Onderzoek straatintimidatie

Veel Utrechters hebben te maken met straatintimidatie. In het Utrechtse coalitieakkoord staat dat iedere Utrechter overal veilig over straat moet kunnen.

Doelstelling en onderzoeksvragen

In 2019 startte de gemeente Utrecht een eerste onderzoek naar straatintimidatie, om zo meer inzicht te krijgen in de aard en grootte van dit probleem. De verzamelde informatie uit dit onderzoek is gebruikt voor de aanpak van straatintimidatie in Utrecht. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderzoek en een link naar het rapport.

Aanpak

Voor het onderzoek is een vragenlijst in de hele stad uitgezet, die door ruim 1.300 inwoners is ingevuld. Daarna zijn een aantal inwoners van Utrecht geïnterviewd. Dit zijn inwoners die zelf straatintimidatie hebben meegemaakt en hun ervaringen wilden delen. De resultaten van de interviews vormen een verdieping op de uitkomsten van de vragenlijst. Beide onderzoeken (vragenlijst en interviews) zijn naast elkaar beschreven in een rapport.

Resultaten vragenlijstonderzoek

  • Iets minder dan de helft (46%) heeft een voorval van straatintimidatie meegemaakt. Nastaren wordt het meest genoemd (29%), op afstand gevolgd door naroepen met beledigende opmerkingen (17%) en nafluiten (13%).
  • Vrouwen (57%) en jongeren (67%) hebben in verhouding vaker te maken met straatintimidatie dan mannen (34%) en 30-plussers (39% bij 30-65 jarigen en 18% bij 65-plus).
  • Meer dan de helft (56%) maakt straatintimidatie mee in de eigen wijk of buurt.
  • Voor zo’n 40% vindt straatintimidatie plaats tijdens het fietsen of in een winkelgebied.
  • Ruim een derde (37%) zegt dat deze ervaringen invloed hebben op hun gedrag. Ze mijden bepaalde plekken in de avond of nacht (58%), vermijden oogcontact (53%), gaan bellen of doen alsof ze bellen (31%) en lopen liever niet langs groepen (26%).
  • Ruim de helft (56%) vindt dat straatintimidatie in Utrecht een probleem is dat aangepakt moet worden.
  • Bijna 70% is het eens met de stelling dat straatintimidatie strafbaar moet worden.
  • Driekwart (74%) vindt dat voorkomen beter is dan achteraf boetes uitdelen.
  • Op de vraag wat de beste aanpak is voor straatintimidatie, wordt vaak toezicht en controle door de politie genoemd.
  • Sommigen vinden dat (een deel van) de aanpak ook vanuit bewoners zelf moet komen, bijvoorbeeld door opvoeding, voorlichting en het aanspreken van ‘daders’ op hun gedrag. Ook in de interviews spreken enkele inwoners over preventie. Er moet volgens hen meer gedaan worden aan bewustwording en geïnvesteerd worden in de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren, waarbij thuisfront, scholen en jongerenwerkers een rol hebben.

Rapportage Straatintimidatie Utrecht

Hieronder vindt u de rapportage van het onderzoek naar straatintimidatie in Utrecht. Klik rechts bovenin de rapportage om het volledige scherm te openen. Wilt u meer weten over de aanpak van straatintimidatie, kijk op www.utrecht.nl/straatintimidatie.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers