Bomen Boom kappen, vergunning aanvragen

Het kappen of stevig snoeien ('kandelabe­ren') van een boom is soms toegestaan.

Herplantplicht

Vanaf 21 november 2018 is er voor iedere boom die gekapt wordt een herplantplicht. Het opnieuw planten van bomen of andere vormen van groen gebeurt op de locatie waar gekapt wordt of in de buurt daarvan. Kan dat niet, dan mag het ook ergens anders in de stad.

Binnen 36 maanden na het krijgen van de kapvergunning moet u opnieuw planten. Als het planten echt niet mogelijk is, dan betaalt u voor het verlies van groen. Dit geld wordt dan gebruikt voor het planten van bomen of groen in Utrecht. 

Dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte)

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • u de eigenaar bent van de boom die op eigen grond staat.

Dwarsdoorsnede van de stam groter dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte) 

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • de boom jonger dan 50 jaar is én
 •  de oppervlakte van uw perceel kleiner dan 300 m2 is.

Na de vergunningcheck weet u of u een vergunning moet aanvragen.

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Kapt u een boom zonder vergunning? Dan kunt u een boete krijgen.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd en conditie)
 • Situatietekening met locatie van de boom/bomen
 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom/bomen (indien van toepassing)
 • U legt uit waarom het nodig is om de boom/bomen te kappen
 • Voor elke boom die u wilt kappen geeft u aan of u:
  • de bestaande boom verplant
  • een nieuwe boom plant
  • alternatief groen plant (bijvoorbeeld een bosplantsoen of dakgroen/gevelgroen)
 • Ook geeft u aan waar de nieuwe/bestaande boom of het alternatieve groen komt:
  • op de kaplocatie
  • in de buurt van de kaplocatie
  • op een andere plek in Utrecht
 • Quickscan Wet Natuurbescherming (bij 5 bomen of meer): hierin staat welke risico’s het kappen/snoeien heeft op beschermde flora en fauna

Kosten 2020

 • € 587,75  voor 1 tot en met 5 bomen
 • €   16,20  per boom, bij meer dan 5 bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Uw mening