Verkeersonderzoek noordwesten van Utrecht

We hebben onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie in het noordwesten van Utrecht. De leefbaarheid staat hier onder druk door te veel autoverkeer. En het wordt nog drukker.

Sommige plannen om de leefbaarheid te verbeteren kunnen door het vele autoverkeer niet doorgaan, of ze zijn vertraagd.
Het gaat om de aanpak van:

Scenario’s voor minder autoverkeer

In december 2019 presenteerden we 3 scenario’s voor het terugbrengen van het autoverkeer in het Noordwestelijk deel van de stad. Deze scenario’s zijn pakketten van samenhangende verkeersmaatregelen. Er was meer onderzoek nodig omdat de scenario’s zorgden voor ongewenste verkeersstromen op andere plekken. Ook hebben we aan belanghebbende partijen gevraagd wat zij vinden van de scenario’s.

Voorkeursscenario

Nadat de effecten van alle scenario’s in kaart zijn gebracht bleek geen van de pakketten te zorgen voor een goede verkeerscirculatie voor het noordwesten van Utrecht. Daarom is een nieuw scenario ontwikkeld: Begrenzen van verkeer. Dit scenario is het voorkeursscenario van het college van burgemeester en wethouders.
In het scenario staan de volgende maatregelen.  

  • Een knip voor doorgaand verkeer in de Catharijnesingel, zodat er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is tussen Ledig Erf en Paardenveld. De parkeergarages rondom Hoog Catharijne blijven gewoon bereikbaar.
  • Een afslagverbod van de Oudenoord naar de Kaatstraat. Het besluit voor deze maatregel is al eerder genomen.
  • Een weginrichting van het nieuwe Lombokplein en de Westelijke Stadsboulevard die voor minder autoverkeer zorgt.
  • Een afstelling van verkeerslichten die zorgt voor minder autoverkeer naar het Lombokplein.

Met de maatregelen uit dit voorkeursscenario kunnen de aanleg van de Westelijke Stadsboulevard en het nieuwe Lombokplein uitgevoerd worden. Zonder dat op andere plekken in de stad ongewenste verkeerstromen ontstaan.  
Door het afslagverbod Oudenoord–Kaatstraat wordt het rustiger op de Votulastroute. Dat brengt de herinrichting met meer ruimte voor voetgangers en fietsers een stap dichterbij.
Voor de Amsterdamsestraatweg is onderzocht hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Dit is hier een van de belangrijkste problemen. Hierover doen we nog verder onderzoek. Daarna kijken we met welke gerichte maatregen we de leefbaarheid, economische vitaliteit en sociale veiligheid kunnen verbeteren. Dit doen we voordat we de straat herinrichten.

Bekijk de uitgebreide samenvatting van het onderzoek en de scenario’s (pdf, mei 2020)

Hulp en contact Verkeersonderzoek noordwesten

Telefoon

14 030

E-mail

verkeerNW@utrecht.nl