Dieren Voederverbod van dieren in de openbare ruimte

In Utrecht mag u op openbare plaatsen en wateren dieren niet meer voeren. Brood- of etensresten zijn ongezond voor de dieren zelf. Extra voer blijft vaak liggen en dit trekt plaagdieren aan, zoals ratten. Dit willen we voorkomen.

Er zijn 4 uitzonderingen op het verbod.

  • De gemeente mag plekken aanwijzen in de openbare ruimte waar het voeren van dieren is toegestaan. Deze plekken worden nog bepaald en zijn dan te zien op deze pagina.
  • Voeren op privéterrein. Denk aan het ophangen van vetbollen of pindaslingers in de eigen achtertuin.
  • Personen die dieren voeren of bijvoeren in opdracht van de beheerder van de openbare plaats of het openbaar water.
  • Sportvissers die een geldige VISpas hebben.

Waarom is er een verbod op het voeren van dieren in de openbare ruimte?

  • Brood- of etensresten zijn ongezond voor vogels en andere dieren. Ze worden ervan te zwaar en eerder ziek.
  • Brood- of etensresten blijven vaak liggen. Dit trekt ratten en muizen aan. Ook komen er meerdere vogels op af, zoals duiven, kippen en ganzen. Dit kan voor overlast zorgen.
  • Brood- of etensresten blijven vaak ook achter in het water. Hierdoor komen algen en bacteriën in het water. Dit is slecht voor het water en worden dieren ziek. Dit komt ook door meer eendenpoep. Want waar veel eenden samenkomen om te eten, wordt er ook veel gepoept.

Handhaving en communicatie

We handhaven op plekken waar er overlast is van het voeren van dieren. Op deze plekken informeren we over het verbod met verbods- en informatieborden. Ook spreken de collega’s van Toezicht en Handhaving mensen aan als dat nodig is. Als we zien dat mensen dieren teveel blijven voeren, treden de handhavers op.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur