Parkeren Stel een parkeervraag

Kijk eerst of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Ga dan naar BghU (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht). Hebt u een vraag over een verkeersontheffing? Kijk dan eerst bij Ontheffingen of mail naar ontheffingen@utrecht.nl.

Stel vraag over eigen parkeerproduct (bewoner met DigiD)

Stel vraag over eigen parkeerproduct (bedrijf)

Stel een algemene parkeervraag en/of upload een document

Wij bellen of e-mailen u dan binnen 5 werkdagen. Alleen als dat niet mogelijk is, krijgt u een bericht waarin staat wanneer u een antwoord krijgt.

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht

Uw mening