Bomen Boom kappen, vergunning aanvragen

Het kappen of stevig snoeien ('kandelabe­ren') van een boom is soms toegestaan.

Dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte)

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • U de eigenaar van de boom bent.

Dwarsdoorsnede van de stam groter dan 15 cm

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • de boom jonger dan 50 jaar is én
 •  de oppervlakte van uw perceel kleiner dan 300m2 is.

Na de vergunningcheck weet u of u een vergunning moet aanvragen.

Doe vergunningcheck / vraag omgevingsvergunning aan

Kapt u een boom zonder vergunning? Dan kunt u een boete krijgen.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd en conditie)
 • Situatietekening met locatie van de boom/bomen
 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom/bomen (indien van toepassing)
 • Bomenparagraaf (bij 2 bomen of meer): hierin onderbouwt u waarom het nodig is om de bomen te kappen
 • Quickscan Wet Natuurbescherming (bij 5 bomen of meer): hierin staat welke risico’s het kappen/snoeien heeft op beschermde flora en fauna
 • Plan voor het verplanten of herplanten (bij 5 bomen of meer): hierin staat of u bestaande bomen ergens anders neerzet (verplant) en of u gekapte bomen vervangt (herplant)

Kosten 2018

 • € 550,55  Voor 1 tot en met 5 bomen
 • € 125,00  Voor 1 tot en met 5 dode bomen
 • €   15,25  Voor elke extra boom (dus 6, 7, 8, enzovoorts)

Voorbeeld

De kosten voor 8 dode bomen: de eerste 5 bomen kosten € 125,00 de volgende 3 kosten € 15,25 per stuk. Totaal: € 125,00 + € 45,75 = € 170,75.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030