Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Fase project

In voorbereiding

Geplande bouw

2026

In het zuidelijk deel van het Museumkwartier ligt de Lange Nieuwstraat. Daar heeft zorginstelling Altrecht een deel van haar panden verkocht. Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 237 en het gebouw op het binnenterrein zijn nu in bezit van VORM Ontwikkeling.

Wat komt er?

De ontwikkelaar wil in het monumentale gebouw een museumhotel maken. In de binnentuin heeft het Centraal Museum het nijntje museum uitgebreid. 

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Museumhotel

Voor het Museumhotel is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. In 2022 heeft het Ontwerpbestemmingsplan Museumhotel ter inzage gelegen. We hebben 6 reacties (zienswijzen) ontvangen. Die gaan vooral over de parkeerdruk in de omgeving van het Museumhotel, de behoefte aan een hotel en geluidsoverlast van bezoekers. We hebben een samenvatting gemaakt van de zienswijzen en daarop gereageerd. Dat staat in het vaststellingsrapport. We passen het bestemmingsplan op een paar onderdelen aan. In januari 2024 besluit het college of het bestemmingsplan met het vaststellingsrapport naar de gemeenteraad kan. Zij nemen er een definitief besluit over. Daarna kunt u het vaststellingsrapport bekijken via deze website. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, publiceren wij het. Wij verwachten dat dit gebeurt in het voorjaar van 2024. U hebt dan 6 weken de tijd om een beroep in te dienen als u het niet eens bent met het nieuwe bestemmingsplan.

Bouwenvelop vastgesteld

Op 8 december 2020 heeft het college de bouwenvelop voor het museumhotel vastgesteld. In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over hoeveel de ontwikkelaar mag bouwen en hoe hoog. Wij hebben hierin ook de verbeterpunten, ideeën en wensen van de buurtbewoners opgenomen.

Belangrijkste punten uit de bouwenvelop

 • Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat wordt verbouwd en het gebouw op het binnenterrein wordt gesloopt.
 • Er komen 2 nieuwe gebouwen op het binnenterrein. 1 voor het hotel: voor hotelkamers en horeca. En 1 voor het museum: voor tentoonstellingsruimte, museumcafé en theater.
 • Het hotel krijgt een bijzonder concept: een museumhotel. Daarvoor is er een samenwerking met het Centraal Museum.
 • Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht en wordt daardoor groener.

Bekijk de bouwenvelop museumhotel en uitbreiding nijntje museum (pdf, 11,2 MB)

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Januari 2024College beoordeelt ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning
Voorjaar 2024Raad neemt besluit over bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning
Voorjaar 2024Na besluit raad: publiceren en 6 weken beroepstermijn bestemmingsplan
Januari 2026Begin bouw Museumhotel
Najaar 2027Inrichting binnenterrein achter Museumhotel

Wat is al gebeurd?

 • 21 juni 2023: na uitbreiding heropening van het nijntje museum
 • 2022-2023: opstellen vaststellingsrapport met antwoorden reacties op het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • 2022 tot april 2023: Verbouwing en uitbreiding van het nijntje museum
 • 22 februari 2022: informatiebijeenkomst voor omwonenden
 • 28 januari t/m 10 maart 2022: Reageren op het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • Oktober 2021: omgevingsvergunning uitbreiding nijntje museum is verleend.
 • 8 december 2020: vaststelling bouwenvelop door college van burgemeester en wethouders.
 • Oktober 2020: conceptversie van de bouwenvelop gedeeld en mogelijkheid om te reageren.
 • 14 oktober 2019: informatieavond voor de buurt (pdf, 78 kB).
 • 26 juni 2019: college van B en W stelt startdocument (pdf, 1,4 MB) vast en informeert de gemeenteraad (pdf, 49 kB) over het plan.
 • 2017 tot en met juni 2019: afstemmen over plannen tussen gemeente, VORM Ontwikkeling en Centraal Museum.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur