

Wat is al gebeurd?

 • 25 april 2024: raadsbesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning.
 • 16 januari 2024: collegebesluit over het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning.
 • 21 juni 2023: na uitbreiding heropening van het nijntje museum.
 • 2022-2023: opstellen vaststellingsrapport met antwoorden reacties op het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning.
 • 2022 tot april 2023: Verbouwing en uitbreiding van het nijntje museum.
 • 22 februari 2022: informatiebijeenkomst voor omwonenden.
 • 28 januari t/m 10 maart 2022: Reageren op het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning.
 • Oktober 2021: omgevingsvergunning uitbreiding nijntje museum is verleend.
 • 8 december 2020: vaststelling bouwenvelop door college van burgemeester en wethouders.
 • Oktober 2020: conceptversie van de bouwenvelop gedeeld en mogelijkheid om te reageren.
 • 14 oktober 2019: informatieavond voor de buurt (pdf, 78 kB).
 • 26 juni 2019: college van B en W stelt startdocument (pdf, 1,4 MB) vast en informeert de gemeenteraad (pdf, 49 kB) over het plan.
 • 2017 tot en met juni 2019: afstemmen over plannen tussen gemeente, VORM Ontwikkeling en Centraal Museum.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur