Bomen Boom kappen, vergunning aanvragen

Het kappen of stevig snoeien ('kandelabe­ren') van een boom is soms toegestaan.

Herplantplicht

Sinds 21 november 2018 is er voor iedere boom die gekapt wordt een 'herplantplicht'. Voor elke boom die u kapt, moet u een nieuwe boom of struik planten. Het opnieuw planten van bomen of andere vormen van groen gebeurt op de plek waar gekapt wordt. Of anders in de buurt daarvan. Kan dat niet? Dan mag het ook ergens anders in de stad.

Binnen 36 maanden na het krijgen van de kapvergunning moet u opnieuw planten. Is het planten van een nieuwe boom echt niet mogelijk? Dan betaalt u voor het verlies van groen. Dit geld gebruiken wij dan voor het planten van bomen of groen in Utrecht. 

Dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte)

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • u de eigenaar bent van de boom die op eigen grond staat.

Dwarsdoorsnede van de stam groter dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte) 

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • de boom jonger dan 50 jaar is én
 • de oppervlakte van uw perceel kleiner dan 300 m2 is.

Na de vergunningcheck weet u of u een vergunning moet aanvragen.

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Kapt u een boom zonder vergunning? Dan kunt u een boete krijgen.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd en conditie)
 • Situatietekening met locatie van de boom/bomen
 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom/bomen (als dat van toepassing is)
 • U legt uit waarom het nodig is om de boom/bomen te kappen
 • Voor elke boom die u wilt kappen geeft u aan of u:
  • de bestaande boom verplant
  • een nieuwe boom plant
  • alternatief groen plant (bijvoorbeeld een bosplantsoen of groen op het dak of aan de gevel)
 • Ook geeft u aan waar de nieuwe/bestaande boom of het alternatieve groen komt:
  • op de plek waar u de boom kapt
  • in de buurt van waar u de boom kapt
  • op een andere plek in Utrecht
 • Quickscan Wet Natuurbescherming (bij 5 bomen of meer): hierin staat welke risico’s het kappen/snoeien heeft op beschermde flora en fauna

Bekendmaking

We maken de aanvraag en het geven van vergunningen bekend op overheid.nl. Bewoners in uw wijk kunnen op deze manier weten dat u een boom wilt kappen. Wilt u op de hoogte blijven van zulke bekendmakingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

Kosten 2022

 • € 624,70  voor 1 tot en met 5 bomen
 • €   17,15  extra per boom, bij meer dan 5 bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier