Niftarlakepark

Niftarlakeplantsoen

Op initiatief van bewoners uit de buurt hebben we samen het Niftarlakeplantsoen, het Muiderslotplantsoen en het Nijenrodeplantsoen opgeknapt. Van de 3 plantsoenen hebben we meer een eenheid gemaakt. Het is echt een park geworden. We kozen daarom een nieuwe naam: Niftarlakepark. U kunt er wandelen, spelen, vissen, kanoën en verblijven in een mooie groene omgeving.

Uitbreiding Niftarlakepark Fortlaan 28-32 opnieuw inrichten

Wat is er te zien in het Niftarlakepark?

  • Speelbos Zuilen aan de Fortlaan. Hier vindt u een uitkijktoren met glijbaan, speelheuvel met waterpomp, trekvlot, een kabelbaan, wilgenhutten en boomstammenpad. Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen zette zich in voor de komst van dit speelbos.
  • Een bloemenlint voor meer kleur en verbinding en moestuinbakken met allerlei groenten en kruiden. Buurtbewoners die zin hebben om te tuinieren, kunnen zich aansluiten bij de Beheergroep moestuinbakken Huys te Zuylen.
  • Natuurvriendelijke oevers voor een gezondere balans tussen oever en water.
  • Meer ruimte om gezellig in het park te zitten, bijvoorbeeld op de zittrappen aan de vijver.
  • Nieuwe bomen in het bosje aan de Fortlaan zoals wilg, sleedoorn, vogelkers, linde, iep en hazelaar.
  • Verplaatste en verbeterde hondentoiletten. We haalden 1 hondenspeelweide weg.
     

Wat kunt u doen voor het Niftarlakepark?

Veel inwoners zijn op allerlei manieren actief om het park een prettige plek te laten zijn. Als u zin hebt om te tuinieren, kunt u zich aansluiten bij de beheergroep moestuinbakken Huys te Zuylen. De Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen kan altijd hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het verwijderen van onkruid in het speelbos. Meer informatie vindt u via facebook.com/speelboszuilen.

Hond in het Niftarlakepark

U bent van harte welkom met uw hond. Wel zijn er een paar regels. In het park zijn hondentoiletten waar u de poep van uw hond kan laten liggen. De gemeente houdt de hondentoiletten schoon. Op alle andere plekken in het park moet u de hondenpoep opruimen. Zo blijft het park vrij van hondenpoep en voorkomt u dat kinderen of andere parkbezoekers poep aan hun schoen krijgen. Honden mogen alleen loslopen in een van de hondenweiden. In de rest van het park moet een hond aan de lijn.

Uitbreiding Niftarlakepark: Fortlaan 28-32 opnieuw inrichten

Het braakliggende terrein aan de Fortlaan 28-32 richten we in tot een groene verblijfsplek voor jong en oud. Door de herinrichting krijgt natuur meer ruimte en breiden we het Nifterlakepark uit. De wijk Noordwest verbinden we hiermee met de ecologische zone van de Vecht. De herinrichting start naar verwachting in het 1e kwartaal van 2024.

Ontwerp

Het ontwerp bestaat uit een groene en ecologische inrichting met bomen. Daarnaast is er afwisseling tussen open delen en dichte beplanting (waar voldoende ruimte is voor de natuur), en een natuurvriendelijke oever met een vlonder voor natuurbeleving en -educatie. Er komt ook een recreatie- verblijf en speelveld. Hierdoor wordt het huidige speelbos groter. Nieuwe, ondiepe sloten (wadi’s) vangen water op en er zijn ecologisch, interessante plekken voor planten en dieren, omdat ze natter zijn en meer bescherming bieden. Het ontwerp kwam tot stand samen met direct omwonenden, de naastgelegen jachtwerf de Klop en scouting, stichting Speelbos Zuilen en Kracht van Zuilen.

Vervolg

Het ontwerp werken we uit in overleg met Waterschap en Beheer. De omgevingsvergunning om van de bestemming af te wijken en het werken aan de oever dienen we binnenkort in. De zomer en het najaar zijn nodig voor het regelen van deze vergunningen. In het 1e kwartaal van 2024 starten we met het opnieuw inrichten. Dan maken we als eerste de grond helemaal schoon en vervolgens richten we de kavel opnieuw in. Deze kan dan nog in de lente van 2024 begroeien.

Inrichtingsvisie

De basis voor de herinrichting van het park is de inrichtingsvisie Niftarlakepark (pdf, 12 MB). Wij stelden deze samen met bewoners op in 2015. De reacties van bewoners op de visie en antwoorden van de gemeente leest u in de reactienota (pdf, 259 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur