Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Samen met de provincie Utrecht maken we een fietsroute van Utrecht naar Amersfoort. De route loopt via de Blauwkapelseweg, Alexander Numankade, Jan van Galenstraat en Kardinaal de Jongweg.

Lees meer over doorfietsroutes en wat een doorfietsroute is

Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Fietsen is gezond, milieuvriendelijk, duurzaam, neemt weinig ruimte in beslag en infrastructuurkosten zijn lager dan voor bijvoorbeeld een auto. Utrecht wil een fietsstad van wereldklasse worden. We willen het aantrekkelijker maken om ook voor langere afstanden de fiets te nemen en de auto te laten staan. Daarom werken we samen met de provincie Utrecht aan een regionale fietsroute naar Amersfoort.

Wat gaat er gebeuren?

 • De Alexander Numankade en Jan van Galenstraat worden aantrekkelijke straten voor fietsers en voetgangers, waarbij de auto te gast is.
 • Er komt meer ruimte voor groen.
 • Fiets- en autoverkeer delen de rijbaan in 2 richtingen en de maximale snelheid wordt 30 kilometer per uur op de Numankade en Van Galenstraat.
 • We verlengen het fietspad op de Numankade tussen de Hengeveldstraat en Hekmeijerstraat.
 • We verbreden het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg en de Biltse Rading.
 • We verlengen het informele voetpad langs de Biltsche Grift tot aan de Griftbrug.

Hoe loopt de route?

De route Utrecht-Amersfoort start in Utrecht en loopt vanaf de Kleine Singel via de Blauwkapelseweg naar de Alexander Numankade. Daarna loopt de route langs de Jan van Galenstraat naar de Kardinaal de Jongweg. Vervolgens zal de route via de Biltse Rading onder de A27 doorgaan en overgaan naar de gemeente De Bilt. De route loopt grotendeels langs de bestaande route van De Stijl, waar in het kader van ‘Mondriaan to Dutch Design, 100 jaar De Stijl’ in 2017 11 kunstwerken zijn geplaatst.

Overzichtskaart doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Wat is er al gebeurd?

Tijdens de eerste bewonersavond in 2020 presenteerden we de plannen voor doorfietsroute Utrecht-Amersfoort. Bewoners konden toen op de kaart aangeven wat zij van de plannen vonden. En ook wat zij verder in de openbare ruimte wilden zien. Deze opgehaalde informatie is verwerkt in het integrale programma van eisen (IPvE) en functionele ontwerp (FO).

Op 5 juli 2022 tijdens de tweede bewonersavond presenteerden we dit ontwerp. Bewoners hebben hun zorgen uitgesproken over het weghalen van parkeerplaatsen op de Alexander Numankade voor de huisnummers 205 tot en met 227, het voetpad langs de Biltsche Grift en de verkeersveiligheid.

We hebben 6 aanvullende gesprekken gevoerd met omwonenden. In deze gesprekken zijn de zorgen besproken die er leven over de verstoring van de natuur, parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Alle reacties zijn inmiddels beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het ’Integraal programma van eisen/functioneel ontwerp’ dat op 21 maart 2023 is vastgesteld door het college van B en W.

Aanpassingen Alexander Numankade

 • Bredere stoepen en smallere rijweg.
 • Mogelijke verkeersdrempel op het deel van de straat tussen de Van Brakelstraat en de M.A. De Ruyterstraat (hangt af van de uitkomst van nog lopend onderzoek).
 • Nieuwe verkeersborden om aan te geven dat er een 30-kilometerzone komt (via een verkeersbesluit).
 • Geen voorrangsregeling in de bocht met de Poortstraat.
 • Een voorrangsregeling op de kruising Jan van Galenstraat. Bewoners hadden gevraagd om dit alvast aan te passen.

Vervolg en planning

We werken het functioneel ontwerp verder uit naar een voorlopig ontwerp met onder andere de materiaalkeuze en de invulling van fietsparkeren en het groen. We verwachten dit begin 2024 aan bewoners voor te kunnen leggen tijdens een informatiebijeenkomst en daarbij reacties op te halen. Deze reacties verwerken we in een voorlopig ontwerp dat we laten vaststellen door het college. Hierna maken we een definitief ontwerp. Na de aanbesteding en het uitkiezen van een bedrijf dat het werk gaat doen, verwachten we in 2025 te starten met het werk. Wilt u meer weten over de plannen? Neem dan contact met ons op via e-mail: doorfietsrouteutrechtamersfoort@utrecht.nl.

Lees de raadsbrief van maart 2023: vaststelling 'integraal programma van eisen (IPvE)/functioneel ontwerp (FO)' en de gestelde vragen met antwoorden van de tweede bewonersavond op juli 2022

Lees de raadsbrief van 15 juni: vrijgave voor participatie IPvE FO

Lees de gestelde vragen tijdens de eerste bewonersavond (februari 2020) over de doorfietsroute Utrecht-Amersfoort en onze antwoorden daarop (pdf, 147 kB)

Lees het Masterplan Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort (pdf, 34 MB)

Hulp en contact Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort