Boom kappen, vergunning aanvragen

Het kappen of stevig snoeien ('kandelabe­ren') van een boom is soms toegestaan.

Herplantplicht

Sinds september 2018 geldt de herplantplicht. Voor elke boom die u wilt kappen hebt u een kapvergunning nodig. Ook moet u een nieuwe boom of struik terugplanten. Daar hebt u 36 maanden de tijd voor. Het opnieuw planten van bomen of andere vormen van groen doet u op de plek waar gekapt is. Of anders in de buurt daarvan. Kan dat niet? Dan mag het ook ergens anders in de stad. Is het planten van een nieuwe boom echt niet mogelijk? Dan betaalt u voor het verlies van groen. Dit geld gebruiken wij dan voor het planten van bomen of groen in Utrecht.

Voor deze redenen krijgt u GEEN vergunning:

 • de boom verstoort uw uitzicht of lichtinval
 • de boom verstoort de opbrengst van uw zonnepanelen of het signaal van uw schotel/antenne
 • de boom geeft overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren
 • de boom geeft overlast door stuifmeel (zoals hooikoorts)

Misschien kunt u wel de overlast (gedeeltelijk) wegnemen door te snoeien. Zonder vergunning mag u maximaal 40% van de boomkroon snoeien. Meer dan 40% snoeien? Vraag dan hieronder een vergunning aan.

Dwarsdoorsnede van de stam kleiner dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte)

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • u de eigenaar bent van de boom die op eigen grond staat.
 • u de boomkroon maximaal 40% snoeit

Dwarsdoorsnede van de stam groter dan 15 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte) 

U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

 • de boom jonger dan 50 jaar is én
 • de oppervlakte van uw perceel kleiner dan 300 m2 is.
 • u de boomkroon maximaal 40% snoeit

Na de vergunningcheck weet u of u een vergunning moet aanvragen.

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Kapt u een boom zonder vergunning? Dan kunt u een boete krijgen.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Kadastrale kaart van het perceel
 • Situatietekening met locatie van de boom/bomen, waarbij de bomen zijn genummerd
 • Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd en conditie) met de nummering van de situatietekening
 • Kleurenfoto’s van de bomen
 • Schriftelijke toestemming van de (mede)eigenaar van de boom/bomen (als dat van toepassing is)
 • U legt uit waarom het nodig is om de boom/bomen te kappen. Hebben de bomen een slechte conditie? Dan moet dit onderbouwd zijn door een gecertificeerde boomverzorger.
 • Voor elke boom die u wilt kappen geeft u aan of u:
  • de bestaande boom verplant
  • een nieuwe boom plant
  • alternatief groen plant (bijvoorbeeld een bosplantsoen of groen op het dak of aan de gevel)
 • Ook geeft u aan waar de nieuwe/bestaande boom of het alternatieve groen komt:
  • op de plek waar u de boom kapt
  • in de buurt van waar u de boom kapt
  • op een andere plek in Utrecht
 • Herplantplan dat bestaat uit een kadastrale kaart met daarop alle bomen. Per boom geeft u de Nederlandse en wetenschappelijke soortnaam. De bomen hebben een minimale stamomtrek van 16 tot 18 cm (op 1 meter hoogte). De minimale afstand tot de erfgrens is voor bomen 50 cm en voor heggen en heesters 0 cm.
 • Quickscan Wet Natuurbescherming (bij 5 bomen of meer): hierin staat welke risico’s het kappen/snoeien heeft op beschermde flora en fauna

Bekendmaking

We maken de aanvraag en het geven van vergunningen bekend op overheid.nl. Bewoners in uw wijk kunnen op deze manier weten dat u een boom wilt kappen. Wilt u op de hoogte blijven van zulke bekendmakingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

Kosten 2023

 • € 646,55  voor 1 tot en met 5 bomen
 • €   17,75  extra per boom, bij meer dan 5 bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier