Bomen die we willen kappen (vellijst)

Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen. Deze bomen worden namelijk gevaarlijk voor de omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of dood. We maken 2 keer per jaar een nieuwe vellijst, in april en oktober. We vragen steeds 1 vergunning aan om alle bomen die op de lijst staan te mogen kappen.

Veiligheid

We controleren regelmatig de veiligheid van bomen. Zo bepalen we welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde van hun leven zijn. Deze bomen zetten we op de vellijst.

Welke bomen willen we kappen?

Vellijst voorjaar 2024 (vergunning aangevraagd)

Wij hebben de vergunning voor de vellijst voorjaar 2024 aangevraagd. Dit hebben we op maandag 6 mei bekendgemaakt. U kunt hierop reageren, nadat de vergunning is verleend. Hoe u dit doet leest u in de bekendmaking.

Binnenstad, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boommnummer Reden Wat planten we terug
Wolvenstraat 86     Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') 1972333 zwamaantasting, plakoksel, stam inrotting Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Sterrenburg 1 langs de singel  Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1922456 kroonsterfte, inrotting stamvoet, honingzwam Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Nicolaas Beetsstraat 20 Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos 'Sunburst') 1916305 kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos 'Sunburst')
Knipstraat 30 Gewone vogelkers (Prunus padus) 1986531 dood, stamvoet vruchtlichaam, inrotting stamvoet Gewone vogelkers (Prunus padus)

Zonnenburg 2 langs singel
Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1923676 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Lucasbolwerk 8 to Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) 1915855 stam (holte), stambeschadiging, kroonsterfte Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua)
Zilverberghof 15 Meelbes (Sorbus aria 'Majestica') 1958185 bastafsterving, scheefstand, stabiliteitsgevaar Meelbes (Sorbus aria 'Majestica')
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Proostwetering hoek Krommewetering Amerikaanse eik (Quercus rubra) 1853789 Amerikaanse eik (Quercus rubra) Amerikaanse eik (Quercus rubra)
 
Papendorpseweg 88 en Mercatorlaan in gras Moeraseik (Quercus palustris) 1863212 dood Moeraseik (Quercus palustris)
Taatsendijk Schietwilg (Salix alba) 1849931 dood Schietwilg (Salix alba)
Taatsendijk hoek Groenewoudsedijk slootkant Schietwilg (Salix alba) 1852778 dood Schietwilg (Salix alba)
Taatsendijk tegenover ingang Papier Recycling Utrecht Schietwilg (Salix alba) 1899462 dood Schietwilg (Salix alba)
Oudenrijnsepad aan het eind langs sloot Schietwilg (Salix alba) 1956532 dood Schietwilg (Salix alba)
Oudenrijnsepad aan het eind langs slootkant Schietwilg (Salix alba) 1864594 dood Schietwilg (Salix alba)
Oudenrijnsepad halverwege langs de sloot Schietwilg (Salix alba) 1985700 dood Schietwilg (Salix alba)

Oudenrijnsepad halverwege langs sloot
Schietwilg (Salix alba) 1988787 dood Schietwilg (Salix alba)
Oudenrijnsepad tegen het einde aan de waterkant Schietwilg (Salix alba) 1937931 dood Schietwilg (Salix alba)
Hermelijnvlinderdijk langs pad achter basisschool Zomereik (Quercus robur) 4002453 kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
't Zand naast inrit nr. 33     
 
Hartbladige els (Alnus cordata)  1932157     kroonsterfte, stambeschadiging, wilgenhoutrups  Hartbladige els (Alnus cordata) 
Het Zand Hartbladige els (Alnus cordata) 1896150 stamschade, wilgenhoutrups Hartbladige els (Alnus cordata)
Hogeweidevallei thv Derde Oosterparklaan Canadapopulier (Populus x canadensis) 1964731 inrotting stamvoet, zwamaantasting Canadapopulier (Populus x canadensis)
Kattenkruidweg 21 in groenstrook Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') 1992813 inrotting stamvoet, zwamaantasting Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')
Rijnkennemerlaan hoek Tweede Oosterparklaan Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') 1883911 tonderzwam, inrotting stamvoet Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')
Saffraanweg 31 achterzijde Schietwilg (Salix alba) 1987125       dood   Schietwilg (Salix alba)
Akkrumerraklaan 102 in gras       
 
Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat')   1979560   kroonsterfte, ziekte-aantastingen Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat')
Akkrumerraklaan 88 in speeltuin         Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') 1884704 ziekte-aantastingen, kroonsterfte  Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat')
Akkrumerraklaan 88 langs pad            
 
Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') 1981043 dood Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat')
Hogeweidebaan overzijde Groenedijk 96         
 
Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia)   1935645  kroonsterfte, wortelschade Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia)

Westraklaan tegenover nr. 23 in gras
 
Hartbladige els (Alnus cordata) 1950712 dood Hartbladige els (Alnus cordata)
Zijlsterraklaan thv 34 (speelplaats         
 
Peer (Pyrus communis)   1854109  dood Peer (Pyrus communis)
Belgradostraat         Zwarte els (Alnus glutinosa)  2004140 dood  Zwarte els (Alnus glutinosa)
Dukaatplantsoen      Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)  4077782 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Oude Vleutenseweg          Zwarte els (Alnus glutinosa)   1983483 dood  Zwarte els (Alnus glutinosa)
Monarchvlinderlaan 176 to  
 
Ruwe berk (Betula pendula) 1865944  inrotting stam en stamvoet, scheefstand Ruwe berk (Betula pendula)
Monarchvlinderlaan tegenover nr. 188  Ruwe berk (Betula pendula)  1849745  kroonsterfte, stambeschadiging Ruwe berk (Betula pendula)
Park de Hoge Weide langs pad richting Groenedijk  Yoshino kers (Prunus x yedoensis)   1884550 dood Yoshino kers (Prunus x yedoensis)
Saliehof 12             Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')  1909100  dood   Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')
Sesamhof 20          
 
Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') 1983128  dood   Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')
Tweede Oosterparklaan tegenover nr. 322          
 
Watercipres (Metasequoia glyptostroboides)  1927267 dood Watercipres (Metasequoia glyptostroboides)
Rijnkennemerlaan - Noord 36 thv             
 
Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')  1983828  inrotting stam, zwamaantasting Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')
Rijnkennemerlaan - Noord thv  nr. 14 Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica') 1881314 tonderzwam, inrotting stamvoet Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')
Enghlaan 1 en 3 thv 
 
Peer (Pyrus hybride) 2008062  kroonsterfte, bastafsterving Peer (Pyrus hybride)
Enghlaan 2             
 
Peer (Pyrus hybride) 1847895  dood   Peer (Pyrus hybride)
Enghlaan hoek Hof ter Weydeweg  Peer (Pyrus hybride)   2012313 dood Peer (Pyrus hybride)
Enghlaan tussen nr. 6 en 8 Peer (Pyrus hybride) 1957157 dood Peer (Pyrus hybride)
Rijnkennemerlaan - Noord 36 Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')   1967845 inrotting stamvoet, stabiliteitsgevaar   Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')
Walter Kollolaan 158 thv  Canadapopulier (Populus x canadensis)   1976070 stambeschadiging, geringd   Canadapopulier (Populus x canadensis)
Walter Kollolaan 195              
 
Japanse Kaukasische els (Alnus x spaethii) 1847090   kroonsterfte Japanse Kaukasische els (Alnus x spaethii)
Noordoost, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
De Blieckstraat hoek Hengeveldstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1861406 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Dekhuyzenstraat        Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1915106 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Dekhuyzenstraat   Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1930546 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Dekhuyzenstraat  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1946820 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')

Dekhuyzenstraat
Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1948709 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Dekhuyzenstraat               
 
Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1954481 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Dekhuyzenstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1956869     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Dekhuyzenstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1970750 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')

Dekhuyzenstraat

Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1973782     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Hartogstraat  42/46 Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1930562     ent onderstam problemen, onverenigbaarheid Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Hartogstraat hoek Dekhuyzenstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1856307     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Hartogstraat hoek Dekhuyzenstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1905817     ent onderstam problemen, onverenigbaarheid Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Kapurplantsoen Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1876195 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Kapurplantsoen hoek Alexander Numankade  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1881423     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')

Vermeulenstraat 
 

Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1909422     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Vermeulenstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1949004     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Vermeulenstraat Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')  1981404 ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar  Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Vermeulenstraat t.h.v. Dekhuyzenstraat 52       Zilverlinde (Tilia tomentosa)  1856316     ent onderstamproblemen, stabiliteitsgevaar Zilverlinde (Tilia tomentosa)
Huizingalaan ingang Smijerslaan 2  
 
Hartbladige els (Alnus cordata) 1883332     aanrijschade, beschadigd bastweefsel  Hartbladige els (Alnus cordata)

Oortlaan 1
 

Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1974475 kroonsterfte, zwamaantasting  Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Burgemeester van der Voort van Zijplaan 30 to Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1982243     ernstige scheefstand Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)

Burgemeester van der Voort van Zijplaan 42
 

Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1849533     inrotting stam, zwamaantasting  Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Burgemeester van der Voort van Zijplaan 62 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)   1884983     zwamaantasting, kroon (holte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)

Burgemeester van der Voort van Zijplaan 7  

Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1863801     zwamaantasting, stam (holte), spehtengaten Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)

Kardinaal de Jongweg thv Prof Leonard Fuchslaan 

Witte esdoorn (Acer saccharinum)  1886064     tonderzwam, inrotting stamvoet, kroonsterfte Witte esdoorn (Acer saccharinum)
M.G. de Bruinlaan 9 to  Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')  1987009     kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Prof. Leonard Fuchslaan 1  Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1955094     zwamaantasting, kroon Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)

Kapteynlaan en Obbinklaan thv bussluis 

Robinia  (Robinia pseudoacacia) 1953009     dood     Robinia  (Robinia pseudoacacia)

Nieuwe Keizersgracht  20 to 

Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')   2012027     kroonsterfte, holte stamvoet  Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')

Augusto Sandinostraat 100 to 

Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos)  1899239     nrotting stamvoet, zwamaantasting  Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos)

Kardinaal de Jongweg hoek Sartreweg

Zomereik (Quercus robur)  1955139     kroonsterfte     Zomereik (Quercus robur)

Biltse  Rading 
 

Zomereik (Quercus robur)   1936674     dood     Zomereik (Quercus robur)

Lo Bruntpad tussen camping en Fort de Bilt

Zwarte els (Alnus glutinosa)  1891103     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)

Goedestraat 85 achterzijde speeltuin
 

Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten') 1917195     kroonsterfte     Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten')
M.H. Trompstraat hoek Van Speijkstraat    Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')  1932268     kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting wartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Noordwest, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Sparstraat 61      
 
Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet')  1932546     dood     Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet')
De Lessepstraat 10       Zilverlinde (Tilia tomentosa) 1883910     onverenigbaarheid, ent- onderstamproblemen  Zilverlinde (Tilia tomentosa)
De Lessepstraat 50    Zilverlinde (Tilia tomentosa)  1953180     ent- onderstamproblemen, onverenigbaarheid Zilverlinde (Tilia tomentosa)

Bessemerlaan 3   
Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1865700     stam (holte), zwamaantasting   Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Bessemerlaan to nr 43 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)   1898303  zwamaantasting, stam (holte)   Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Laan van Chartroise 59 Hollandse linde (Tilia x europaea)   1894747     kroonsterfte, brandschade, baststerfte   Hollandse linde (Tilia x europaea)

Monicahoef 
 

Japanse sierappel (Malus floribunda)   1974774     kroonsterfte   Japanse sierappel (Malus floribunda)
Werner Helmichstraat 6 achterzijde in speeltuin Basterd-goudenregen (Laburnum x watereri 'Vossii')   1995196     dood     Basterd-goudenregen (Laburnum x watereri 'Vossii')
Omloop 18 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1915871     kroonsterfte, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Omloop 6  
 
Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) 1976911     stambeschadiging, geringd   Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua)
Omloop 8
 
Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)   1891185     kroonsterfte, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Julianapark kant Vlampijpstraat hoek hertenweide Tamme kastanje (Castanea sativa)  1876340     dood, stamvoet vruchtlichaam, inrotting stamvoet Tamme kastanje (Castanea sativa)
Talmastraat 104  
 
Hollandse linde (Tilia x europaea) 1873032     kroonsterfte     Hollandse linde (Tilia x europaea)
Oost, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug

Tolsteegsingel 25 overzijde
Zomereik (Quercus robur)  1964193     inrotting stamvoet, wilgenhoutrups Zomereik (Quercus robur)
Thnisstraat 20
 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)  1899495     kroonsterfte, holte in de stam Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Herculesplein 311 tussen stadion en pad langs Kromme Rijn Zwarte els (Alnus glutinosa)  1917725     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)
2e Algemene begraafplaats Kovelswade Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')  1937194     dood, zwamaantasting Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
2e Algemene begraafplaats Kovelswade  Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 1988952     kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte  Winterlinde (Tilia cordata)
Lodewijk Napoleonplantsoen 23 thv     Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)   1986048     zwamaantasting, holte kroon Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Lodewijk Napoleonplantsoen tegenover nr. 9  Hemelboom (Ailanthus altissima) 1898955     bastafsterving, Stam (holte), zwamaantasting Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer')
Fort Lunet II    Canadapopulier (Populus x canadensis) 1913496     dood, stam vruchtlichaam, stam houtrot  Canadapopulier (Populus x canadensis)
Koningsweg 304 op terrein Scouting Utrecht  Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)   2015089     dood     Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Koningsweg 304 op terrein Scouting Utrecht Oost  Servische spar (Picea omorika)   1866297     dood     Servische spar (Picea omorika)
Koningsweg 310 achterzijde op terrein Scouting Utrecht    Servische spar (Picea omorika) 1961368     dood     Servische spar (Picea omorika)
Koningsweg 310 achterzijde op terrein Scouting Utrecht    Zwarte els (Alnus glutinosa)  1971360     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Koningsweg 358 in groenstrook langs oprit   Witte els (Alnus incana)  1938621     dood     Witte els (Alnus incana)
Koningsweg achter nr. 310 op terrein Scouting Utrecht    Servische spar (Picea omorika) 1958429     dood Servische spar (Picea omorika)
Koningsweg thv 133c     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)   1919904     kroonsterfte     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Lodewijk Napoleonplantsoen achter Breitnerlaan 9  Schietwilg (Salix alba 'Liempde')  2010353     zwamaantasting, inrotting stamvoet Schietwilg (Salix alba 'Liempde')
Oudwijkerveldstraat naast nr. 68 in speeltuin  Robinia  (Robinia pseudoacacia)   1878533     tonderzwam, inrotting stamvoet  Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Albrachthof   Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')  3587665     afgestorven     Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')
Zonstraat op de Volkstuin     Gewone vlier (Sambucus nigra) 4907392     stamschade, scheefstand, inrotting stamvoet   Gewone vlier (Sambucus nigra)
Fien de la Marlaan tegenover nr. 74 in gras  Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1855199     inrotting stamvoet, baststerfte, stam (holte)  Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Weg naar Rhijnauwen 203 zwembad Kromme Rijn     Zomereik (Quercus robur)   1977100     kroonsterfte     Zomereik (Quercus robur)
Herculeslaan hoek Stadionlaan middenberm  Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)   1887654      kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, bastafsterving Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer')
Laan van Minsweerd hoek Stadionlaan thv Waterlinieweg Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)  2015639     kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, bastafsterving Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer')
Vossegatselaan 70   Hartbladige els (Alnus cordata)   1958921     kroonsterfte     Hartbladige els (Alnus cordata)
Begraafplaats Soestbergen tegen spoor  Oude Houtensepad    Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea)  1986198     kroonsterfte, holte stam, inrotting stam Winterlinde (Tilia cordata)
Flamingostraat 24     Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')   1983555     kroonsterfte, inrotting stam Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee'
Prinsesselaan thv uitrit begraafplaats St. Barbara  Witte esdoorn (Acer saccharinum)  1924422     inrotting stamvoet, zwamaantasing, stam (holte) Witte esdoorn (Acer saccharinum)
Wilhelminapark    Appelboom (Malus hybride)   1866099     kroonsterfte, stam (holte)   Appelboom (Malus hybride)
Overvecht, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Carnegiedreef middenberm thv  Braziliedreef  Robinia  (Robinia pseudoacacia)  1896838     kroonsterfte, inrotting stamvoet, stam (holte)  Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Carnegiedreef thv Brazilliedreef Robinia  (Robinia pseudoacacia)  1891004     inrotting stamvoet, zwamaantasting  Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Gageldijk 180 thv  in groenstrook  Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)  1971130     kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte Zoete kers (Prunus avium)
Katherijn van Leemputdreef 37 to
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica)   1949630     kroonsterfte, inrotting stam, inrotting stamvoet Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Vancouverdreef 33 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1890173     ziekte-aantastingen, kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
1e Polderweg bij bruggetje richting San Christobaldreef 
 
Canadapopulier (Populus x canadensis)   1933576     Stamvoet inrotting, stamvoet zwamaantasting Canadapopulier (Populus x canadensis)
Franciscusdreef thv Chilidreef
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin')  2004350     inrotting stamvoet, kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin')
Carnegiedreef hoek Tafelbergdreef 200 achterzijde flat      
 
Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')  1865650     inrotting stam, zwamaantasting  Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Dommeringdreef 117 to  
 
Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')   1901243     kroonsterfte, tonderzwam, stam (holte)   Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')

Dommeringdreef 161
 
Robinia  (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1957267      kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting  Robinia  (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Neckardreef t.h.v. de speeltuin
 
Zilverlinde (Tilia tomentosa)   1864708     stambeschadiging, inrotting stamvoet  Zilverlinde (Tilia tomentosa)
Einthovendreef in park
 
Zwarte els (Alnus glutinosa)   1905399     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Gageldijk thv nr 1 
 
Hartbladige els (Alnus cordata)  1922997     kroonsterfte, dood  Hartbladige els (Alnus cordata)
Van Brammendreef 43    
 
 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')   1890104     zwamaantasting, kastanjebloedingsziekte, kroonsterfte   Winterlinde (Tilia cordata)
Aleppodreef 18 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') 1881307     stabiliteitsgevaar, onvereningbaarheid Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Aleppodreef 32  
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') 2008438     stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid   Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Aleppodreef 9 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')     1970620     stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid   Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Aleppodreef tegenover nr. 3 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') 1927835     stabiliteitsgevaar     Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Aleppodreef tegenover nr. 7
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')   1952449     stabiliteitsgevaar, onverenigbaarheid Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Koeweitdreef 2  Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')  1908583     kroonsterfe, zwamaantasting, bastafsterving Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')
Pagodedreef 4 thv in park 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')   1943177     lengtescheur, stam (holte), stabiliteitsgevaar Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Pagodedreef 4 thv in park 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica)     1965745      lengtescheur in de stam  Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Pagodedreef 4 thv in park 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 3799585     plakoksel, ernstige baststerfte, lengtescheur  Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Papyrusdreef 68 achterzijde
 
Zoete kers (Prunus avium)   1863991     inrotting stamvoet, zwamaantasting  Zoete kers (Prunus avium)
Sjanghaidreef 1 in park tegen Karl Marxdreef 
 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)   2013679 kroonsterfte     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Sjanghaidreef 31 to 
 
Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)  1990383     kroonsterfte, baststerfte, kastanjebloedingsziekte Schietwilg (Salix alba)
Yokohamadreef 16 to 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')  2014549     plakoksel, schade kroon, stormschade   Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Ankaradreef 14 achterzijde 
 
Witte els (Alnus incana)   1959006     kroonsterfte, stam bloedingsvlekken, stamvoet holte Witte els (Alnus incana)
St Maartendreef / Tigrisdreef basketbalveld  
 
Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')  1970446     kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, zwamaantasting  Ratelpopulier (Populus tremula)
Vleuten-De Meern, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug

Emmalaan 37 
 

 Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')  1983863     stam inrotting en holte Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')

Prins Hendrikweg tegenover de speeltuin 
 
Japanse sierkers (Prunus serrulata)   1906789     scheefstand, stabiliteitsgevaar Japanse sierkers (Prunus serrulata)
Gessel tegenover nr. 63 
 
Zwarte els (Alnus glutinosa)   2007080     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Heijcopperkade tussen nr. 4 en 6  
 
Zwarte els (Alnus glutinosa)  1984761     kroonsterfte, stambeschadiging, wilgenhoutrups Zwarte els (Alnus glutinosa)
Meentpark bij de vlonder
 
warte els (Alnus glutinosa) 1982559     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Zandweg 74 langs pad    
 
Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1902129     dood     Zoete kers (Prunus avium)
Zandweg 74 langs pad
 
Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')   1944371     kroonsterfte     Ontario populier (Populus balsamifera)
Zandweg 74 langs pad
 
Ruwe berk (Betula pendula)  2004325     inrotting stam, zwamaantasting  Ruwe berk (Betula pendula)
Drususlaan 35 achterzijde
 
Schietwilg (Salix alba)  1963831     kroonsterfte     Schietwilg (Salix alba)
Kloosterpark t.h.v. Tiberiusweg 17  Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)  1986866     dood     Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Milan Viscontilaan en Augustusweg 60   Schietwilg (Salix alba)  1972360     dood     Schietwilg (Salix alba)
Secundusweg 11 achterzijde pad langs water
 
Schietwilg (Salix alba) 1847037     dood     Schietwilg (Salix alba)
Veldhuizerpark langs geluidswal thv Romeinenzoom 
 
Schietwilg (Salix alba) 1914818     kroonsterfte  Schietwilg (Salix alba)
Zandweg 216 overkant sloot
 
Witte abeel (Populus alba) 1950732     kroonsterfte, stabiliteitsgevaar  Witte abeel (Populus alba)
Zandweg 216 overkant sloot    Witte abeel (Populus alba)  1959240     kroonsterfte, stabiliteitsgevaar Witte abeel (Populus alba)
Heijcopperkade vlakbij bruggetje naar Ringkade parallel A12  Zwarte els (Alnus glutinosa) 1880903     dood     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Laan 1954 hoek Rosweydelaan   Zilverlinde (Tilia tomentosa)  2013321     plakoksel, zwamaantasting, holte stam  Zilverlinde (Tilia tomentosa)
Mauritspark Schietwilg (Salix alba) 1885347   kroonsterfte, kantelende kluit Schietwilg (Salix alba)
Mauritspark achterzijde Mauritslaan 39  Ruwe berk (Betula pendula)   1886851     holte in de stam en de kroon  Ruwe berk (Betula pendula)
Mauritspark thv Mauritslaan nr 27  
 
Ruwe berk (Betula pendula)   2006407     kroonsterfte     Ruwe berk (Betula pendula)
Meentpark naast Meentweg 168 Schietwilg (Salix alba)  3060518     dood     Schietwilg (Salix alba)
Meentweg thv nr 35 
 
Zweedse meelbes (Sorbus intermedia 'Brouwers') 2006431     kroonsterfte, zwamaantasting  Zweedse meelbes (Sorbus intermedia 'Brouwers')
Mereveldlaan 8  
 
Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')   1903348     kroonsterfte, gomziekte  Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Rosweydelaan 36 thv  
 
Ruwe iep (Ulmus glabra)   1944923     kroonsterfte, wortelschade  Ruwe iep (Ulmus glabra)
Witte de Withstraat 14 
 
Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')   1934277     stambeschadiging, holte in de stam en in de kroon Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
C.H. Letschertweg thv p-plaats Meerndijk 126    Robinia  (Robinia pseudoacacia)  1931029   inrotting stamvoet, holte in de stamvoet  Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Ganzenhoedsterlaan 12  
 
Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')  1924278     kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer')
Houtsnijderslaan hoek Wolweverslaan   
 
Gewone rode esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum')  1928721     dood     Gewone rode esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum')
Kloosterpark    
 
Schietwilg (Salix alba)   1869875     kroonsterfte     Schietwilg (Salix alba)
Kloosterpark langs wandelpad   Schietwilg (Salix alba)  2010407     kroonsterfte, holte stam  Schietwilg (Salix alba)
Kloosterpark parallelweg Letschertweg Schietwilg (Salix alba) 1887886     holte en inrotting in de stam  Schietwilg (Salix alba)
Kloosterpark parallelweg Letschertweg Schietwilg (Salix alba)  1962995     kroonsterfte, inrotting stam Schietwilg (Salix alba)
Kloosterpark paralleweg Letschertweg Schietwilg (Salix alba)    1915692  kroonsterfte Schietwilg (Salix alba)
Mauritspark tussen Mauritslaan 18 en Azotod  Goudberk (Betula ermanii 'Holland')  1854974     dood     Goudberk (Betula ermanii 'Holland')
Schrijnwerkerslaan 29 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1947644 kroonsterfte, zwamaantasting, stam (holte) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Veldhuizenlaan 28
 
Sierkers (Prunus x schmittii) 1854554     dood     Sierkers (Prunus x schmittii)
Zuiderplantsoen 1
 
Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')  1848957     kroonsterfte     Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Passiebloemweg 40 achterzijde in speeltuin Robinia  (Robinia pseudoacacia)  1878111     plakoksel, schade (kroon) Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Bundelzwam 46
 
Witte esdoorn (Acer saccharinum) 1897548     kroonsterfte     Witte esdoorn (Acer saccharinum)
Gruppelboomgaard 14  Appelboom (Malus hybride) 1881898     kroonsterfte, stabiliteitsgevaar Appelboom (Malus hybride)
Hofland 5 achterzijde op gras 
 
Zuilvormige ratelpopulier (Populus tremula 'Erecta') 1852450     zwamaantasting, kroonsterfte, stabiliteitsgevaar  Zuilvormige ratelpopulier (Populus tremula 'Erecta')
Smalle Themaat 34
 
Schietwilg (Salix alba) 1850529     dood     Schietwilg (Salix alba)
Zandweg 213  achterzijde Schietwilg (Salix alba) 1901288     bastschade, stabiliteitsgevaar  Schietwilg (Salix alba)
Strandboulevard langs fietspad naar Het Lint  Schietwilg (Salix alba) 4449325     scheefstand, stabiliteitsgevaar Schietwilg (Salix alba)
Strandboulevard tussen nr. 222 en bruggetje naar Het Lint  Esdoorn (Acer) 1948252     dood      Esdoorn (Acer)
Haarpad tussen Eikslaan en Joostenlaan     Schietwilg (Salix alba) 1975621     dood     Schietwilg (Salix alba)
Ockhuizerweg 22
 
Peer (Pyrus communis)  1970788     dood     Peer (Pyrus communis)
Ockhuizerweg hoek Thematerkade Schietwilg (Salix alba)  1886146     stam (holte), kroonsterfte Schietwilg (Salix alba)
Thematerkade 2 en 4 tussen  Hartbladige els (Alnus cordata) 2004651     kroonsterfte, inrotting stam Hartbladige els (Alnus cordata)
Thematerkade 2 thv  
 
warte els (Alnus glutinosa) 1906435     kroonsterfte Zwarte els (Alnus glutinosa)
Thematerkade doodlopende stuk richting nr. 4  Schietwilg (Salix alba) 1892729     dood     Schietwilg (Salix alba)
Thematerkade thv nr 2  Zwarte els (Alnus glutinosa)  2010333     kroonsterfte     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Thematerkade tussen nr. 2 en 4   Hartbladige els (Alnus cordata) 1992767     dood     Hartbladige els (Alnus cordata)
Thematerkade tussen nr. 2 en 4    Schietwilg (Salix alba) 2010861     dood     Schietwilg (Salix alba)
Thematerkade tussen nr. 2 en 4  Witte els (Alnus incana) 2016014     kroonsterfte, holte stamvoet, wilgenhoutrups Witte els (Alnus incana)
Thematerweg 1  Zomereik (Quercus robur) 1927218     kroonsterfte     Zomereik (Quercus robur)
Het Lint ter hoogte van Pater Mendelpad in gras  Zwarte els (Alnus glutinosa) 1899628     dood, stamvoet vruchtlichaam, inrotting stamvoet  Zwarte els (Alnus glutinosa)
Vleutensebaan langs spoor thv parkeerplaats Utrechtseweg 4 Zomereik (Quercus robur) 1921855     dood     Zomereik (Quercus robur)
 
Alendorperplaats ter hoogte van sportvelden  Schietwilg (Salix alba) 1966232     dood     Schietwilg (Salix alba)
Couperusstraat 1 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')  1964247     dood     Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Houtwerf to  nr 7 in gras  Zwarte els (Alnus glutinosa 'Laciniata') 1883285     kroonsterfte, inrotting stamvoet Zwarte els (Alnus glutinosa 'Laciniata')
Nieuwe Vaart 2 
 
Meelbes (Sorbus aria)  1954962     kroonsterfte     Meelbes (Sorbus aria)
Esdoornlaan 10 
 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')  1986896     kroonsterfte     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Esdoornlaan 12 
 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1990026     stamvoet holte, stamvoet inrotting en zwamaantasting  Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Esdoornlaan hoek Het Lint
 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1993578     kroonsterfte     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Kuinderboslaan 7 to  in gras Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)   1967123     kroonsterfte     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Eikslaan kant Parkweg 
 
Zomereik (Quercus robur) 1899450     dood     Zomereik (Quercus robur)
Eikslaan kant Parkweg  Zomereik (Quercus robur) 2008491     dood     Zomereik (Quercus robur)
Eikslaan kant Parkweg 
 
Zomereik (Quercus robur)  2010086     honingzwam, kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
Parkweg de Hampoort
 
Zwarte els (Alnus glutinosa) 1875593     inrotting stamvoet, wilgenhoutrups Zwarte els (Alnus glutinosa)
Reijerscop 14
 
Schietwilg (Salix alba) 1925705     kroon (holte), kroonsterfte Schietwilg (Salix alba)
Reijerscop 23A
 
Schietwilg (Salix alba) 1987318     dood     Schietwilg (Salix alba)
Reijerscop 27
 
Schietwilg (Salix alba) 1919059     dood     Schietwilg (Salix alba)
Reijerscop 29V
 
Schietwilg (Salix alba) 1998175     dood     Schietwilg (Salix alba)
Reijerscop 8 
 
Schietwilg (Salix alba) 1944413     dood     Schietwilg (Salix alba)
Reijerscop tussen 18A en nr. 20 Schietwilg (Salix alba) 1917455     kroon inrotting, inrotting stam en stamvoet  Schietwilg (Salix alba)
Reijerscop tussen nr. 25 en 26  Schietwilg (Salix alba) 1961588     dood     Schietwilg (Salix alba)
Nedereindseweg richting Nieuwegein net voorbij nr. 561  Canadapopulier (Populus x canadensis 'Ellert')   1863633     dood     Canadapopulier (Populus x canadensis 'Ellert')
Ringkade  Schietwilg (Salix alba)  1968294     kroonsterfte     Schietwilg (Salix alba)
Ringkade 1
 
Zwarte els (Alnus glutinosa) 1996114     stamschade, inrotting stam, wilgenhoutrups Zwarte els (Alnus glutinosa)
Ringkade 3 thv  
 
Zwarte els (Alnus glutinosa)  1948797     holte en inrotting in de stam  Zwarte els (Alnus glutinosa)
Ringkade deel richting A12 halverwege   Schietwilg (Salix alba) 1867988     dood     Schietwilg (Salix alba)
Ringkade deel richting A12 net voor bruggetje Schietwilg (Salix alba) 1892654     dood     Schietwilg (Salix alba)
Ringkade deel richting A12 voor bruggetje
 
Schietwilg (Salix alba)  1957701     dood, stam vruchtlichaam, stam houtrot  Schietwilg (Salix alba)
Ringkade halverwege deel richting A12   Schietwilg (Salix alba)  1901754     inrotting stamvoet, zwamaantasting   Schietwilg (Salix alba)
Ringkade hoek Nedereindseweg   Ruwe berk (Betula pendula)  1917390     dood     Ruwe berk (Betula pendula)
Ringkade ter hoogte van nr. 3   Schietwilg (Salix alba)   1901886 dood     Schietwilg (Salix alba)
Hemelvuur 37
 
Kleinbloemige sierkers (Prunus 'Pandora') 1871346     inrotting stamvoet, holte, kroonsterfte    Kleinbloemige sierkers (Prunus 'Pandora')
Morgenstond 14
 
Kersappel (Malus baccata 'Street Parade') 1972489     stamscheur, stormschade, stambeschadiging Kersappel (Malus baccata 'Street Parade')

De Milan Viscontilaan 19
Dwerg vogelkers (Prunus padus 'Nana')   1860790     tonderzwam,inrotting stamvoet  Dwerg vogelkers (Prunus padus 'Nana')
Secundusweg 41 achterzijde Schietwilg (Salix alba) 1932446     dood     Schietwilg (Salix alba)
Speerdistel 6
 
Witte els (Alnus incana 'Aurea')   1911851     inrotting stamvoet, wilgenhoutrups Witte els (Alnus incana 'Aurea')
Velderhuizerweg thv Milan de Viscontilaan 196/122 Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea 'Briotii') 1924125     kroonsterfte, stambeschadiging  Zoete kers (Prunus avium)
Veldhuizerweg pad achter Shell  
 
Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')  1876824     dood     Zoete kers (Prunus avium)
West, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Tanimbarkade hoek Molukkenstraat
 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1960340     kroonsterfte     Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Laan van Nieuw-Guinea 95-BSA
 
Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1885841     kroonsterfte, kroon zwamaantasting,stam zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)

Kanaalweg 197
 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)  3917604     dood     Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Victor Hugoplantsoen 25 
 
Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)  1890280     kroonsterfte, tonderzwam, inrotting stamvoet  Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Wolfgang Pauliweg thv  Nucleonenweg   
 
Canadapopulier (Populus x canadensis)   1907889     zwamaantasting, lengtescheur stam Canadapopulier (Populus x canadensis)
Molenpark
 
Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')   1946315     kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Van Meursstraat 52
 
Krentenboom (Amelanchier arborea 'Robin Hill') 1945301     kroonsterfte, zwamaantasting, inrotting stam Krentenboom (Amelanchier arborea 'Robin Hill')
Park Oog in Al achter Kanaalweg 90
 
Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')   1970522     inrotting stamvoet, holte in de stam  Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica')
Park Oog in Al kant Kanaalweg t.h.v. Kanaalweg 90J   Spaanse aak (Acer campestre)  4852880     dood     Spaanse aak (Acer campestre)
Park Oog in Al thv Mozartlaan 25 pad langs water  Amerikaans geelhout (Cladrastis kentukea) 1872385     inrotting stamvoet, tonderzwam Amerikaans geelhout (Cladrastis kentukea)
Leidseweg 109 overzijde
 
Hartbladige els (Alnus cordata) 1935943     inrotting stamvoet, stabiliteitsgevaar Hartbladige els (Alnus cordata)
Rachmaninoffplantsoen in park naast Verdilaan 1 Zomereik (Quercus robur) 1898387 dood Zomereik (Quercus robur)
Ruimteweg 1 thv   
 
Grauwe abeel (Populus x canescens)  1975741     inrotting stamvoet, zwamaantasting   Grauwe abeel (Populus x canescens)
Ruimteweg 39 to 
 
Grauwe abeel (Populus x canescens)  1929267     kroonsterfte, schade stamvoet Grauwe abeel (Populus x canescens)
Zuid, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug

Begraafplaats Tolsteeg tegenover kantoor   
 
Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') 1953627     stam zwamaanatsting, stam inrotting, kroon zwamaantasting Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Impalastraat 33 
 
Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')   1939653     dood     Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Laan van Kovelswade achter Impalastraat 103   
 
Spaanse aak (Acer campestre)  1896256     kroonsterfte, dood   Spaanse aak (Acer campestre)
Beatrixpad thv Houtensepad Zomereik (Quercus robur) 1944174     dood     Zomereik (Quercus robur)
Beatrixpad thv Houtensepad Zomereik (Quercus robur) 1960376 dood Zomereik (Quercus robur)
Harz, Apennijnen 93
 
Gewone vogelkers (Prunus padus) 1892152     dood     Gewone vogelkers (Prunus padus)
Oldambt 33
 
Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')  1938548     kroonsterfte, zwamaantasting Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Park de Koppel  
 
Schietwilg (Salix alba)  4901746     Scheefstand, Kiepende kluit Schietwilg (Salix alba)
Reiderland achter nr 18
 
Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')  4049586     dood     Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Oudegeinlaan thv nr 14 
 
Robinia  (Robinia pseudoacacia)  1886654     inrotting stamvoet, zwamaantasting Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Oudegeinlaan thv nr 22 
 
Robinia  (Robinia pseudoacacia) 1976158     scheefstand, stamschade, belemmering wettelijke doorgang Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Jungfrau nabij 12  op de dijk  Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1935208     kroonsterfte, bastafsterving Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Olympus in groenstrook achter de sportvelden  Schietwilg (Salix alba)  1997115 stabiliteitsgevaar, kiepende kluit Schietwilg (Salix alba)
Oude Liesbosweg 15 naast ingang volkstuin    Canadapopulier (Populus x canadensis) 2003284     scheefstand, kiepende kluit Canadapopulier (Populus x canadensis)
Park de Koppel achter Volkstuinencomplex   
 
Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')   1900162     kroonsterfte     Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Park de Koppel achter Volkstuinencomplex Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')  1911613     inrotting stamvoet, tonderzwam Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Verlengde Hoogravenseweg 95 
 
Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1970325     kroonsterfte     Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Rotsoord 24A op terrein Kinderboerderij Appelboom (Malus) 3693706     kroonsterfte, zwamaantasting Appelboom (Malus)
Rotsoord 24A op terrein Kinderboerderij Gewone vlier (Sambucus nigra)  3693709     kroonsterfte, stam (holte)   Gewone vlier (Sambucus nigra)
Rotsoord 24A terrein Kinderboerderij    Gewone vlier (Sambucus nigra) 3693702     dood     Gewone vlier (Sambucus nigra)
Rotsoord 24A terrein Kinderboerderij achter Tafelboom Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)  3693513     dood     Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Park de Koppel
 
Schietwilg (Salix alba) 1958547     dood     Schietwilg (Salix alba)
Park de Koppel 
 
Witte abeel (Populus alba)     2007816     kroonsterfte     Witte abeel (Populus alba)
Simplonbaan 96 
 
Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin')  1986664     inrotting stamvoet, onverenigbaarheid   Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin')
St.- Gotthard 69 
 
 Gedeelde lijsterbes (Sorbus x thuringiaca) 1859458     dood     Gedeelde lijsterbes (Sorbus x thuringiaca)
Sudeten 151 langs het water Zwarte els (Alnus glutinosa)  1920260     kroonsterfte     Zwarte els (Alnus glutinosa)
Briljantlaan hoek Saffierlaan
 
Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')  1970992     dood     Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Tolsteegplantsoen tussen kerk en ondergrondse containers  Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum 'Fleright')   1880790 dood Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum 'Fleright')
Zuidwest, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Trumanlaan 11 Amerikaanse eik (Quercus rubra) 1967115 kroonsterfte, inrotting stamvoet, honingzwam Amerikaanse eik (Quercus rubra)
Bartolomeo Diazlaan 69 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1910186 kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Beneluxlaan fietspad thv livingstonelaan 652/730 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1968800 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Stanleylaan 293 to  Hemelboom (Ailanthus altissima) 1940164 schade stamvoet, verkeersincident Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 2x in plantvak)
Stanleylaan 3 Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') 1915973 holte en inrotting in de stam Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')
Lomanlaan 56 to langs water Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea 'Briotii') 1893451 bastafsterving, kastanjebloedingsziekte, zwamaantasting Oostenrijkse den (Pinus nigra ssp. nigra)
Park Transwijk Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum) 1912648 kroonsterfte Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum)
Park Transwijk kinderboerderij Zomereik (Quercus robur) 1895388 Kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
IJsselstraat 6 Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten') 1997147 zwamaantasting, kroon (holte) Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten')
Maasstraat tegenover nr. 76 Zwarte linde (Tilia x europaea 'Pallida') 1857513 inrotting stamvoet, kroonsterfte Zwarte linde (Tilia x europaea 'Pallida')
Volkerakstraat 36 Robinia  (Robinia pseudoacacia) 1949761 wortelschade, inrotting stamvoet Robinia  (Robinia pseudoacacia)
Reitdiepstraat 56 to Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') 2015910 zwamaantasting, inrotting stamvoet Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Rijnlaan 225 middenberm Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos) 1874222 tonderzwam, inrotting stamvoet Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos)

