Boom kappen, vergunning aanvragen

Het kappen of stevig snoeien ('kandelabe­ren') van een boom is soms toegestaan.

Herplantplicht

Hebt u een vergunning gekregen om een boom te kappen? Dan moet u voor elk boom die u kapt, een nieuwe boom terug planten. Daar hebt u 36 maanden de tijd voor. Als u de boom hebt terug geplant, meldt u dat binnen 2 weken aan de gemeente.
Regels over soort, boomgrootte en stamomtrek van de terug te planten boom staan in de beleidsregel Herplant naar waarde. Deze regels gelden niet voor natuurlijke personen (particulieren) die maximaal 5 bomen willen kappen. Tot 5 bomen moet men wel terug planten, maar de bomen hoeven niet aan de regels te voldoen.

Het opnieuw planten van bomen doet u op de plek waar gekapt is. Of anders in de buurt daarvan. Kan dat niet? Dan mag het ook ergens anders in de stad. Is het planten van een nieuwe boom echt niet mogelijk? Dan betaalt u voor het verlies van groen. Dit geld gebruiken wij dan voor het planten van bomen of groen in Utrecht.

Voor deze redenen krijgt u GEEN vergunning:

 • de boom verstoort uw uitzicht of lichtinval
 • de boom verstoort de opbrengst van uw zonnepanelen of het signaal van uw schotel/antenne
 • de boom geeft overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren
 • de boom geeft overlast door stuifmeel (zoals hooikoorts)

Misschien kunt u wel de overlast (gedeeltelijk) wegnemen door te snoeien. Zonder vergunning mag u maximaal 40% van de boomkroon snoeien. Meer dan 40% snoeien? Vraag dan hieronder een vergunning aan.

Dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte)

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • u de eigenaar bent van de boom die op eigen grond staat.
 • u de boomkroon maximaal 40% snoeit

Dwarsdoorsnede van de stam groter dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte) 

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • de boom jonger dan 50 jaar is én
 • de oppervlakte van uw perceel kleiner dan 300 m2 is.
 • u de boomkroon maximaal 40% snoeit

Na de vergunningcheck weet u of u een vergunning moet aanvragen.

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Kapt u een boom zonder vergunning? Dan kunt u een boete krijgen.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Kadastrale kaart van het perceel
 • Situatietekening met locatie van de boom/bomen, waarbij de bomen zijn genummerd
 • Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd, boomgrootte en conditie) met de nummering van de situatietekening
 • Kleurenfoto’s van de bomen
 • Schriftelijke toestemming van de (mede)eigenaar van de boom/bomen (als dat van toepassing is)
 • U legt uit waarom het nodig is om de boom/bomen te kappen. Hebben de bomen een slechte conditie? Dan moet dit onderbouwd zijn door een gecertificeerde boomverzorger.
 • Voor elke boom die u wilt kappen geeft u aan of u:
  • de bestaande boom verplant
  • een nieuwe boom terug plant
 • Ook geeft u aan waar de nieuwe/bestaande boom komt:
  • op de plek waar u de boom kapt
  • in de buurt van waar u de boom kapt
  • op een andere plek in Utrecht
 • Herplantplan dat bestaat uit een kadastrale kaart met daarop alle bomen. Per boom geeft u de Nederlandse en wetenschappelijke soortnaam en de boomgrootteklasse. De bomen hebben altijd een minimale stamomtrek van 16 tot 18 cm (op 1,30 meter hoogte). In bijzondere gevallen moet de stamomtrek 20 tot 25 cm zijn (op 1,30 meter hoogte). De minimale afstand tot de erfgrens is voor bomen 50 cm. Lees aan welke regels de bomen moeten voldoen in de beleidsregel Herplant naar waarde. De regels gelden niet voor particulieren voor het kappen van maximaal 5 bomen.
 • Quickscan Wet Natuurbescherming (bij 5 bomen of meer): hierin staat welke risico’s het kappen/snoeien heeft op beschermde flora en fauna

Bekendmaking

We maken de aanvraag en het geven van vergunningen bekend op overheid.nl. Bewoners in uw wijk kunnen op deze manier weten dat u een boom wilt kappen. Wilt u op de hoogte blijven van zulke bekendmakingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

Kosten 2023

 • € 646,55  voor 1 tot en met 5 bomen
 • €   17,75  extra per boom, bij meer dan 5 bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier