Fiets Doorfietsroute Utrecht-Woerden

Samen met provincie Utrecht en de gemeente Woerden werken we de komende jaren aan de doorfietsroute Utrecht-Woerden.

Lees meer over doorfietsroutes en wat een doorfietsroute is

Hoe loopt de route?

De route start op het Westplein en loopt via de Leidseweg, de Kennedylaan en vervolgens over De Meernbrug. Daarna gaat de route via het fietspad onder de A2 door en over de Zandweg naar Harmelen en Woerden.

Bekijk de kaart met de doorfietsroutes in
de provincie Utrecht

Wat gaan we doen en waarom?

Op de fietsroute Utrecht-Woerden:

 • krijgen de fietsers vaker voorrang op autoverkeer
 • maken we de bochten soepeler
 • verbeteren we de kruisingen

Het grootste deel van de fietsroute binnen de gemeente Utrecht is al van hoge kwaliteit. We maken de route op een paar plekken nog beter.

Kruispunten Zandweg en Rijksstraatweg met Europaweg (De Meern)

De plannen voor de kruispunten van de Zandweg en Rijksstraatweg met de Europaweg zijn goedgekeurd.

 • We passen deze kruispunten aan om het oversteken voor fietsers en voetgangers te verbeteren.
 • We verlagen tussen beide kruispunten de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur en we passen aan beide zijden van de brug de drempels hierop aan.
 • We versmallen de rijstroken op de Europaweg en verbreden de stopruimte ertussen. Hierdoor is het mogelijk om deze weg in 2 fases over te steken.
 • We verplaatsen op het kruispunt met de Rijksstraatweg een voetgangersoversteek.
 • We passen op verzoek van de omgeving de verbinding op de Loobrug tussen de 2 kruispunten aan. Uit onderzoek blijkt dat de brug in te slechte staat is en dat we deze eerst moeten vervangen. Daarom voeren we de geplande werkzaamheden in 2 fases uit.

Kruispunt Zandweg-Europaweg

We hebben het ontwerp in detail uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit gaan we doen:

 • we passen de kruising Zandweg-Europaweg aan om fietsers en voetgangers veiliger de Europaweg over te laten steken.
 • we maken op de Zandweg een nieuwe voetgangersoversteek om de Europaweg over te steken. Op de Europaweg maken we meer ruimte tussen de rijstroken voor overstekende fietsers op de Zandweg.

In het Definitief Ontwerp (het plaatje) ziet u:

 • aan de Europaweg in het midden (grijs) rijbaan met een middeneiland
 • aan de Zandweg aan beide kanten van het kruispunt (rood) fietsstraat/-pad
 • net voor het fietspad een voetpad en net achter een groenstrook
 • met rondom het kruispunt bomen (die staan er al)
Reacties bewoners op de plannen en het ontwerp

Van 12 juli tot en met 22 augustus konden bewoners en andere belanghebbenden reageren op de voorlopige plannen voor de kruising Zandweg met de Europaweg. We ontvingen op deze plannen in totaal 11 reacties. De reacties hebben we waar mogelijk meegenomen in de eisen en wensen voor het plan en het ontwerp. Hieronder vindt u de meest voorkomende reacties op de voorlopige plannen. In een zogenaamde reactienota staan onze reacties op alle gestelde vragen over de eisen en wensen voor het plan (Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp). De eisen en wensen voor het plan kunt u opvragen via doorfietsroutewoerden@utrecht.nl.

Bewoners:

 • zijn blij dat we de maximumsnelheid tussen de kruising verlagen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.
 • zien de nieuwe voetgangersverbindingen als een grote verbetering.
 • wensen meer maatregelen om de hoeveelheid en snelheid van autoverkeer op de hele Europaweg te verminderen. Deze weg is nog een belangrijke en veelgebruikte route voor autoverkeer tussen Vleuten en De Meern. De weg zorgt voor de bereikbaarheid van duizenden woningen in de omgeving. Dit project maakt Europaweg verkeersveiliger en leefbaarder.
 • willen graag dat de Zandweg voorrang krijgt op Europaweg. We willen fietsers op de Zandweg geen voorrang geven om het zo verkeersveiliger voor fietsers te maken. Er is naar verhouding nog steeds veel meer auto- dan ander soort verkeer op de Europalaan. Wel kunnen we de rijsnelheid be├»nvloeden door 30 kilometer per uur op de kruising in te voeren.
 • willen ook graag een nieuwe fietsverbinding over het kanaal naast de nieuwe voetgangersoversteek op de Europaweg. De fietsverbinding aan de westzijde van de Loobrug past evenwel niet binnen het plan en budget van het project. Bewoners vinden het een gemiste kans dat we dit nu niet aanpakken, maar hebben er wel begrip voor dat dit het maximale is wat wij vanuit dit project kunnen doen.

Lees de reacties van bewoners (pdf, 687 kB)

Kruispunt Rijksstraatweg-Europaweg

De werkzaamheden op de kruising Rijksstraatweg-Europaweg voeren we pas uit als we de brug vervangen. Zo kunnen we de kruising in 1 keer goed inrichten. Voor het vervangen van de brug is een nieuw project gestart. We verwachten dat er binnen 2 jaar een nieuwe brug staat. Een brug met zowel een voetgangers- als fietsverbinding aan de westzijde van de Europaweg.

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Eind juni 2022

Fase 1: begin uitvoeren werkzaamheden kruispunt Zandweg-Europaweg. Duurt ongeveer 1 week.

Tot zomer 2024

Fase 2: ontwerp en bouw nieuwe brug, begin werkzaamheden kruispunt Rijksstraatweg-Europaweg en snelheidsremmende maatregelen tussen kruispunten

Wat is er al gebeurd?

 • Fietspadenkruispunt De Meernbrug-Kennedylaan (Welgelegen): zicht voor fietsers verbeterd.
  • We verwijderden de struiken om de veiligheid op de fiets te verbeteren.
  •  We plaatsten hier op een andere plek struiken voor terug, waar ze geen overlast veroorzaken.
 • Bocht Dominee Albertnathylaan-Rhijnoordviaduct (Papendorp): de bocht tussen de Dominee Abernatylaan en het Rhijnoordviaduct was te krap. Hierdoor konden fietsers deze bocht niet goed en comfortabel nemen. Ook was de voorrang anders dan we willen op de doorfietsroute.
  • We maakten de bocht ruimer.
  • We zorgden ervoor dat fietsers voorrang krijgen, passend bij de doorfietsroute.

Video: doorfietsroute Utrecht-Woerden

Hulp en contact Doorfietsroute Utrecht-Woerden