Bomen waarvoor we al een vergunning hebben

Vellijst najaar 2023

Binnenstad, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boommnummer Reden Wat planten we terug
Pelmolenplantsoen langs de singel thv huisnummer 80 Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) 1937847 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
Sterrenburg Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1900681 kroonsterfte, ziekte, inrotting stamvoet, tonderzwam Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Asselijnstraat 1 Zoete kers (Prunus avium) 1994120 ziekte, kroonsterfte Zoete kers (Prunus avium)
Croeselaan middenberm thv 111 Kleinbladige linde (Tilia cordata) 4057183 dood Kleinbladige linde (Tilia cordata)
Croeselaan middenberm thv 135 Kleinbladige linde (Tilia cordata) 4057190 kroonsterfte Kleinbladige linde (Tilia cordata)
Hieronymusplantsoen op schoolplein Robinia (Robinia pseudoacacia) 1951565 tonderzwam, kroonsterfte, inrotting stamvoet Robinia (Robinia pseudoacacia)
Geertebolwerk ter hoogte van hotel Karel V Donzige eik (Quercus pubescens) 1906261 dood Donzige eik (Quercus pubescens)
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Pieter d'Hontlaan 83 Zwarte els (Alnus glutinosa) 1953547 dood, inrotting stam Zwarte els (Alnus glutinosa)
Burgemeester Verderlaan to nr 44 Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 1938179 dood Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
Klifrakplantsoen naast nr 139 Ruwe berk (Betula pendula) 1973995 dood Ruwe berk (Betula pendula)
Gouderaklaan thv nr 41 Kers (Prunus 'Bigarreau Burlat') 1962918 dood Kers (Prunus 'Bigarreau Burlat')
Groenedijk 29d Gewone Wilg (Salix alba) 1983097 stam (holte); scheefstand; inrotting stamvoet Gewone Wilg (Salix alba)
Tweede Westerparklaan 139 Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Jeffersred') 1971224 dood Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Jeffersred')
Tweede Westerparklaan thv brug naar Vlindersingel Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Celzam') 1934300 dood Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Celzam')
Tweede Westerparklaan thv nr 108 Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Celzam') 1883120 dood Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Celzam')
Tweede Westerparklaan thv nr 112 Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Celzam') 1957227 dood Freemans esdoorn (Acer x freemanii 'Celzam')
Wilde Rijstvliet Gewone Wilg (Salix alba) 4024360 dood Gewone Wilg (Salix alba)
Jerome Kernplantsoen 21 Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) 1978240 stormschade Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua)
Georg Jarnostraat 14-68 Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua) 1917428 dood Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua)
Noordoost, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Hartogstraat thv nr 1 Gewone rode esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum') 1941701 stambeschadiging; kroonsterfte Gewone rode esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum')
De Munnikplein Japanse Sierkers (Prunus serrulata) 1883609 dood Japanse Sierkers (Prunus serrulata)
Huizingalaan 17 Hartbladige els (Alnus cordata) 1865642 kroonsterfte Hartbladige els (Alnus cordata)
Huizingalaan thv nr 143 Sierkers (Prunus serrulata 'Amanogawa') 1856764 dood Sierkers (Prunus serrulata 'Amanogawa')
Lauwerecht 101 achterzijde Vogelkers piramidaal (Prunus padus 'Albertii') 1849401 kroonsterfte; inrotting stamvoet Vogelkers piramidaal (Prunus padus 'Albertii')
Verenigingstraat 29 Vogelkers (Prunus padus 'Watereri') 1944681 kroonsterfte, ziekte Vogelkers (Prunus padus 'Watereri')
Kardinaal de Jongweg thv Mr. Tripkade Treurberk (Betula pendula 'Tristis') 1924069 kroonsterfte Treurberk (Betula pendula 'Tristis')
Prof Jordanlaan 136 achterzijde voetpad Robinia (Robinia pseudoacacia) 1913482 inrotting stam, scheefstand, kroonsterfte Robinia (Robinia pseudoacacia)
Prof. Broekemamalaan 26 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1908497 stambeschadiging; kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Broekemanlaan thv nr 1 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1853146 zwamaantasting; stambeschadiging Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Leonard Fuchslaan hoek Prof. J.W. Dieperinklaan Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1993548 kroonsterfte, stam (holte) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Sjollemalaan Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1923450 kroonsterfte; stam (holte) Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Prof. Sjollemalaan Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1981915 kroonsterfte; stam (holte) geen
Prof. Sjollemalaan to nr 2 Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1921657 kroonsterfte; stam (holte) Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Van Lieflandtuin thv nr 14 Ruwe berk (Betula pendula) 1926293 scheefstand; stabiliteitsgevaar Ruwe berk (Betula pendula)
Van Lieflandtuin thv nr 14 Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 1975732 dood Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
De Vooysplantsoen 45 Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 1973972 dood Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Eykmanlaan Grauwe els (Alnus glutinosa) 4059310 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Eykmanlaan thv spoor Zwarte els (Alnus glutinosa) 4059311 kroonsterfte, inrotting stamvoet, houtscheur stam Zwarte els (Alnus glutinosa)
Eykmanlaan thv spoor Zwarte els (Alnus glutinosa) 4649920 inrotting stamvoet, inrotting stam, kroonsterfte Zwarte els (Alnus glutinosa)
Fruinplantsoen thv nr 2 Witte els (Alnus incana 'Aurea') 2000262 dood Witte els (Alnus incana 'Aurea')
Molengraafplantsoen 64 Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus) 1935714 kroonsterfte Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus)
Rümkelaan tegenover nr 2 Meelbes (Sorbus aria) 1979458 dood, ziekte Meelbes (Sorbus aria)
van Everdingenlaan 42 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1960341 zwamaantasting; stam (holte); ernstige belemmering wettelijke doorgang Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Dopplerhof 7 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1894432 kroonsterfte Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Griftpark nabij de Stieltjesstraat Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 2008631 kroonsterfte; stam (holte) Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Majoor Bosshardtplantsoen Rode paardenkastanje (Aesculus carnea 'Briotii') 1946948 bastafsterving; kastanjebloedingsziekte Gele pavia (Aesculus flava)
Thomas van Nykerckenstraat 1 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1999371 dood Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Van der Mondestraat 14 Sierappel (Malus tschonoskii) 1958967 kroonsterfte, inrotting stamvoet, tonderzwam Sierappel (Malus tschonoskii)
Van der Mondestraat 89 Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 1964118 kroonsterfte; bastafsterving Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
van Lieflandlaan 85 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1900777 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Adelaarsstraat hoek Lijsterstraat Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 2003103 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Kwartelstraat 55 Schietwilg (Salix alba) 4028209 kroonsterfte, bastafsterving stam Schietwilg (Salix alba)
Valkstraat 24 Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') 1896820 kroonsterfte Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')
Biltse Rading thv Voorveldselaan Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1980684 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Kemal Atatürkstraat speeltuin thv 110 Zure kers (Prunus gondouinii 'Schnee') 2004926 kroonsterfte Zure kers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Kemal Atatyrkstraat 90 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1901507 kroonsterfte; dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Kogglaan langs fietspad achter ons Buiten Zomereik (Quercus robur) 1876959 kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
Tuinenpark Ons Buiten Lariks (Larix decidua) 1949465 kroonsterfte Lariks (Larix decidua)
Volkstuin de Pioniers Grauwe els (Alnus glutinosa) 1934591 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Voorveldselaan achter nr 2 op het Sportpark Hollandse bastaardiep (Ulmus hollandica) 1857320 inrotting stamvoet Hollandse bastaardiep (Ulmus hollandica)
Voorveldselaan achter nr 2 op het sportpark Spaanse Aak (Acer campestre) 1883036 stambeschadiging; kroonsterfte Spaanse Aak (Acer campestre)
Arienslaan 18 Tennisvereniging Ultc-Iduna Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1973648 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Arienslaan 1A Zomereik (Quercus robur) 1866692 honingzwam; kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
Arienslaan Tennisvereniging Ultc-Iduna Moeraseik (Quercus palustris) 2010821 dood Moeraseik (Quercus palustris)
Biltsestraatweg 150, Fort de Bilt Zomereik (Quercus robur) 1856760 dood Zomereik (Quercus robur)
Biltsestraatweg 160 (Fort de Bilt) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1978501 plakoksels Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Lo Bruntpad Laurierwilg (Salix pentandra) 1991790 dood Laurierwilg (Salix pentandra)
Lo Bruntpad Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) 4596295 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
Lo Bruntpad in de Voorveldse Polder Hollandse iep (Ulmus hollandica) 1974367 dood Hollandse iep (Ulmus hollandica)
Lo Bruntpad nabij Biltsestraatweg 88 Grauwe els (Alnus glutinosa) 1915673 kroonsterfte Grauwe els (Alnus glutinosa)
Voorveldse polder Gewone Wilg (Salix alba) 2015841 zwavelzwam; stam (holte) Gewone Wilg (Salix alba)
Hoefijzerstraat 1-39 Moeraseik (Quercus palustris) 1942202 kroonsterfte Moeraseik (Quercus palustris)
Admiraal van Gentstraat 18 Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus) 1949915 dood Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus)
Van Brakelstraat 2 Beverboom (Magnolia kobus) 1914947 dood Beverboom (Magnolia kobus)
Noordwest, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
2de Daalsedijk to 147 Ruwe berk (Betula pendula) 4545955 zwamaantasting; kroonsterfte; inrotting stamvoet Ruwe berk (Betula pendula)
Amsterdamsestraatweg 239a Ruwe berk (Betula pendula) 2015648 zwamaantasting; stam (holte) Ruwe berk (Betula pendula)
Prinses Christinalaan 1 Hollandse iep (Ulmus hollandica) 1969018 kroonsterfte; plakoksels Hollandse iep (Ulmus hollandica)
Prinses Irenelaan achter nr 51a Grauwe els (Alnus glutinosa) 1922109 stam (holte); inrotting stamvoet Grauwe els (Alnus glutinosa)
Nijenrodeplantsoen thv nr 124 Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea) 1993380 dood Rode paardenkastanje (Aesculus x carnea)
Prins Bernhardlaan 5 thv Huntingdoniep (Ulmus hollandica 'Vegeta') 1970471 zwamaantasting; stam (holte); inrotting stamvoet Huntingdoniep (Ulmus hollandica 'Vegeta')
Julianapark in dierenweide Hollandse linde (Tilia europaea) 1915184 tonderzwam; inrotting stamvoet Hollandse linde (Tilia europaea)
Julianapark thv Julianaparklaan nr 5 Zuilvormige eik (Quercus robur 'Fastigiate Koster') 1943111 dood, kroonsterfte Zuilvormige eik (Quercus robur 'Fastigiate Koster')
School Biologisch centrum Daalseweg Zwarte els (Alnus glutinosa) 1925125 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Oost, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Mgr. van de Weteringstraat 41 Vogelkers (Prunus padus 'Watereri') 1891078 scheefstand, stambeschadiging Vogelkers (Prunus padus 'Watereri')
Schoolplein 5 Appelboom (Malus hybride) 1953710 kroonsterfte, inrotting stam, zwamaantasting Appelboom (Malus hybride)
Herculeslaan thv van Weg tot Wetenschap Paardekastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1913441 dood Hollandse linde (Tilia europaea)
Prins Hendriklaan 114 thv Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1880103 dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Weg tot Wetenschap thv 15 Gladde Iep (Ulmus carpinifolia 'Dampieri') 1851145 kroonsterfte Gladde Iep (Ulmus carpinifolia 'Dampieri')
2e Algemene begraafplaats Kovelswade Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 2011973 zwamaantasting; kroonsterfte; bastafsterving; inrotting stamvoet Witte bitternoot (Carya ovata)
Begraafplaats Kovelswade Goudberk (Betula ermanii) 1947438 kroonsterfte, honingzwam, stam (holte), bastafsterving Goudberk (Betula ermanii)
Koningsweg hoek Kranenburgerweg Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 1931846 kroonsterfte, overwoekerd met hedera Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Koningsweg hoek Kranenburgerweg Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 1961557 kroonsterfte, overwoekerd met hedera Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Lodewijk Napoleonplantsoen Schietwilg (Salix alba) 1861958 dood Schietwilg (Salix alba)
Lodewijk Napoleonplantsoen 13 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1866435 zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Lodewijk Napolleonplantsoen 13 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1904273 kroonsterfte, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Blauwe Vogelweg 100 achterzijde Meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') 1849632 stam inwendig verrot; dood Meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')
Blauwe Vogelweg jaagpad Witte els (Alnus incana) 2012250 dood Witte els (Alnus incana)
Blauwe-vogelweg 11 parkeerplaats Mytylschool Zachte berk (Betula pubescens) 1915331 dood, scheefstand Zachte berk (Betula pubescens)
Fort Lunet 1 Grauwe els (Alnus glutinosa) 1879195 kroonsterfte Grauwe els (Alnus glutinosa)
Fort Lunet 1 Grauwe els (Alnus glutinosa) 1962369 kroonsterfte Grauwe els (Alnus glutinosa)
Koningsweg 310 op terrein Scouting Utrecht Oost Zwarte els (Alnus glutinosa) 1859036 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Koppeldijk in Park de Koppel Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 2014726 bastafsterving; dood Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
Laan van Maarschalkerweerd 14 Sportpark Zwarte els (Alnus glutinosa) 1890023 kroonsterfte, mechanische belasting kroon, inrotting stam Zwarte els (Alnus glutinosa)
Laan van Maarschalkerweerd 14 Sportpark Es (Fraxinus excelsior) 1979946 kroonsterfte, inrotting stamvoet, tonderzwam Es (Fraxinus excelsior)
Laan van Maarschalkerweerd 14 Sportpark Laan van Maarschalkerweerd Centraal Zwarte els (Alnus glutinosa) 1994238 kroonsterfte Zwarte els (Alnus glutinosa)
Laan van Maarschalkerweerd 2 de Moestuin Leylandcipres (Cupressocyparis x leylandii) 1927140 dood Leylandcipres (Cupressocyparis x leylandii)
Mytylweg 100 Zoete kers (Prunus avium) 1913551 dood, inrotting stam Zoete kers (Prunus avium)
Mytylweg 100 Zoete kers (Prunus avium) 1972497 dood Zoete kers (Prunus avium)
Mytylweg 100 Zoete kers (Prunus avium) 1980613 dood, inrotting stam Zoete kers (Prunus avium)
Mytylweg 11 Zoete kers (Prunus avium) 2008561 tonderzwam; inrotting stamvoet Zoete kers (Prunus avium)
Mytylweg 77 op sportpark Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1987666 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Mytylweg 77 op sportpark Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1988161 dood Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Mytylweg 77 op sportpark bij atletiekbaan Zoete kers (Prunus avium) 1912172 dood Zoete kers (Prunus avium)
Mytylweg 77 op sportpark bij atletiekbaan Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1954188 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Mytylweg 77 op sportpark bij atletiekbaan Zoete kers (Prunus avium) 1954910 dood Zoete kers (Prunus avium)
Mytylweg 77 tennisvelden Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1880076 kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Mytylweg 79 sportpark Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1924863 kroonsterfte, bastschade Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Mytylweg bosplantsoen thv ateletiekbaan Schietwilg (Salix alba) 1897811 kroonsterfte Schietwilg (Salix alba)
Mytylweg in groenstrook achter de Atleteikbaan Schietwilg (Salix alba) 1865839 dood Schietwilg (Salix alba)
Mytylweg plantsoen thv Kampong Fijnspar (Picea abies) 1888911 afgestorven Fijnspar (Picea abies)
Rijndijk 11 in weiland Zomereik (Quercus robur) 1873106 kroonsterfte, stambeschadiging Zomereik (Quercus robur)
Rijndijk 12 Zomereik (Quercus robur) 2924512 dood, zwamaantasting stamvoet, instabiliteitsgevaar Zomereik (Quercus robur)
Rijndijk thv nr 11 in weiland Zwarte els (Alnus glutinosa) 1879570 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Rijndijk thv nr 11 in weiland Zwarte els (Alnus glutinosa) 1967170 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Rijndijk thv nr 11 in weiland Zwarte els (Alnus glutinosa) 2000797 kroonsterfte Zwarte els (Alnus glutinosa)
Kranenburgerweg 20 achterzijde Sierappel (Malus cultivars) 1903408 dood Sierappel (Malus cultivars)
Kranenburgerweg 20 achterzijde Meelbes (Sorbus aria) 1943464 kroonsterfte, inrotting kroon, kroon mechanische belasting, kroon overige Meelbes (Sorbus aria)
Kranenburgerweg langs Kromme Rijn Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1847168 kroonsterfte Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Helmstraat thv Oudwijk 8 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1897309 kroonsterfte, beschadigd bastweefsel, inrotting stam, inrotting stamvoet Robinia (Robinia pseudoacacia)
Ouddwijkerlaan 1 Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 1885267 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Oudwijkerlaan 11 Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 1860876 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Oudwijkerveldstraat 88 Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') 1898504 rotting stam, zwamaantasting Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Baanstraat to 3 Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos 'Sunburst') 1875786 kroonsterfte Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos 'Sunburst')
Bloemstraat 1 Hollandse iep (Ulmus hollandica) 4511115 gebreken (overig); overlast (overig); wortel-overig Hollandse iep (Ulmus hollandica)
Bloesemstraat 25a Gewone Wilg (Salix alba) 1945283 dood Gewone Wilg (Salix alba)
Homeruslaan 57 BIS sierappel (Malus toringo 'Brouwers Beauty') 4678369 dood sierappel (Malus toringo 'Brouwers Beauty')
Minervaplein 40 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1915957 kroonsterfte, ziekte Zomereik (Quercus robur)
Minervaplein 53 Boomhazelaar (Corylus colurna) 1929772 kroonsterfte Boomhazelaar (Corylus colurna)
Zonstraat 21E achterzijde Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1915787 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Archimedeslaan eerste bocht vanaf Biltse Grift Es (Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie') 1891772 kroonsterfte, inrotting stamvoet, tonderzwam Es (Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie')
Oostbroekselaan 51 Volkstuinencomplex Fijnspar (Picea abies) 1955976 dood Fijnspar (Picea abies)
Oostbroekselaan 64 tegen snelweg aan Schietwilg (Salix alba) 1963945 dood, inrotting stamvoet, ziekte Schietwilg (Salix alba)
Oostbroekselaan naast nr 64 in park Schietwilg (Salix alba) 1863739 scheefstand, stabiliteitsgevaar, kroonsterfte Schietwilg (Salix alba)
Park Bloeyendael kant Archimedeslaan Schietwilg (Salix alba) 1920806 instabilieteitsgevaar Schietwilg (Salix alba)
Park Bloeyendael kant Archimedeslaan Zwarte els (Alnus glutinosa) 1963430 kroonsterfte, inrotting stamvoet, tonderzwam Zwarte els (Alnus glutinosa)
Park Bloeyendael kant Archimedeslaan Schietwilg (Salix alba) 2003766 ernstige scheefstand, stabiliteitsgevaar Schietwilg (Salix alba)
Park Bloeyendael kant Offerhausweg Schietwilg (Salix alba) 1964026 dood, inrotting stam, inrotting stamvoet, tonderzwam, instabiliteitsgevaar Schietwilg (Salix alba)
Park Bloeyendael langs Galileilaan thv lichtmast 2 Zoete kers (Prunus avium) 2921871 dood Zoete kers (Prunus avium)
Volkstuinen 't Stadion Zwarte els (Alnus glutinosa) 1906621 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Caesarlaan 6 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1993331 kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Ceasarlaan 6 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1970562 zwamaantasting; dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Cicerolaan 1 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1980480 kroonsterfte, ziekte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Daltonlaan 200 Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri') 1977026 dood Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri')
Daltonlaan 400 Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri') 1854880 dood Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri')
Daltonlaan 400 Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri') 1917907 dood Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri')
Daltonlaan 600 Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri') 1857112 dood Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri')
Daltonlaan 600 Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri') 1861712 dood Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri')
Horatiuslaan 2 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1939149 kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Louis Bouwmeesterlaan 200 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1927909 dood Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Ovidiuslaan 13 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1951081 kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Terentiuslaan 1 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1868680 dood Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Terentiuslaan thv nr 1 Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 1882606 kroonsterfte Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Weg naar Rhijnauwen 12, oever Kromme Rijn Canadesepopulier (Populus canadensis) 4046103 dood Canadesepopulier (Populus canadensis)
Weg naar Rhijnauwen 6 Zwarte els (Alnus glutinosa) 1898080 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Wim Sonneveldlaan to 155 Canadesepopulier (Populus canadensis) 2009281 kroonsterfte Canadesepopulier (Populus canadensis)
Zwembad Krommerijn Iep (Ulmus 'Homestead') 1906055 kroonsterfte Iep (Ulmus 'Homestead')
Hendrick de Keyjserstraat to nr 4 Meelbes (Sorbus aria) 1960541 dood Meelbes (Sorbus aria)
Rembrandtkade van Goghlaan naast parkeerplaats van de Hoogstraat Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1924938 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Jupiterstraat 7 Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 1873559 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Keerkringplein thv 13 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1980007 kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Marsstraat achterzijde Abstederdijk 29 Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1857881 ganoderma, kroonsterfte, inrotting kroon Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Notenboomlaan 23 Boomhazelaar (Corylus colurna) 1880721 inrotting stamvoet, baststerfte, kroonsterfte Boomhazelaar (Corylus colurna)
1e Algemene begraafplaats Soestbergen Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 1932715 dood Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Snipstraat to 1 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1996765 dood Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Emmalaan 10 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1977641 dood Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Emmalaan 10 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 2007220 dood Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Emmalaan 5 Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1980510 kroonsterfte, inrotting stamvoet, inrotting stam Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Emmalaan 7 Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 1917608 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Emmalaan 7 Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 2016478 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Emmalaan to 1 Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1975039 kroonsterfte, beschadigd bastweefsel, inrotting stamvoet, zwamaantasting Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Graaf Adolfstraat 26 achterzijde bosplantsoen 'De Zilveren Schaats' Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1850634 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Graaf Adolfstraat 26 achterzijde bosplantsoen 'De Zilveren Schaats' Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1946884 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Graaf Adolfstraat 26 achterzijde bosplantsoen 'De Zilveren Schaats' Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1979438 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Koningslaan 25 in het Wilhelminapark Zwarte els (Alnus glutinosa) 1979056 kroonsterfte, inrotting stam, holte stam Zwarte els (Alnus glutinosa)
Oudwijk to 25 Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 1854990 kroonsterfte Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Prinsesselaan thv nr 20 Zwarte els (Alnus glutinosa) 1957655 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Prinsesselaan thv parkeerplaats Barbara Japanse sierkers (Prunus serrulata) 1960506 kroonsterfte Japanse sierkers (Prunus serrulata)
Stolberglaan plantsoen thv 53 Es (Fraxinus excelsior) 1965168 kroonsterfte Es (Fraxinus excelsior)
't Loolaantje t.h.v. Wilhelminapark 32 Ruwe berk (Betula pendula) 1852827 kroonsterfte, zwamaantasting Ruwe berk (Betula pendula)
't Loolaantje t.h.v. Wilhelminapark 33 Ruwe berk (Betula pendula) 1987255 dood Ruwe berk (Betula pendula)
Wilhelminapark Pennsylvanische esdoorn (Acer pensylvanicum) 1920731 kroonsterfte, bastafsterving Pennsylvanische esdoorn (Acer pensylvanicum)
Overvecht, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Costa Ricadreef thv 171 Hollandse iep (Ulmus hollandica 'Groeneveld') 1892455 kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus hollandica 'Groeneveld')
Jamaicadreef 47 in park langs wandelpad Lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Sneerwater Seedling') 1891753 kroonsterfte; bastafsterving; inrotting stamvoet Lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Sneerwater Seedling')
Japuradreef thv nr 99 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1995326 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Vechtzoompark nabij Vechtdijk 152 Witte Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1893404 kroonsterfte; bastafsterving; kastanjebloedingsziekte Tamme kastanje (Castanea sativa)
Vechtzoompark nabij Vechtdijk 152 Witte Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1973384 bastafsterving; kastanjebloedingsziekte Hartbladige els (Alnus cordata)
Amazonedreef 2 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1925561 kroonsterfte; bastafsterving; stam (holte) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Amazonedreef 25 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 1989327 kroonsterfte; bastafsterving Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Amazonedreef 33 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 1935309 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Amazonedreef 6 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1927273 kroonsterfte; bastafsterving Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Amazonedreef hoek met Braziliëdreef Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') 1858117 dood Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')
Amazonedreef thv. 26 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1849126 kroonsterfte; bastafsterving Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Bonairedreef 4 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1906344 kroonsterfte; bastafsterving Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Camposdreef nabij Incadreef Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1925934 stambeschadiging; kroonsterfte; stam (holte) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Carnegiedreef Robinia (Robinia pseudoacacia) 1858994 kroonsterfte, inrotting stamvoet, stabiliteitsgevaar Robinia (Robinia pseudoacacia)
Carnegiedreef middenberm richting Pascalplein Robinia (Robinia pseudoacacia) 1860351 ingerotte stamvoet, kroonsterfte, stabiliteitsgevaar Robinia (Robinia pseudoacacia)
Carnegiedreef thv Parnambucodreef Robinia (Robinia pseudoacacia) 1997544 kroonsterfte, inrotting stamvoet, holte stamvoet Robinia (Robinia pseudoacacia)
Carnegiedreef thv rotonde Pascalplein Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 2013024 kroonsterfte; inrotting stamvoet Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
Carnegiedreef thv Sao Paolodreef 17-31 Zomereik (Quercus robur) 1983640 dood Zomereik (Quercus robur)
Cayennedreef achterkant Marowijnedreef 1-51 Meelbes (Sorbus aria 'Majestica') 1987644 kroonsterfte, bastafsterving Meelbes (Sorbus aria 'Majestica')
Columbiadreef 13 Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') 1901347 kroonsterfte Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')
Costa Ricadreef 325 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1993180 kroonsterfte; bastafsterving Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Costa Ricadreef 331 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1961015 kroonsterfte; stam (holte) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Incadreef / Santiagodreef Haagbeuk (Carpinus betulus 'Fastigiata') 1990310 stambeschadiging; kroonsterfte Haagbeuk (Carpinus betulus 'Fastigiata')
Incadreef 1 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1906970 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Incadreef hoek Pampadreef Kegelvormige haagbeuk (Carpinus betulus 'Fastigiata') 1908734 dood Kegelvormige haagbeuk (Carpinus betulus 'Fastigiata')
Japuradreef / Victoria Regiadreef Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 1887556 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Japuradreef achter Victoria Regiadreef Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 1994623 kroonsterfte Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
Pernambucodreef thv 1-15 Moeraseik (Quercus palustris) 1866060 kroonsterfte Moeraseik (Quercus palustris)
Perudreef 5 Winterbloeiende kers (Prunus subhirtella 'Autumnalis') 1856843 kroonsterfte Winterbloeiende kers (Prunus subhirtella 'Autumnalis')
Santa Cruzdreef thv nr 30 Italiaanse els (Alnus cordata) 1858900 kroonsterfte Italiaanse els (Alnus cordata)
Santa Cruzdreef thv nr 30 Italiaanse els (Alnus cordata) 1863345 kroonsterfte Italiaanse els (Alnus cordata)
Sao Paulodreef tegenover nr 32-46 Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') 1958771 kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Vechtzoompark Schietwilg (Salix alba 'Drakenburg') 1862871 kroonsterfte; stam (holte) Schietwilg (Salix alba 'Drakenburg')
Vechtzoompark thv de Belo Horizontedreef Grauwe els (Alnus glutinosa) 1913846 kroonsterfte Grauwe els (Alnus glutinosa)
Franciscusdreef hoek Floridadreef Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 4646569 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Frans Henrichspad Es (Fraxinus excelsior 'Westhof Glorie') 1968671 tonderzwam; inrotting stamvoet Zwarte els (Alnus glutinosa)
Frans Henrichspad Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 2001085 plakoksels; stam (holte); breuk (tak/stam) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Frans Henrichspad Meelbes (Sorbus aria 'Lutescens') 2009065 zwamaantasting; scheefstand; inrotting stamvoet Meelbes (Sorbus aria 'Lutescens')
Ghandidreef Grauwe els (Alnus glutinosa) 1862693 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Manitobadreef Gewone es (Fraxinus excelsior) 1955727 tonderzwam; inrotting stamvoet Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum)
Zandpad achterzijde rioolzuivering Beuk (Fagus sylvatica) 1908223 dood Beuk (Fagus sylvatica)
Aidadreef thv nr 93/155 Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 2009043 kroonsterfte Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
Anna Boleyndreef 25 Meelbes (Sorbus aria 'Lutescens') 1883004 stam (holte); stam (breukgevaar) Meelbes (Sorbus aria 'Lutescens')
Berezinadreef thv nr 1 hulst (Ilex aquifolium) 3745483 kroonsterfte hulst (Ilex aquifolium)
Katherijn van Leemputdreef 64 op de speelplaats Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 1965491 bastafsterving; scheefstand; stabiliteitsgevaar Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
Katherijn van Leemputdreef 66 in de speelplaats Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 1938278 bastafsterving; scheefstand; stabiliteitsgevaar Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
Katherijn van Leemputdreef op de speelplaats Veldiep (Ulmus carpinifolia 'Wredei') 1994356 dood Veldiep (Ulmus carpinifolia 'Wredei')
Vestadreef Waterwilg (Salix caprea) 1943726 dood Waterwilg (Salix caprea)
Vestadreef naast Katherijn van Leemputdreef 24 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 2001679 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Vestadreef thv Katharijn van Leemputdreef 24 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 1994062 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Vestadreef thv Katherijn van Leemputdreef 26 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 1907384 kroonsterfte; bastafsterving; stam (holte) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')
Achttienhovensedijk Zomereik (Quercus robur) 1922799 kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
Achttienhovensedijk Okkernoot (Juglans regia) 1925066 kroonsterfte; bastafsterving Okkernoot (Juglans regia)
Achttienhovensedijk Okkernoot (Juglans regia) 1987307 stambeschadiging; kroonsterfte Okkernoot (Juglans regia)
Carnegiedreef thv Falklanddreef 174 Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 1982148 tonderzwam; stambeschadiging; kroonsterfte Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
Carnegiedreef thv kruising Paranadreef Acacia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 2005271 kroonsterfte; stam inwendig verrot; inrotting stamvoet Acacia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Carnegiedreef thv nr 30-58 middenberm Robinia (Robinia pseudoacacia) 1895325 dood Robinia (Robinia pseudoacacia)
Einsteindreef nabij Vechtdijk Okkernoot (Juglans regia) 1865532 dood Okkernoot (Juglans regia)
Einsteindreef thv afslag Zandpad Italiaanse els (Alnus cordata) 1924582 dood Italiaanse els (Alnus cordata)
Einsteindreef thv afslag Zandpad Okkernoot (Juglans regia) 1928031 kroonsterfte; bastafsterving Okkernoot (Juglans regia)
Einsteindreef thv. Lantaarn 56 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1854802 kroonsterfte Robinia (Robinia pseudoacacia)
Kaap Hoorndreef achter nr 38/50 Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 1883915 kroonsterfte Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
Montevideodreef achterzijde nr 122 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia') 1993457 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia')
Rio de Janeirodreef 203 Sportpark Vechtzoom Peer (Pyrus hybride) 1860441 dood Peer (Pyrus hybride)
Franciscusdreef nabij het Gandhiplein Grauwe els (Alnus glutinosa) 2015095 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Ganhdiplein Hartbladige els (Alnus cordata) 1862112 dood Hartbladige els (Alnus cordata)
Ghandiplein Tamme kastanje (Castanea sativa) 1920877 kroonsterfte Tamme kastanje (Castanea sativa)
Ghandiplein Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1985332 kroonsterfte; plakoksels Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Ghandiplein kant Gageldijk 163 Hartbladige els (Alnus cordata) 1916544 kroonsterfte Hartbladige els (Alnus cordata)
Vancouverdreef 70 School biologisch centum Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1870517 kroonsterfte; stam (holte) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Vancouverdreef 70 School Biologisch Centrum Grauwe els (Alnus glutinosa) 1909716 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Vancouverdreef 70 School Biologisch Centrum Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 1912436 kroonsterfte Gewone Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Vancouverdreef thv nr 35 Ruwe berk (Betula pendula) 1962586 kroonsterfte Ruwe berk (Betula pendula)
Vancuverdreef 70 School Biologisch Centrum Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1915075 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Marokkodreef 11-65 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1853478 kroonsterfte; breuk (tak/stam); ziekte-aantastingen Winterlinde (Tilia cordata 'Greenspire')
Marokkodreef 11-65 Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') 1948167 kroonsterfte Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')
Drielenborchdreef hoek Scharlakendreef Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1876466 tonderzwam, inrotting stamvoet Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Gageldijk thv 84b Paardekastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1988972 bastafsterving; kastanjebloedingsziekte Japanse zelkova (Zelkova serrata)
Gageldijk thv nr 84B Paardekastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1873064 dood Boomhazelaar (Corylus colurna)
Schooneggedreef 56 Haagbeuk (Carpinus betulus) 1914512 kroonsterfte, baststerfte, brandschade Haagbeuk (Carpinus betulus)
Albert Schweitzerdreef thv nr 15 (benzinepomp) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1963693 kroonsterfte; bastafsterving Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Pahud de Mortangesdreef tegenover nr 40 Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1986211 inrotting stamvoet, zwamaantasting Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Park de Watertoren thv de Moezeldreef Gewone Wilg (Salix alba) 1863699 dood Gewone Wilg (Salix alba)
Cheopsdreef thv nr 2 Zoete kers (Prunus avium) 1913572 kroonsterfte Zoete kers (Prunus avium)
Nataldreef park achter nr 2-24 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1878383 kroonsterfte, stambeschadiging, kastajebloedingsziekte Varenbeuk (Fagus sylvatica 'Asplenifolia')
