Parkeren Verkeersregels verhuiswagen

Gaat u (iemand) verhuizen? Houd u dan aan de verkeersregels voor de verhuiswagen.

Naar de locatie

In een aantal straten gelden lengte-, hoogte- en/of aslastbeperkingen. Bekijk of er voertuigbeperkingen (aslast, lengte) zijn.

Milieuzone

Utrecht heeft een milieuzone rond de binnenstad. Personen- en bestelauto's op diesel met een ‘Datum Eerste Toelating’ (DET) van vóór 2001 mogen deze zone niet in.

Weten of u de milieuzone in mag? Doe de kentekencheck.

Parkeren

  • Houd in- en uitritten en deuren van andere panden vrij.
  • Op parkeervakken mag u laden en lossen zonder parkeergeld te betalen. Plaats eventueel vooraf borden met de datum waarop de parkeervakken vrij moeten zijn.
  • Wilt u een voetgangersgebied inrijden? Dit mag op sommige tijden zonder ontheffing. Buiten deze tijden hebt u een ontheffing nodig. Vraag de ontheffing aan op utrecht.nl/ontheffingvoertuig.
  • Zorg dat de verhuiswagen goed zichtbaar is. Gebruik duidelijke borden en/of rood-witte afzettingshekken. U mag geen afzetlint gebruiken.
  • Zorg dat fietsers en voetgangers er veilig langs kunnen. Zet eventueel verkeersregelaars in.

Tijdelijke afzetting

Zijn er geen parkeervakken of parkeert u de verhuiswagen op straat? Zet dan de straat tijdelijk af. Meld dit op zijn laatst 10 werkdagen voor de verhuizing via tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl. Zij informeren de spoedeisende hulpdiensten. Plaats enkele dagen voor de afzetting borden met de datum van de afzetting. Geef tijdens de verhuizing aan het begin van de straat duidelijk aan dat deze afgesloten is.

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht