Boom kappen, vergunning aanvragen

Wilt u een boom op uw terrein kappen of stevig snoeien? Dat is soms toegestaan. U kunt wel een omgevingsvergunning nodig hebben.

Niet kappen met ongeldige reden

De volgende redenen zijn niet geldig om een boom te mogen kappen:

 • de boom verstoort uw uitzicht of lichtinval
 • de boom verstoort de opbrengst van uw zonnepanelen of het signaal van uw schotel/antenne
 • de boom geeft overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren
 • de boom geeft overlast door stuifmeel (zoals hooikoorts)

U krijgt hiervoor geen vergunning. Misschien kunt u wel de overlast (gedeeltelijk) weg nemen door te snoeien. Daarvoor kunt u ook een vergunning nodig hebben (zie hieronder).

Wel of geen vergunning nodig?

Snoeien

Zonder vergunning mag u maximaal 40% van de boomkroon snoeien. Wilt u meer dan 40% snoeien? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Kappen

U hebt geen vergunning nodig voor het kappen van:

 • bomen met een dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan 15 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte
 • bomen jonger dan 50 jaar die op een stuk grond (perceel) staan dat kleiner is dan 300 m2

Vergunningcheck

Met de vergunningcheck ziet u of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Die kunt u daarna meteen aanvragen.

Doe vergunningcheck

Kapt u een boom zonder vergunning, terwijl u die wel nodig hebt? Dat is strafbaar. Het kan betekenen dat u een strafblad krijgt. U moet in elk geval een nieuwe boom planten.

Vergunning nodig? Boom terug planten

Hebt u een vergunning nodig om een boom te kappen? Dan moet u voor elk boom die u kapt, een nieuwe boom terug planten.

 • U plant de boom terug binnen de periode die de gemeente bepaalt. Dit is meestal binnen 14 of 36 maanden.
 • U plant de boom op de plek waar de gekapte boom stond. Of anders in de buurt daarvan.
 • Hebt u de boom terug geplant? Meld dit binnen 2 weken aan de gemeente.

Kapt u meer dan 5 bomen? Of bent u een organisatie of bedrijf? Dan zijn er regels voor de bomen die u terug plant. De boomsoort die u terug plant moet van dezelfde boomgrootte zijn als de boom die u kapt. Ook moet de stam van de nieuwe boom een minimale dikte hebben. En als u een waardevolle soort kapt, moet u een waardevolle soort terug planten. De regels over de boom die u terug plant staan in de beleidsregel Herplant naar waarde.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe bij uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

 • Kadastrale kaart van het stuk grond
 • Situatietekening met plek van de boom of bomen, waarbij de bomen zijn genummerd
 • Omschrijving van de boom of bomen (soort, diameter, leeftijd, boomgrootte en conditie) met de nummers van de situatietekening
 • Kleurenfoto’s van de boom of bomen
 • Schriftelijke toestemming van de (mede)eigenaar van de boom of bomen (als dat van toepassing is)
 • U legt uit waarom het nodig is om de boom of bomen te kappen. Hebben de bomen een slechte conditie? Dan moet u dit laten onderbouwen door een gecertificeerde boomverzorger.
 • Voor elke boom die u wilt kappen geeft u aan of u:
  • de bestaande boom verplant
  • een nieuwe boom terug plant
 • Ook geeft u aan waar de nieuwe/bestaande boom komt:
  • op de plek waar u de boom kapt
  • in de buurt van waar u de boom kapt
  • op een andere plek in Utrecht

Kapt u 5 bomen of meer? Voeg dan ook toe:

 • Kadastrale kaart met daarop alle bomen die u terug plant. Per boom geeft u de Nederlandse en wetenschappelijke soortnaam en de boomgrootteklasse (zie beleidsregel Herplant naar waarde). De bomen staan minimaal 50 cm vanaf de erfgrens.

Aanvragen

Vraag omgevingsvergunning aan

Kosten 2024

 • € 688,58  voor 1 tot en met 5 bomen
 • €   70,00  extra per boom, bij meer dan 5 bomen

Na uw aanvraag

Bekendmaking

We maken uw aanvraag bekend op de website van de overheid. Als we de vergunning geven maken we dat besluit ook bekend. Bewoners in uw buurt kunnen op deze manier weten dat u een boom wilt kappen. Zij kunnen daarop reageren.

Wilt u op de hoogte blijven van zulke bekendmakingen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

Vergunning gebruiken

U mag de boom pas kappen als de bezwaarperiode voor de vergunning voorbij is. De bezwaarperiode duurt 6 weken. Iemand kan een rechter ook vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit is om te voorkomen dat de vergunning al wordt gebruikt voordat er een besluit is genomen over een bezwaar. Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over het verzoek voor een voorlopige voorziening, mag u de vergunning dan ook nog niet gebruiken.

Hulp en contact Boom kappen, vergunning