Park de Gagel richting Henri Dunantplein Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1861328 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Piramidedreef achter Openbare Basisschool Overvechtl Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 1950148 kroonsterfte Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Ramsesdreef 190 achterzijde in park Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1914017 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Darwindreef plantsoen Zwarte els (Alnus glutinosa) 1930245 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Einthovendreef in park Italiaanse els (Alnus cordata) 1959282 kroonsterfte Italiaanse els (Alnus cordata)
Einthovendreef in park Grauwe els (Alnus glutinosa) 1961559 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Einthovendreef in park Italiaanse els (Alnus cordata) 1994275 dood Italiaanse els (Alnus cordata)
Einthovendreef in park bij Fort Blauwkapel Es (Fraxinus angustifolia 'Raywood') 1971560 zwamaantasting; kroon (inrotting) Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Fort Blauwkapel scouting Zoete kers (Prunus avium) 1932448 scheefstand, stabiliteitsgevaar Zoete kers (Prunus avium)
Gageldijk nabij 161 Grauwe els (Alnus glutinosa) 1920472 kroonsterfte Grauwe els (Alnus glutinosa)
Gageldijk, Fort de Gagel Gewone Wilg (Salix alba) 2002293 dood Gewone Wilg (Salix alba)
Kapeldwarsweg in de dierenweide Grauwe els (Alnus glutinosa) 1889258 stam (holte); stam (breukgevaar) Grauwe els (Alnus glutinosa)
Kapeldwarsweg thv 18 in dierenweide Witte Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1851325 bastafsterving; kastanjebloedingsziekte Winterlinde (Tilia cordata)
Kapelpad Grauwe els (Alnus glutinosa) 1870918 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
Kapelpad Hollandse linde (Tilia europaea) 1921952 dood Hollandse linde (Tilia europaea)
Kapelweg in Dierenweide Grauwe els (Alnus glutinosa) 1881422 dood Grauwe els (Alnus glutinosa)
St. Anthoniedijk Grauwe els (Alnus glutinosa) 1898281 kroonsterfte Grauwe els (Alnus glutinosa)
St. Anthoniedijk Grauwe els (Alnus glutinosa) 1987856 kroonsterfte; stam (holte) Grauwe els (Alnus glutinosa)
Voordorpsedijk 7 richting spoor Hollandse linde (Tilia x europaea) 1950843 stambeschadiging, baststerfte Hollandse linde (Tilia x europaea)
Park de Watertoren nabij Normadreef 20 Hollandse iep (Ulmus hollandica 'Groeneveld') 1891504 zwamaantasting; stam inwendig verrot; stam (holte) Hollandse iep (Ulmus hollandica 'Groeneveld')
Bombaydreef 69/87 Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 1868608 kroonsterfte Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Hanoidreef naast nr 23 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1929629 stambeschadiging, schade (brand) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Hanoidreef thv Danangdreef Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1859464 brandschade, baststerfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Karl Marxdreef achter Gageldijk 107 Gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 1958198 plakoksels; breuk (tak/stam); kroon (inrotting) Gewone haagbeuk (Carpinus betulus)
Koeweitdreef thv Tigrisdreef 67 Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') 2001321 dood Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')
Pagodedreef 49 achterzijde Meelbes (Sorbus aria) 3546761 scheefstand, holte stam, baststerfte Meelbes (Sorbus aria)
Park de Gagel fietspad Karl Marxdreef thv Sjanghaidreef Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1851814 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Park de Gagel fietspad Karl Marxdreef thv Sjanghaidreef Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1985952 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Park de Gagel langs Tigrisdreef (nabij nr 251) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1851547 kroonsterfte; stam inwendig verrot Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Park de Gagel thv Cheopsdreef 9 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 2005277 kroonsterfte; stam inwendig verrot Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Park de Gagel thv Papyrusdreef nr 7 Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 1863787 dood Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Park de Gagel Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia') 1892151 stam (holte), stambeschadiging Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia')
Park de Gagel kant Carnegiedreef Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') 1939910 kroonsterfte Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis')
Park de Gagel thv Ankaradreef Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1881116 dood Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Centaurusdreef thv 122 - 160 nabij speelplaats Italiaanse els (Alnus cordata) 2014278 kroonsterfte; inrotting stamvoet Italiaanse els (Alnus cordata)
Fortunadreef 6 Bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera) 1914573 dood Bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera)
Medusadreef to nr 6 Gewone acacia (Robinia pseudoacacia 'Bessonia') 1847802 zwamaantasting; kroonsterfte; inrotting stamvoet Gewone acacia (Robinia pseudoacacia 'Bessonia')
Nestordreef 10 Spaanse aak (Acer campestre 'Nanum') 1899304 kroonsterfte Spaanse aak (Acer campestre 'Nanum')
Robert Kochplein Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1853046 kroonsterfte; stam (holte) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Wolgadreef hoek Apollodreef Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant') 1940714 kroonsterfte Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Brabant')
Kosdreef plantsoen, thv garage nr 9 Sierappel (Malus 'Profusion') 1860586 dood Sierappel (Malus 'Profusion')
Kosdreef thv van nr 22 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1949571 kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Thiradreef, groenstrook thv nr 8 Hollandse linde (Tilia x europaea) 1858507 dood Hollandse linde (Tilia x europaea)
Brailledreef Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin') 1902627 stam (holte), zwamaantasting Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Commelin')
Vleuten-De Meern, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Nassaustraat to nr 4 Berk (Betula ermanii 'Holland') 1961824 dood Berk (Betula ermanii 'Holland')
Meentpark Gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 3051533 dood Gewone haagbeuk (Carpinus betulus)
Meentpark Zomereik (Quercus robur) 3059640 dood Zomereik (Quercus robur)
Molensteijn 42 Kleinbladige linde (Tilia cordata 'Van Pelt') 2003730 stam (holte); inrotting stamvoet Kleinbladige linde (Tilia cordata 'Van Pelt')
Rijnzate thv nr 4 Winterlinde (Tilia cordata 'Van Pelt') 1856215 dood Winterlinde (Tilia cordata 'Van Pelt')
Doyennéperenlaan to nr 59 Walnoot 'Coenen' (Juglans regia 'Coenen') 1850077 dood Walnoot 'Coenen' (Juglans regia 'Coenen')
Oranjelaan 10g Sargenthers (Prunus sargentii) 1896713 kroonsterfte, aanrijdschade kroon Sargenthers (Prunus sargentii)
Piet Heinstraat 4 Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 2010687 kroonsterfte; stam inwendig verrot; ziekte-aantastingen Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Wethouder Gerssenlaan to nr 51 Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 1900961 dood Gele zeepboom, Lampionboom (Koelreuteria paniculata)
Wethouder Gerssenlaan to nr 53 Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) 1899393 bastafsterving, kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte Perzisch ijzerhout (Parrotia persica 'Vanessa')
Glazenierslaan thv Kooikerspad Sierappel (Malus cultivars) 1858745 dood Sierappel (Malus cultivars)
Gouvernantelaan hoek Marketensterlaan Hollandse linde (Tilia x europaea) 1937171 dood Hollandse linde (Tilia x europaea)
Meerndijk 126 Goudberk (Betula ermanii 'Holland') 1941710 dood Goudberk (Betula ermanii 'Holland')
Meerndijk hoek Mauritslaan 1 Schietwilg (Salix alba) 1923014 dood, ziekte Schietwilg (Salix alba)
Meerndijk hoek Mauritslaan 1 Schietwilg (Salix alba) 1944838 kroonsterfte Schietwilg (Salix alba)
Meerndijk hoek Maurtislaan 1 Schietwilg (Salix alba) 1933741 kroonsterfte, zwamaantasting, inrotting stam Schietwilg (Salix alba)
Meerndijk nabij 126 Gewone Wilg (Salix alba) 1904504 zwamaantasting; inrotting stamvoet Gewone Wilg (Salix alba)
Meerndijk rotonde van Heemskerklaan Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Royal Red') 1978387 kroonsterfte Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Royal Red')
Ten Veldestraat thv nr 21 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1921283 dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Veldhuizerweg bij stoplichten Letschertweg Schietwilg (Salix alba) 1858520 dood Schietwilg (Salix alba)
wolweverslaan thv achterzijde 53-67 Wintereik (Quercus petraea 'Eastcolumn') 1855168 dood Wintereik (Quercus petraea 'Eastcolumn')
Passiebloem 28 achterzijde speeltuin Robinia (Robinia pseudoacacia) 1985958 dood, stamscheur Robinia (Robinia pseudoacacia)
Hazenhof 34 Zuilvormige Sargentkers (Prunus sargentii 'Rancho') 1981867 doorgang, kroonsterfte, inrotting stam Zuilvormige Sargentkers (Prunus sargentii 'Rancho')
Heinstmaat Gewone Wilg (Salix alba) 1938059 tonderzwam; inrotting stamvoet Gewone Wilg (Salix alba)
Helenahoeve 11 achterzijde Schietwilg (Salix alba) 2001529 dood Schietwilg (Salix alba)
Veldhuizerweg thv Kruidentuinlaan Canadapopulier (Populus x canadensis) 1912445 wortelschade, instabiliteitsgevaar, scheefstand Canadapopulier (Populus x canadensis)
Kastellum Peer (Pyrus communis 'Doyenné du Comice') 4256497 dood Peer (Pyrus communis 'Doyenné du Comice')
Vlinderpark Laurierwilg (Salix pentandra) 1856030 dood Laurierwilg (Salix pentandra)
Rijndijk Zomereik (Quercus robur) 4572489 tonderzwam; inrotting stamvoet Zomereik (Quercus robur)
Rijndijk nabij nr 2 Zomereik (Quercus robur) 4577862 dood Zomereik (Quercus robur)
Rijndijk thv Parkweg Zomereik (Quercus robur) 1887916 kroonsterfte Zomereik (Quercus robur)
Albert Schweitzerlaan 43 Kegelvormige winterlinde (Tilia cordata 'Böhlje') 1925920 kroonafsterving Kegelvormige winterlinde (Tilia cordata 'Böhlje')
Hindersteinlaan 2-4 Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1880066 kroonsterfte Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Professor Bronkhorstlaan 1a Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') 1876462 inrotting kroon, inrotting stam, zwamaantasting Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Professor Bronkhorstlaan 1a Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra') 1886735 kroonsterfte, inrotting kroon, inrotting stam, zwamaantasting Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra')
Dr van Dugterenpad Maximapark Schietwilg (Salix alba) 2011647 dood Schietwilg (Salix alba)
Dr van Dugterenpad Maximapark Schietwilg (Salix alba) 1904610 dood Schietwilg (Salix alba)
Maximapark Isodoruspad Sierappel (Malus cultivars) 1880622 kroonsterfte Sierappel (Malus cultivars)
Maximapark Isodoruspad Sierappel (Malus cultivars) 1917247 inrotting stam, holte stam, zwamaantasting Sierappel (Malus cultivars)
Maximapark Isodoruspad Sierappel (Malus cultivars) 1917904 kroonsterfte Sierappel (Malus cultivars)
Maximapark Isodoruspad Appelboom (Malus hybride) 1934433 kroonsterfte, holte stam, inrotting stam Appelboom (Malus hybride)
Maximapark Isodoruspad Peer (Pyrus hybride) 1944834 dood Peer (Pyrus hybride)
Maximapark Isodoruspad Sierappel (Malus cultivars) 1968754 dood Sierappel (Malus cultivars)
Maximapark Isodoruspad Appelboom (Malus hybride) 2007237 dood Appelboom (Malus hybride)
Rhenovalaan 2 Peer (Pyrus hybride) 1862923 kroonsterfte Peer (Pyrus hybride)
Rhenovalaan 2 Peer (Pyrus hybride) 1865528 dood Peer (Pyrus hybride)
Rhenovalaan 2 Peer (Pyrus hybride) 2016552 kroonsterfte Peer (Pyrus hybride)
Utrechtseweg tegenover nr 13 Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') 1973474 kroonsterfte Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')
Componistenlaan 1 op sportpark Tamme kastanje (Castanea sativa) 1912575 kroonsterfte Tamme kastanje (Castanea sativa)
Componistenlaan 1 op sportpark bij Hondensportvereniging Leidsche Rijn Tamme kastanje (Castanea sativa) 1952794 bastschade stam, bastschade stamvoet, inrotting stamvoet Tamme kastanje (Castanea sativa)
Componistenlaan 4 Moeraseik (Quercus palustris) 1872970 kroonsterfte Moeraseik (Quercus palustris)
Componistenlaan 8 achterzijde Es (Fraxinus excelsior) 1930515 dood Es (Fraxinus excelsior)
Burgemeester van der Heidelaan naast nr 22 Boomhazelaar (Corylus colurna) 1975333 dood Boomhazelaar (Corylus colurna)
Burgermeester van der Heidelaan hoek Odenveltlaan Kers (Prunus 'Umineko') 1930911 stambeschadiging; kroonsterfte Kers (Prunus 'Umineko')
Couperusstraat thv camphuysenstraat 33 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1928529 dood Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Couperusstraat to nr 17 Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1878289 kroonsterfte Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Haarzichtsingel 15 in Bosje van Goes Schietwilg (Salix alba) 1905520 kroonsterfte, verwelkingsziekte Schietwilg (Salix alba)
Johannes Vermeererf 1 Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 3949986 ernstige kroonsterfte Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Prof. Titus Brandsmalaan 1-9 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1869767 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Titus Brandsmalaan 1-9 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1923714 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Titus Brandsmalaan 1-9 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1962868 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Titus Brandsmalaan 1-9 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1989664 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Titus Brandsmalaan 1-9 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1996646 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Prof. Titus Brandsmalaan 1-9 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 2003600 zwamaantasting, inrotting stam, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Het Lint thv brug Ratelpopulier (Populus tremula) 4626687 kroonsterfte Ratelpopulier (Populus tremula)
Dampkring 23 Steppekers (Prunus x eminens 'Umbraculifera') 1956523 plakoksel, kroon (holte) Steppekers (Prunus x eminens 'Umbraculifera')
Europalaan ingang sportpark Fletiomare Oost Zwarte els (Alnus glutinosa) 2013534 kroonsterfte Zwarte els (Alnus glutinosa)
Europaweg Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1872051 kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
Europaweg Noorse esdoorn (Acer platanoides) 1873379 kroonsterfte Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Evenaar Pennsylvaanse es (Fraxinus pennsylvanica 'Zundert') 1935818 dood Pennsylvaanse es (Fraxinus pennsylvanica 'Zundert')
Schaduwrijk 9 Goudkleurige Els (Alnus glutinosa 'Aurea') 1947243 dood, zwamaantasting stam Goudkleurige Els (Alnus glutinosa 'Aurea')
Schaduwrijk thv nr 4 Sierkers (Prunus 'Pandora) 1978959 zwamaantasting; kroonsterfte Sierkers (Prunus 'Pandora)
Windstilte 123 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1919010 kroonsterfte, ziekte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Honswijkpolder 33 Sierappel (Malus 'Rudolph') 1936427 dood Sierappel (Malus 'Rudolph')
Speerdistel 20 Witte els (Alnus incana 'Aurea') 1928496 begeleidingssnoei 2023 Witte els (Alnus incana 'Aurea')
West, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Bilderdijkstraat 21 Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') 1859707 dood, inrotting stam Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')
Vleutenseweg 164 Zilverlinde (Tilia tomentosa) 1849157 dood Zilverlinde (Tilia tomentosa)
Vleutenseweg 192 Zilverlinde (Tilia tomentosa) 1859052 kroonsterfte Zilverlinde (Tilia tomentosa)
Brucknerlaan16 thv Gewone acacia (Robinia pseudoacacia) 2003009 kroonsterfte; stam (holte); inrotting stamvoet Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)
Bataviastraat 36 Appelboom (Malus hybride) 1888604 dood Appelboom (Malus hybride)
Bataviastraat 40 Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') 1898442 kroonsterfte Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')
Dickenslaan 7 Meelbes (Sorbus aria) 1926896 kroonsterfte Meelbes (Sorbus aria)
Johan Wagenaarkade 53 Blauwe atlasceder (Cedrus libani 'Glauca') 1972321 dood Blauwe atlasceder (Cedrus libani 'Glauca')
Richard Wagnerlaan plantsoen Gele zeepboom, Lampionboom (Koelreuteria paniculata) 1976728 dood, stamstuk Gele zeepboom, Lampionboom (Koelreuteria paniculata)
Richard Wagnerlaan thv sluis Schietwilg (Salix alba) 1924425 dood Schietwilg (Salix alba)
Urlusstraat 33 Bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera) 2008215 stabiliteitsgevaar; inrotting stamvoet Bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera)
Urlusstraat 7 Bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera) 1921436 stabiliteitsgevaar; inrotting stamvoet Bolacacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera)
Borneostraat 56 Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) 2009372 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
Cremerplein Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 1961962 tonderzwam; inrotting stamvoet Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
Beethovenlaan 26 Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 1951809 kroonsterfte; stam (breukgevaar) Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
Corneillelaan Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) 1975581 schade (aanrij); scheefstand; ernstige belemmering wettelijke doorgang Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
Jochem Uytdehaageplantaoen Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1893085 stabiliteitsgevaar; inrotting stamvoet Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Molièrelaan 68 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1943662 kroonsterfte, inrotting stam, tonderzwam Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Park Oog in Al Witte Himalayaberk (Betula utilis 'Doorenbos') 1945704 honingzwam; bastafsterving Witte Himalayaberk (Betula utilis 'Doorenbos')
Schoenerstraat 3 Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos) 1930984 dood Amerikaanse gleditsia (Gleditsia triacanthos)
Leidseweg 126 Schietwilg (Salix alba) 1899879 dood Schietwilg (Salix alba)
Leidseweg 95 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1979905 kroonsterfte, ziekte, bastafsterving Zwarte tupeloboom (Nyssa sylvatica)
Leidseweg 97 Soortnaam nader te bepalen (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1987840 kroonsterfte; bastafsterving; kastanjebloedingsziekte Soortnaam nader te bepalen (Tilia europaea)
Leidseweg 98 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1875532 kroonsterfte, ziekte, bastafsterving, beschadigd bastweefsel, takbreuk Moerascipres (Taxodium distichum)
Verdilaan Hommelbos Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1893968 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Zuid, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
3e Algemene begraafplaats Tolsteeg Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei') 1930564 dood Tweestijlige meidoorn (Crataegus x lavalleei 'Carrierei')
Ameland speeltuin achterzijde Texel 129 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1895042 kroonsterfte, inrotting stam, holte stam Robinia (Robinia pseudoacacia)
Hondsrug 196 Boomhazelaar (Corylus colurna) 1877703 kroonsterfte Boomhazelaar (Corylus colurna)
Houtensepad thv Fort Lunet 3 Schietwilg (Salix alba) 1850128 scheefstand; dood Schietwilg (Salix alba)
Oldambt 8B achterzijde Meelbes (Sorbus aria) 1963446 kroonsterfte Meelbes (Sorbus aria)
Terschelling 282 / 292 grasveld Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 2006735 kroonsterfte, ziekte Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia)
Betuwe hoek Liemers Eenbladige es (Fraxinus excelsior 'Diversifolia') 2012529 zwamaantasting kroon, ziekte Eenbladige es (Fraxinus excelsior 'Diversifolia')
Elzas 69 achterzijde Haagbeuk (Carpinus betulus) 1961000 kroonsterfte Haagbeuk (Carpinus betulus)
Graafschap 28 achterzijde Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1900703 kroonsterfte, ziekte Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Graafschap 6 achterzijde speeltuin Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1995996 kroonsterfte, tonderzwam, inrotting stamvoet Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Park de Koppel Zomereik (Quercus robur) 1869656 dood Zomereik (Quercus robur)
Salzburg 13 Japanse zelkova (Zelkova serrata) 1913651 kroonsterfte Japanse zelkova (Zelkova serrata)
Tirol 67 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1976017 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Tirol 83 achterzijde Zwarte els (Alnus glutinosa) 1875732 dood Zwarte els (Alnus glutinosa)
Walcheren 104 Gele zeepboom, Lampionboom (Koelreuteria paniculata) 1857125 kroonsterfte Gele zeepboom, Lampionboom (Koelreuteria paniculata)
Westfalen 55 achterzijde Zoete kers (Prunus avium) 1864732 ganoderma, inrotting stamvoet Zoete kers (Prunus avium)
Zwarte Woud 250 Schietwilg (Salix alba) 1849929 kroonsterfte; stam inwendig verrot; bastafsterving Schietwilg (Salix alba)
Zwarte Woud 250 achterzijde Schietwilg (Salix alba) 1904158 kroonsterfte, bastafsterving Schietwilg (Salix alba)
Zwarte Woud 250 achterzijde Schietwilg (Salix alba) 1904522 dood, zwamaantasting Schietwilg (Salix alba)
Zwarte Woud thv 10 Gewone Wilg (Salix alba) 1942446 dood Gewone Wilg (Salix alba)
Ridderlaan 4 achterzijde Japanse sierkers (Prunus serrulata) 1933044 dood Japanse sierkers (Prunus serrulata)
Harnaslaan thv nr 4 Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Edulis') 1998957 dood Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Edulis')
Harnaslaan to nr 17 Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Edulis') 1996242 kroonsterfte, ruige weerschijnzwam Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Edulis')
Herautsingel 18 Kegelvormige haagbeuk (Carpinus betulus 'Fastigiata') 1994538 kroonsterfte Kegelvormige haagbeuk (Carpinus betulus 'Fastigiata')
Houtringelaan naast nr 129 Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') 1976516 kroonsterfte, ziekte, beschadigd bastweefsel kroon en stam, takscheur Zweedse meelbes (Sorbus intermedia 'Brouwers')
Nijeveldsingel 36 Hartbladige els (Alnus cordata) 1910985 dood Hartbladige els (Alnus cordata)
Oudegeinlaan 17 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1880122 kroonsterfte, baststerfte Robinia (Robinia pseudoacacia)
t Goylaan thv Linschotensingel in de berm Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee') 1863912 kroonsterfte, plakoksel Zure kers (Prunus x gondouinii 'Schnee')
Verlengde Hoogravenseweg 19 Scouting Hoograven Schietwilg (Salix alba) 1880444 dood, scheefstand Schietwilg (Salix alba)
Verlengde Hoogravenseweg 19 Scouting Hoograven Hollandse iep (Ulmus x hollandica) 1914150 dood, scheefstand Hollandse iep (Ulmus x hollandica)
waterlinieweg bosplantsoen t.h.v. Nijeveldsingel 18 Hartbladige els (Alnus cordata) 1993981 kroonsterfte Hartbladige els (Alnus cordata)
Gravelpad Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1885546 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Gravelpad Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1998424 kroonsterfte, scheefstand, instabiliteitsgevaar Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Knooppunt Laagraven bosplantsoen kant Bouwmaat Nieuwegein XL Schietwilg (Salix alba) 1936642 knotten, kroonsterfte, verwelkingsziekte Schietwilg (Salix alba)
Knooppunt Laagraven bosplantsoen kant Gamma Schietwilg (Salix alba) 1936334 kroonsterfte, watermerkziekte, omvormen naar knot Schietwilg (Salix alba)
Knooppunt Laagraven bosvak Schietwilg (Salix alba) 1885857 dood, spechtengat Schietwilg (Salix alba)
Knooppunt Laagraven bosvak Schietwilg (Salix alba) 1888811 scheefstand, stabiliteitsgevaar Schietwilg (Salix alba)
Knooppunt Laagraven bosvak Schietwilg (Salix alba) 1919129 scheefstand Schietwilg (Salix alba)
Knooppunt Laagraven bosvak Schietwilg (Salix alba) 1929944 stambeschadiging, stam (holte) Schietwilg (Salix alba)
Knooppunt Laagraven bosvak Schietwilg (Salix alba) 1955063 dood Schietwilg (Salix alba)
Oude Liesbosweg 15, Volkstuinencomplex Utrecht Zuid Peer (Pyrus hybride) 2007182 dood Peer (Pyrus hybride)
Lan Lippe Biesterfeldstraat 28 Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 1868730 tonderzwam, inrotting stamvoet Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Vaartserijnstraat 19 Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') 1869122 dood Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')
Mr. J.M.M. Hamerplantsoen achter Zeeltstraat 153 Appelboom (Malus hybride) 1955326 kroonsterfte, stamscheur, scheefstand Appelboom (Malus hybride)
Mr. J.M.M. Hamerplantsoen achter Zeeltstraat 159 Appelboom (Malus hybride) 1921400 kroonsterfte Appelboom (Malus hybride)
mr. J.M.M. Hamerplantsoen achter Zeeltstraat 171 Appelboom (Malus hybride) 1920152 kroonsterfte Appelboom (Malus hybride)
mr. J.M.M. Hamerplantsoen t.h.v. IJzerdraadpad 19 Schietwilg (Salix alba) 1974985 kroonsterfte, ziekte Schietwilg (Salix alba)
mr. J.M.M. Hamerplantsoen t.h.v. IJzerdraadpad 27 Schietwilg (Salix alba) 1905335 dood, scheefstand Schietwilg (Salix alba)
mr. J.M.M. Hamerplantsoen t.h.v. IJzerdraadpad 27 Schietwilg (Salix alba) 1940877 kroonsterfte, inrotting stam, scheefstand Schietwilg (Salix alba)
mr. J.M.M. Hamerplantsoen t.h.v. IJzerdraadpad 27 Schietwilg (Salix alba) 1976983 dood, scheefstand Schietwilg (Salix alba)
mr. J.M.M. Hamerplantsoen t.h.v. IJzerdraadpad 27 Schietwilg (Salix alba) 1988327 dood Schietwilg (Salix alba)
Snoekstraat 3 Moeraseik (Quercus palustris) 1925101 kroonsterfte Moeraseik (Quercus palustris)
Snoekstraat 3 Moeraseik (Quercus palustris) 1996073 kroonsterfte Moeraseik (Quercus palustris)
Verlengde Hoogravenseweg hoek Karperstraat Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 1887060 kroonsterfte Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Briljantlaan 101 kinderboerderij Rotsoord Waterwilg (Salix caprea) 1851655 dood; inrotting stamvoet Waterwilg (Salix caprea)
Eifel 1 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1861435 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Fillipijnen achter nr 341 Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan') 1861721 inrotting stamvoet, inrotting stam, instabiliteitsgevaar, kroonsterfte Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan')
Lofoten 60 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1905488 zwamaantasting, inrotting stam Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rocky Mountains 20 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1919492 kroonsterfte, inrotting stam, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Seychellen 32 Spaanse aak (Acer campestre) 1971958 kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting Spaanse aak (Acer campestre)
Simplonbaan 209 Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') 1992704 kroonsterfte Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld')
Vogezen 32 achterzijde Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1937081 kroonsterfte, bastafsterving, stamschade Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Looplantsoen Appelboom (Malus hybride) 1900637 dood Appelboom (Malus hybride)
Looplantsoen Appelboom (Malus hybride) 2013841 dood Appelboom (Malus hybride)
Looplantsoen 51 Appelboom (Malus hybride) 1959189 dood Appelboom (Malus hybride)
Robijnhof speeltuin Es (Fraxinus excelsior) 1886125 kroonsterfte, ziekte, inrotting stamvoet, tonderzwam Es (Fraxinus excelsior)
Tolsteegplantsoen 10D Gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 1983984 dood Gewone haagbeuk (Carpinus betulus)
Tolsteegplantsoen 10D Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta') 4617499 dood Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')
Tankenberg 20 achterzijde Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 2001919 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Tankenberg 46 achterzijde Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1929400 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Tankenberg waterkant thv nr 28 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1922513 dood Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Zuidwest, bomen op de vellijst
Adres Boomsoort Boomnummer Reden Wat planten we terug
Marshalllaan thv nr 2-12 Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') 1870657 kroonsterfte, plakoksel Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')
Rooseveltlaan 202 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1961447 kroonsterfte, zwamaantasting kroon Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 84 thv Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1864014 kroonsterfte, stam (holte) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Beneluxlaan fietspad thv Eisenhowerlaan 278 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia') 1881755 kroonsterfte, ziekte, bloedingsvlekken, inrotting stam Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia')
Beneluxlaan fietspad thv van Vollenhovenlaan 451/657 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam') 1972634 kroonsterfte, inrotting stam Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam')
Rooseveltlaan 312 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1901698 kroonsterfte, inrotting stam, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 332/346 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 2003738 dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 346 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1986351 zwamaantasting, stam (holte) Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 364/378 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1856556 zwamaantasting, inrotting stam Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 518B Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1870120 zwamaantasting; kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Trumanlaan 493/507 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1941738 kroonsterfte, zwamaantasting kroon Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Trumanlaan 525/539 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1929067 zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Da Costakade 12 Acacia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1937346 zwamaantasting; inrotting stamvoet Acacia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Da Costakade 13-BSA Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') 1993641 bastafsterving, kroonsterfte Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana')
Hendrik Tollensstraat 30 Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 1989980 dood Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Jacob Catsstraat 27 Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') 1914693 dood Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')
Jeremias de Deckerstraat to 40 Perzisch ijzerhout (Parrotia persica) 4617460 dood Perzisch ijzerhout (Parrotia persica)
Jeremias de Deckerstraat to 44 Winterbloeiende kers (Prunus subhirtella 'Autumnalis') 1921883 dood Winterbloeiende kers (Prunus subhirtella 'Autumnalis')
Bolksbeekstraat 31 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1907399 kroonsterfte Robinia (Robinia pseudoacacia)
Bartelomeo Diazlaan 37 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1905744 kroonsterfte, stam (holte), zwamaantasting Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Bartelomeo Diazlaan 44 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1908499 kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Bartelomeo Diazlaan thv Stanleylaan 269 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1882582 kroonsterfte, inrotting stamvoet Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Beneluxlaan Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1858489 kroonsterfte, inrotting stam, baststerfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Livingstonelaan 388 Boomhazelaar (Corylus colurna) 1962143 kroonsterfte Boomhazelaar (Corylus colurna)
Pizarrolaan 15 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1930757 inrotting stam, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Pizarrolaan thv nr 23 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1916424 zwanaantasting, kroonsterfte Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Pizarrolaan thv nr 3 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1883673 dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 604 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1928564 kroonsterfte, inrotting stam, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 662/676 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 2010284 kroonsterfte; kroon-vruchtlichaam Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 694 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1964646 kroonsterfte, beschadigd bastweefsel, inrotting stam Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Rooseveltlaan plantsoen thv nr 662 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1930536 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Stanleylaan 124 Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') 1878667 dood Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet')
Stanleylaan 331/345 Meelbes (Sorbus aria) 2009180 kroonsterfte Meelbes (Sorbus aria)
Stanleylaan 332 Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') 1874745 dood Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet')
Stanleylaan to nr 328 Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') 1878141 dood Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet')
Koningin Wilhelminalaan 3 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1866481 dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Koningin Wilhelminalaan 3 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 2014833 dood Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Beneluxlaan groenstrook Park Transwijk Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 4621675 dood Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
Beneluxlaan groenstrook Park Transwijk Zoete kers (Prunus avium 'Plena') 4621676 dood Zoete kers (Prunus avium 'Plena')
De Brauwlaan 29 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1858403 zwamaantasting, inrotting stam Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Park transwijk Zomereik (Quercus robur) 1894858 dood Zomereik (Quercus robur)
Park Transwijk Vreugdenhillaan Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 2013598 kroonsterfte; bastafsterving; stam (holte) Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Van Spanjelaan 45 Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 1921263 dood Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Van Spanjelaan 45 Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') 2012827 dood Sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee')
Schipbeekstraat 41 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1848249 kroonsterfte; ziekte-aantastingen Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Schipbeekstraat 41 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1944002 kroonsterfte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
merwedestraat thv waalstraat 241 sierappel (Malus hybride) 2010955 dood; kroon (inrotting) sierappel (Malus hybride)
Reitdiepstraat 50-62 Zoete kers (Prunus avium) 1871383 dood, ziekte Zoete kers (Prunus avium)
Asserlaan 12 Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica') 1866094 kroonsterfte Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica')
Benschoplaan 7 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1970181 kroonsterfte, ziekte, stamscheur, verhoogde kans op stambreuk Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Krikkelaan bosplantsoen Ruwe berk (Betula pendula) 1882107 afgestorven Ruwe berk (Betula pendula)
Overste Den Oudenlaan 21 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1973102 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Overste Den Oudenlaan 27 Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena') 1989806 kroonsterfte, bastafsterving, gomziekte Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena')
Stempelslaan 16 Meelbes (Sorbus aria) 1972456 dood Meelbes (Sorbus aria)
Van Bijnkershoeklaan 8 op schoolplein Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1966900 slechte aanhechting stam, houtscheur stam, mechanische overbelasting stam Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Van Vollenhovenlaan 228 Meelbes (Sorbus aria) 1955146 dood Meelbes (Sorbus aria)
Alexander de Grotelaan 263-287 Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 1999793 ruige weerschijnzwam kroon, inrotting kroon, baststerfte Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Hannolaan 34 Zwarte berk (Betula nigra) 2008428 dood Zwarte berk (Betula nigra)
Hannolaan thv 27 Zwarte berk (Betula nigra) 1874338 kroonsterfte, stam (holte) Zwarte berk (Betula nigra)
Hannolaan thv nr 4 Zwarte berk (Betula nigra) 1848429 kroonsterfte, dood Zwarte berk (Betula nigra)
Rooseveltlaan 1056 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1907299 kroonsterfte, inrotting stam, zwamaantasting Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 994 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1949257 kroonsterfte, inrotting stam, tonderzwam Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
Rooseveltlaan 994 Zweedse meelbes (Sorbus intermedia) 1957548 kroonsterfte, inrotting kroon, zwamaantasting kroon Zweedse meelbes (Sorbus intermedia)
van Eechoudlaan 106 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1969433 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Aziëlaan plantsoen tegenover nr 154 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1972996 kroonsterfte, beschadigd bastweefsel stam en stamvoet Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Aziëlaan plantsoen thv nr 152 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1927965 kroonsterfte Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Aziëlaan plantsoen thv nr 154 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1955661 kroonsterfte, bastafsterving Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Aziëlaan plantsoen thv nr 154 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 1976905 kroonsterfte, bastschade stam Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Columbuslaan 540 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') 1928909 kroonsterfte, zwamaantasting kroon Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')

Vellijsten op de kaart

Bekijk op de kaart alle bomen die op de vellijst staan. Op de kaart staan de bomen waarvoor we een vergunning hebben. En de bomen waarvoor we een vergunning hebben aangevraagd.

Wanneer worden de bomen gekapt?

De bomen van een vellijst worden binnen een jaar nadat de vergunning verleend is gekapt. Vlak voor de kap informeren we omwonenden via een wijkbericht.

Nieuwe boom terugplanten

We planten na de kap een nieuwe boom terug. Op de vellijst staat welke soort boom we terugplanten. Soms is dat een andere soort dan die we gekapt hebben. Dat doen we om meer verschillende soorten bomen in de stad te hebben.

Als er op de vellijst staat dat er geen boom terugkomt op die plek, dan kan de reden zijn:

  • er is te weinig licht om de nieuwe boom te laten groeien, bijvoorbeeld omdat er grote bomen in de buurt staan
  • er liggen kabels en/of leidingen in de grond, wortels kunnen deze beschadigen 

Soms zien we pas bij het aanplanten van een nieuwe boom onbekende kabels en leidingen. Dan kunnen we geen nieuwe boom planten.

Niet alle bomen komen op de vellijst

Niet alle bomen die wij kappen, komen op de gemeentelijke vellijst.

Lees meer over welke bomen wij kappen en waarom

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier