Vleuterweide: boomgaardtuin met woningen aan Beeldentuinlaan

Fase project:
In voorbereiding

Geplande start:
2025

Ontwikkelaar Ambog groep heeft een plan voor het ontwikkelen van zijn grond aan de Beeldentuinlaan in Vleuterweide. Op dit perceel willen zij een nieuwe boomgaardtuin maken. De tuin wordt toegankelijk via een looppad en er komen 5 nieuwe woningen.

De huidige boomgaard is verouderd en (voor een deel) aan vervanging toe. De komende periode bekijken we of het plan is zoals we willen en haalbaar is. Dat doen we samen met de bewoners.

Wat komt er?

  • Een boomgaardtuin met zo’n 200 tot 300 nieuwe fruit- en notenbomen.
  • Nieuw, voor een deel openbaar groen in de vorm van een looppad over het perceel.
  • 2 keer een 2-onder-1-kapwoning op het perceel van de Beeldentuinlaan en 1 vrijstaande woning aan de Zandweg.
  • Het renoveren van de villa die er al is.

Wat is het vervolg?

Of het plan doorgaat en hoe het eruit komt te zien, besluiten we in de volgende fase. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan (het intentiedocument ofwel Idoc) vastgesteld. Dit betekent dat de Ambog groep het plan verder mag onderzoeken en uitwerken. Samen met ons maken ze een bouwenvelop. Hierin staan de voorwaarden wij als gemeente meegeven aan het plan. De ontwikkelaar betrekt de bewoners via een klankbordgroep bij het maken van de bouwenvelop.

Op de hoogte blijven en meedenken

Het gemeentebestuur heeft ingestemd met het intentiedocument (Idoc). De instemming is op de hoofdlijnen van het plan voor de boomgaardtuin. Nu gaan we aan de slag met het beantwoorden van onderzoeksvragen zoals in het Idoc benoemd.

De Ambog groep gaat samen met een klankbordgroep van bewoners aan de slag om de plannen verder in te vullen. De voorwaarden en eisen leggen we vast in een document dat we de bouwenvelop noemen. Als het college met de bouwenvelop instemt, werken we de bouwplannen verder uit. Dan starten we ook met de procedure voor het omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan). We verwachten in 2025 te kunnen starten met de bouw.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
September tot en met december 2023 
  • Beantwoorden onderzoeksvragen Idoc en klankbordgroep
  • Opstellen bouwenvelop
 
Eind 2023Definitief ontwerp
2024Procedure omgevingsplan
2025Start uitvoering

Wat is er al gebeurd?

  • 11 april 2023: de initiatiefnemer en ontwikkelaar organiseerden een 1e inloopbijeenkomst. De bewoners in de directe omgeving hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. De avond is goed bezocht en bewoners konden reageren op de plannen.

Waar ligt het (project) precies?

Het stuk grond is ongeveer 1 hectare groot en ligt in Vleuten–De Meern in de buurt Vleuterweide. De locatie wordt omsloten door de Beeldentuinlaan, Paleistuinlaan, Kweektuinlaan en Zandweg.

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern