Online beheer zakelijke parkeervergunning

U kunt online regelen wie uw zakelijke parkeervergunning(en) mag gebruiken. Dit kan ook op een smartphone of tablet.

De beheerder van de parkeervergunning(en) maakt de gebruiker(s) aan die een parkeervergunning kunnen gebruiken.

Dit kunt u online doen


Als beheerder kunt u:

 • parkeeractie starten
 • parkeeractie aanpassen
 • parkeeractie stoppen
 • nieuwe gebruiker aanmaken
 • bestaande gebruiker aanpassen
 • wachtwoord van gebruiker resetten
 • extra beheerder toevoegen

Beheer uw vergunning


Als gebruiker kunt u:

 • parkeeractie starten
 • parkeeractie aanpassen
 • parkeeractie stoppen
 • parkeeractie inplannen
 • uw wachtwoord aanpassen

 

Gebruik uw vergunning

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht