Veiligheid Straatintimidatie

Hebt u last van straatintimidatie zoals bijvoorbeeld gesis, naroepen of gevolgd worden? Utrecht vindt alle vormen van straatintimidatie onacceptabel. Door onderzoek en meldingen weten we beter waar, wanneer en hoe staatintimidatie zich afspeelt in onze stad.

Meld straatintimidatie

Meld plekken waar u geïntimideerd bent in Utrecht. Wij kunnen door de meldingen zien waar er intimidatie is. Daar kunnen we dan extra maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door deze locaties op te nemen in rondes van handhaving. Met uw melding gaan we zorgvuldig om. We nemen altijd contact met u op om te bespreken hoe we u kunnen helpen. U vindt de categorie straatintimidatie onder ‘Overlast’ in de Slim Melden App.

Meld straatintimidatie

Is er direct gevaar, is er sprake van vechten of aanranding? Bel dan direct 112 en doe aangifte bij de politie.

Wanneer is iets straatintimidatie?

Straatintimidatie is dat iemand zich door het gedrag van anderen angstig of onveilig voelt, en/of beperkt wordt in zijn doen en laten. Straatintimidatie is ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Voorbeelden:

  • nafluiten
  • naroepen
  • ongewenst aanraken
  • vervelend achterna lopen
  • in het nauw drijven

Wie zijn slachtoffer van straatintimidatie?

46% van de Utrechters gaf in een onderzoek uit 2019 aan in het afgelopen jaar geïntimideerd te zijn op straat.

Percentage per geïntimideerde Utrechter

Geïntimideerde

Percentage
Vrouwen57%
Jongeren67%
Mannen34%
30 tot 65-jarigen39%
65-plussers18%

Video: straatintimidatie

Aanpak straatintimidatie

Utrecht wil met de aanpak Straatintimidatie laten zien dat elke vorm van straatintimidatie onacceptabel is. We willen de slachtoffers laten weten dat wij hen serieus nemen. We willen omstanders laten inzien dat wegkijken geen optie is en dat zij kunnen helpen. En daders willen we laten inzien dat naroepen of sissen niet als compliment wordt gevoeld, maar als bedreiging.  

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112