Bomen Bomen planten en kappen

Wij planten, verplanten en kappen bomen in Utrecht. Een boom kan bijvoorbeeld op een plek staan waar gebouwd moet worden. Dan kijken we of we deze kunnen verplanten. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat hij ziek is of schade veroorzaakt. We planten een nieuwe boom terug, tenzij de plek te krap is voor een nieuwe boom.

Op deze pagina:

Bomen planten

Regelmatig planten we nieuwe bomen in de openbare ruimte. We planten bomen alleen in het boomplantseizoen, van oktober tot en met begin april. We proberen om zoveel mogelijk duurzaam gekweekte bomen in te kopen. Meer over duurzaam groen.

In Utrecht planten we iets grotere bomen. Bij deze bomen heeft de stam een doorsnee van minimaal 5 tot 6 cm. Zo ziet de straat er sneller mooi uit.

Bomen verplanten

Soms verplanten we bomen. Bijvoorbeeld als een gezonde boom plaats moet maken door het opnieuw inrichten van een straat. Niet alle boomsoorten zijn geschikt om te verplanten.

Een verplanting voorbereiden kost veel tijd. Soms duurt dit een jaar. En bij oudere bomen soms zelfs meerdere jaren. Verplanten gaat als volgt.

  • We graven een sleuf om de wortelkluit heen. De boom maakt dan zelf een wortelkluit die compacter is.
  • We verplanten de boom als hij in rust is. Dat is in het najaar of de winter.
  • Op de nieuwe locatie heeft de boom extra zorg nodig. We verankeren hem stevig, want hij is zeer gevoelig voor omwaaien.
  • We geven de boom nazorg. We geven bijvoorbeeld extra water in de zomer.

Hoe weet u welke bomen de gemeente gaat kappen?

Bekendmakingen van vergunningaanvragen

Wilt u op de hoogte blijven van alle bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning aanvraagt?

Meld u aan voor de e-mailservice

De landelijke overheid heeft een e-mailservice voor bekendmakingen. In deze bekendmakingen staat voor welke bomen wij een vergunning hebben aangevraagd om ze te kappen. Via deze e-mailservice krijgt u niet alleen berichten over bomen maar ook over andere bekendmakingen in uw buurt of wijk.

Vellijst: vergunning voor zieke bomen

Wanneer we verwachten dat een boom binnen 1 jaar een gevaar wordt voor de omgeving, zetten we de boom op de halfjaarlijkse gemeentelijke vellijst. Voor de vellijst vragen we 1 vergunning aan om alle bomen die erop staan te mogen kappen. Ook deze vergunning komt langs bij de bekendmakingen. Bomen die we om andere redenen kappen, zoals bij een herinrichting, staan niet op de vellijst.

Lees meer over de gemeentelijke vellijst

Niet altijd een vergunning nodig

Voor bomen met iepziekte, essentaksterfte of roetschorsziekte hoeft de gemeente geen vergunning aan te vragen. Ook als we een boom met spoed kappen omdat deze gevaarlijk is, vragen we niet eerst een vergunning aan. Wel verspreiden we een wijkbericht over de kap.

Wijkbericht voor omwonenden

Als wij een boom gaan kappen in uw buurt, dan krijgt u hierover van te voren een wijkbericht. Soms kappen we een boom met spoed, omdat deze gevaarlijk is. Dit heet een noodkap. Dan kan het gebeuren dat we u niet vooraf kunnen informeren. U krijgt het wijkbericht dan achteraf. Voor bomen die niet in de buurt van woningen staan sturen we geen wijkberichten.

Lint aan bomen die we gaan kappen

Aan bomen die we gaan kappen hangen we een lint. Zo kan iedereen zien dat deze boom weggaat. We kappen de boom ongeveer een week nadat we het lint hebben opgehangen. Op het lint staat waarom we de boom kappen.

Waarom kapt de gemeente bomen?

Er zijn 4 redenen waarom wij een gemeentelijke boom kappen.

1. De gezondheid van de boom gaat achteruit

We voeren regelmatig inspecties uit naar de gezondheid van onze bomen. Zo lang de boom geen gevaar vormt voor zijn omgeving, laten we deze zo lang mogelijk staan. In sommige gevallen kan een boom langer blijven staan door hem bijvoorbeeld flink te snoeien. Soms vervangen we in woonstraten meerdere bomen tegelijk, als we merken dat ze het niet goed doen.

Lees meer over ziekten en plagen bij bomen

Noodkap

Wij inspecteren regelmatig alle bomen. Toch gebeurt het soms dat een boom een direct gevaar is voor zijn omgeving. De gemeente mag de boom dan kappen of fors snoeien zonder een vergunning aan te vragen. Dat heet een noodkap. Omwonenden ontvangen bij noodkap een wijkbericht waarin staat waarom de boom gevaarlijk is.

2. De boom veroorzaakt schade aan de stoep, de weg of een gebouw

Boomwortels kunnen een stoep of weg optillen. Soms veroorzaakt dit meer dan 3 centimeter hoogteverschil. Dat noemen wij 'ernstige wortelopdruk'. Bomen kunnen ook tegen een gevel aangroeien of de fundering van een huis beschadigen. We kunnen dan een aantal dingen doen.

  • We laten de boom staan en herstellen de schade die hij heeft veroorzaakt. We verbeteren dan meteen de standplaats van de boom. Hiermee voorkomen we nieuwe schade.
  • We kijken of we de omgeving van de boom kunnen veranderen. Door bijvoorbeeld de stoep of de weg te versmallen. Zo ontstaat een groter stuk groen rond de boom.
  • Kan dit niet? Dan moeten we de boom waarschijnlijk kappen. Voor verplanten of kappen vragen we een vergunning aan.

3. De boom moet weg voor een nieuwe inrichting van de ruimte

Soms moeten bomen weg door een nieuwe inrichting. Bijvoorbeeld voor nieuwbouw, het aanleggen van een nieuwe weg of het vervangen van de riolering. Dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Als het kan, verplaatsen we de bomen naar een nieuwe locatie. Ook hiervoor vragen wij dan een vergunning aan.  

4. De boom is dood

Dode bomen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we deze weg. Voor het kappen van dode bomen vragen we een vergunning aan. Soms halen we dode bomen niet weg, omdat deze belangrijk zijn voor de natuur. Bekijk de raadsbrief over dood hout.

Vogels niet verstoren bij kap

Bij boomkap houdt de gemeente zich aan de gedragscode Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat we ons best doen om bijvoorbeeld broedende vogels niet te verstoren. Bij een noodkap verplaatsen we een nest met broedende vogels naar een veilige plek. Of we sluiten een wandelpad langs de onveilige boom af tot na het broedseizoen en we gaan de boom vellen als de vogels het nest hebben verlaten.

Boomstronk verwijderen

Als een boom gekapt is, blijft de boomstronk nog achter. We verwijderen de boomstronk later met een speciale machine.

Kappen van uw eigen boom

Hebt u een boom die u wilt kappen? Dan moet u meestal een vergunning aanvragen.

Kijk of u een vergunning nodig hebt/vraag vergunning aan

Melding doen van een gekapte boom

Ziet u dat iemand een boom kapt en wilt u weten of hier een vergunning voor is? Geef dit aan ons door. Wij controleren dan of er een vergunning nodig is en nemen stappen als deze ontbreekt.

Doe en melding

Bomen op Amelisweerd en Rhijnauwen

Op onze landgoederen is veiligheid van belang. In deze bossen gaan we daar anders mee om dan in de stad.

Dode bomen die niet dicht bij paden staan, gaan wij niet kappen. Ze vallen dan vanzelf om. Voor spechten, insecten en paddenstoelen zijn oude, aftakelende bomen belangrijk.

We inspecteren bomen die in een gebied van 20 meter langs de wandelpaden staan en dichtbij drukke plekken. Grote bomen die verder weg staan en op het pad kunnen vallen, inspecteren we ook. Als een boom een gevaar oplevert nemen we de benodigde maatregelen.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier