Voorkom rattenoverlast

We werken samen met partners om overlast van ratten in de stad te voorkomen. Voorkomen is beter dan bestrijden! Helpt u mee om de stad schoon en gezond te houden?

Video: Rat in de stad, zo voorkom je dat!

Meld rattenoverlast in de openbare ruimte

Hebt u ratten gezien in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld in een park of bij u in de straat?

Doe een melding

We onderzoeken dan de situatie en nemen als het nodig is maatregelen. Dit proberen we zoveel mogelijk diervriendelijk te doen. Allereerst zorgen we ervoor dat ratten niet worden aangetrokken en niet kunnen nestelen. Wij zijn tegen de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen (gif). Alleen in uitzonderlijke gevallen en als er sprake is van een groot gezondheidsrisico kunnen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

Help overlast voorkomen (tips)

Ratten horen bij de stadsnatuur. Maar te veel ratten, dat wil niemand. Ratten kunnen ziektes verspreiden (zoals de ziekte van Weil) en schade aanrichten bij gebouwen. U kunt overlast van ratten vooral voorkomen door geen dieren te voeren. In Utrecht mag u ook op openbare plaatsen en wateren dieren niet voeren. Meer informatie over voederverbod van dieren in de openbare ruimte

Ook helpt het om uw afval en etensresten netjes weg te gooien of weg te brengen.

Voorkom zwerfafval

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Stop uw vuilniszakken in de container. Zet er geen zakken of los afval naast. 

Voorkom ratten op eigen terrein

Bij overlast van dieren op eigen terrein ligt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van rattenoverlast bij de eigenaar en/of huurder van een gebouw of grond.

Zelf rattenoverlast voorkomen

  • Berg voer van uw huisdieren goed op. Laat geen voedsel in en om uw woning/gebouw slingeren.
  • Bewaar afval in gesloten containers en afsluitbare prullenbakken.
  • Spoel geen eten/voedsel door het toilet.
  • Dicht gaten en kieren in en om de woning/gebouw. Zorg ervoor dat ratten nergens onder of in kunnen schuilen.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.
  • Houd het groen direct naast uw huis/gebouw kort: ratten vinden het niet prettig als ze door roofdieren kunnen worden gezien.
  • Bent u huurder? Uw verhuurder is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de woning. Meld rattenoverlast daarom ook aan uw verhuurder, in verband met reparaties.

Ratten bestrijden

Hebt u overlast van ratten (en andere plaagdieren) op uw eigen terrein? Benader dan een bestrijdingsbedrijf. In Utrecht en de directe omgeving zijn meerdere gespecialiseerde en erkende bedrijven die u kunnen helpen. Kijk op www.nvpb.org/leden of www.platformplaagdierbeheersing.nl/leden.

Samenwerking

We werken samen met woningcorporaties (Bo-Ex, Woonin, SSH, Portaal), Universiteit Utrecht Diergeneeskunde, Dierenbescherming en de GGD regio Utrecht.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur