Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

We werken aan de aanleg van een doorfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. Dat doen we samen met gemeente De Bilt en Hilversum en de provincie Utrecht en Noord-Holland. De partners werken de plannen voor de 15 kilometer lange route verder uit. Dan wordt ook de precieze route duidelijk.

Lees meer over doorfietsroutes en wat een doorfietsroute is

Onderzoek en inbreng

Belanghebbenden en omwonenden kunnen tijdens een inloopavond en een ontwerpatelier meedenken. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging van de gemeenten. Loopt alles volgens planning? Dan tekenen provincie en gemeenten eind 2022 een uitvoeringsovereenkomst. Daarna kunnen we starten met de aanleg van deze doorfietsroute.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2021 – 2023Onderzoek ligging en haalbaarheid route op hoofdlijnen
Oktober 2023Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
2023 – 2025Uitwerken plannen en inbreng belanghebbenden
2025- 2026Start aanleg doorfietsroute