Bomen planten en kappen

Wij planten, verplanten en kappen bomen in Utrecht. Een boom kan bijvoorbeeld op een plek staan waar gebouwd moet worden. Dan kijken we of we deze kunnen verplanten. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat hij ziek is of schade veroorzaakt. We planten een nieuwe boom terug, tenzij de plek te krap is voor een nieuwe boom. Dan planten we een nieuwe boom op een andere plek.

Op deze pagina:

Bomen planten

Regelmatig planten we nieuwe bomen in de openbare ruimte. We planten bomen alleen in het boomplantseizoen, van oktober tot en met begin april. We proberen om zoveel mogelijk duurzaam gekweekte bomen in te kopen. Meer over duurzaam groen.

In Utrecht planten we bomen met een stam die minimaal 5 cm dik is. Zo ziet de straat er sneller mooi uit. De eerste 3 jaar na planten geven we bomen extra water.

Jonge bomen water geven

Als gemeente proberen we nieuwe methodes uit om het water geven aan jonge bomen te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld waterzakken. Dit zijn zakken met 75 liter water die we aan de stam van een boom vastmaken. De zakken druppelen langzaam leeg. Zo kan de boom het water geleidelijk opnemen. Ook gebruiken we vochtsensoren. Dit zijn sensoren die meten hoe droog de grond rondom een boom is. Zo weten we wanneer het tijd is om een boom water te geven en zorgen we ervoor dat de boom niet te veel of te weinig water krijgt.

Bomen verplanten

Soms verplanten we bomen. Bijvoorbeeld als een gezonde boom plaats moet maken door het opnieuw inrichten van een straat. Niet alle boomsoorten zijn geschikt om te verplanten.

Een verplanting voorbereiden kost veel tijd. Soms duurt dit een jaar. En bij oudere bomen soms zelfs meerdere jaren. Verplanten gaat als volgt.

  • We graven een sleuf om de wortelkluit heen. De boom maakt dan zelf een wortelkluit die compacter is.
  • We verplanten de boom als hij in rust is. Dat is in het najaar of de winter.
  • Op de nieuwe locatie heeft de boom extra zorg nodig. We verankeren hem stevig, want hij is zeer gevoelig voor omwaaien.
  • We geven de boom nazorg. We geven bijvoorbeeld extra water in de zomer.

Hoe weet u welke bomen de gemeente gaat kappen?

Bekendmakingen van vergunningaanvragen

Wilt u op de hoogte blijven van alle bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning aanvraagt?

Meld u aan voor de e-mailservice

De landelijke overheid heeft een e-mailservice voor bekendmakingen. In deze bekendmakingen staat voor welke bomen wij een vergunning hebben aangevraagd om te kappen. Via deze e-mailservice krijgt u niet alleen berichten over bomen maar ook over andere bekendmakingen in uw buurt of wijk.

Vellijst: vergunning voor zieke bomen

Wanneer we verwachten dat een boom binnen 1 jaar een gevaar wordt voor de omgeving, zetten we de boom op de halfjaarlijkse gemeentelijke vellijst. Voor de vellijst vragen we 1 vergunning aan om alle bomen die erop staan te mogen kappen. Ook deze vergunning komt langs bij de bekendmakingen. Bomen die we om andere redenen kappen, zoals bij een herinrichting, staan niet op de vellijst.

Lees meer over bomen op de vellijst

Niet altijd een vergunning nodig

Voor bomen met iepziekte, essentaksterfte of roetschorsziekte hoeft de gemeente geen vergunning aan te vragen. Ook als we een boom met spoed kappen omdat deze gevaarlijk is, vragen we niet eerst een vergunning aan. Wel verspreiden we een wijkbericht over de kap. Ook voor het kappen of verplaatsen van jonge, dunne bomen is geen vergunning nodig. Alleen als een boom op een hoogte van 1,30 m dikker is dan 15 cm, moeten we een vergunning aanvragen.

Wijkbericht voor omwonenden

Als wij een boom gaan kappen in uw buurt, dan krijgt u hierover van te voren een wijkbericht. Soms kappen we een boom met spoed, omdat deze gevaarlijk is. Dit heet een noodkap. Dan kan het gebeuren dat we u niet vooraf kunnen informeren. U krijgt het wijkbericht dan achteraf. Voor bomen die niet in de buurt van woningen staan sturen we geen wijkberichten.

Lint aan bomen die we gaan kappen

Aan bomen die we gaan kappen hangen we een lint. Zo kan iedereen zien dat deze boom weggaat. We kappen de boom ongeveer een week nadat we het lint hebben opgehangen. Op het lint staat waarom we de boom kappen.

Waarom kapt de gemeente bomen?

Er zijn 4 redenen waarom wij een gemeentelijke boom kappen.

1. De gezondheid van de boom gaat achteruit

We controleren regelmatig de gezondheid van onze bomen. Zo lang de boom geen gevaar vormt voor zijn omgeving, laten we deze zo lang mogelijk staan. In sommige gevallen kan een boom langer blijven staan door hem bijvoorbeeld flink te snoeien. Soms vervangen we in woonstraten meerdere bomen tegelijk, als we merken dat ze het niet goed doen.

Lees meer over ziekten en plagen bij bomen

Noodkap

Wij controleren regelmatig alle bomen. Toch gebeurt het soms dat een boom een direct gevaar is voor zijn omgeving. De gemeente mag de boom dan kappen of fors snoeien zonder een vergunning aan te vragen. Dat heet een noodkap. Omwonenden ontvangen bij noodkap een wijkbericht waarin staat waarom de boom gevaarlijk is.

2. De boom moet weg voor een nieuwe inrichting van de ruimte

Soms moeten bomen weg door een nieuwe inrichting. Bijvoorbeeld voor nieuwbouw, het aanleggen van een nieuwe weg of het vervangen van de riolering. Dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Als het kan, verplaatsen we de bomen naar een nieuwe locatie. Ook hiervoor vragen wij dan een vergunning aan.  

3. De boom veroorzaakt schade aan de stoep, de weg of een gebouw

Boomwortels kunnen een stoep of weg optillen. Soms veroorzaakt dit meer dan 3 centimeter hoogteverschil. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, omdat mensen kunnen struikelen. Bomen kunnen ook tegen een gevel aangroeien of de fundering van een huis beschadigen. We kunnen dan een aantal dingen doen.

  • We laten de boom staan en herstellen de schade die hij heeft veroorzaakt. We verbeteren dan meteen de standplaats van de boom. Hiermee voorkomen we nieuwe schade.
  • We kijken of we de omgeving van de boom kunnen veranderen. Door bijvoorbeeld de stoep of de weg te versmallen. Zo ontstaat een groter stuk groen rond de boom.
  • Kan dit niet? Dan moeten we de boom waarschijnlijk kappen. Voor verplanten of kappen vragen we een vergunning aan.

4. De boom is dood

Dode bomen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we deze weg. Voor het kappen van dode bomen vragen we een vergunning aan. Soms halen we dode bomen niet weg, omdat deze belangrijk zijn voor de natuur. Bijvoorbeeld in bosplantsoenen of bij de landgoederen, als een boom niet in de buurt staat van wandelpaden. Bekijk de raadsbrief over dood hout.

Vogels niet verstoren bij kap

Bij boomkap houden wij ons aan de gedragscode Wet natuurbescherming. Dit betekent dat we ons best doen om bijvoorbeeld broedende vogels niet te verstoren. Als het mogelijk is stellen we de kap uit tot na het broedseizoen. Dan sluiten we een wandelpad langs de onveilige boom af en kappen we de boom als de vogels het nest hebben verlaten. Als uitstellen niet kan, verplaatsen we het nest met broedende vogels naar een veilige plek. 

Boomstronk verwijderen

Als een boom gekapt is, blijft de boomstronk nog achter. We verwijderen de boomstronk later met een speciale machine.

Kappen van uw eigen boom

Hebt u een boom die u wilt kappen? ? Dan kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen.

Kijk of u een vergunning nodig hebt/vraag vergunning aan

Melding doen van een gekapte boom

Ziet u dat iemand een boom kapt en wilt u weten of hier een vergunning voor is? Geef dit aan ons door. Wij controleren dan of er een vergunning nodig is en nemen stappen als deze ontbreekt.

Doe en melding

Bomen op Amelisweerd en Rhijnauwen

Op onze landgoederen laten we dode bomen soms staan. Dit doen we alleen bij bomen die niet in de buurt van paden staan. Ze vallen dan vanzelf om. Het dode hout is belangrijk voor spechten, insecten en paddenstoelen.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier