Straatintimidatie

Hebt u last van straatintimidatie zoals bijvoorbeeld gesis, naroepen of gevolgd worden? Utrecht vindt alle vormen van straatintimidatie onacceptabel. Door onderzoek en meldingen weten we beter waar, wanneer en hoe staatintimidatie zich afspeelt in onze stad.

Meld straatintimidatie

Meld plekken waar u geïntimideerd bent in Utrecht. Wij kunnen door de meldingen zien waar er intimidatie is. Daar kunnen we dan extra maatregelen nemen. Elke melder die dat wil, bellen we op en samen bespreken we óf en hoe we kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een plek extra mee te nemen in handhavingsroutes, extra verlichting aan te brengen of een gesprek aan te gaan met de plegers (als die bekend zijn) of met bijvoorbeeld ondernemers in de buurt. 

Meld straatintimidatie

Is er direct gevaar, is er sprake van vechten of aanranding? Bel dan direct 112 en doe aangifte bij de politie.

Wanneer is iets straatintimidatie?

Straatintimidatie is een verbale, non-verbale of fysieke toenadering in de openbare ruimte waardoor iemand zich angstig en onveilig voelt. Voorbeelden:

  • nasissen
  • naroepen
  • ongewenst aanraken
  • vervelend achterna lopen
  • in het nauw drijven

Wie zijn slachtoffer van straatintimidatie?

80% van de vrouwen in grote steden worden regelmatig geïntimideerd op straat.

Aanpak straatintimidatie

De meeste daders zijn mannen. Dit betekent niet dat alle mannen daders zijn, maar wel dat ze een belangrijke schakel vormen bij het tegengaan van intimidatie, grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen. We kiezen er dan ook voor om jongens en mannen actief te betrekken in onze aanpak (pdf, 2 MB) en onze focus op hen te leggen. Zij zijn deel van de oplossing.

In verschillende projecten, samenwerkingen en acties wordt gewerkt aan normstelling, bewustwording en handhaving. Om intimiderend gedrag te voorkomen is er aandacht binnen bestaande opvoedhulp, in het onderwijs en bij de sportclubs. We werken samen met o.a. studentenverenigingen, het jongerenwerk en het uitgaansleven.

In de aanpak richten we ons voornamelijk op het terugdringen van intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen meisjes en vrouwen in de openbare ruimte. Dit laat onverlet dat er onverminderd aandacht blijft voor andere slachtoffers zoals LHBTIQ+ en inwoners met een zichtbare geloofsovertuiging.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112