Westelijke Stadsboulevard

Westelijke Stadsboulevard

Fase project
In uitvoering

Waarschijnlijk klaar
Januari - maart 2025

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug richten we in als stadsboulevard. We veranderen de drukke verkeersweg in een veilige weg met groen en bomen. Een weg voor lokaal verkeer, waar u straks makkelijk en snel kunt oversteken.

Op deze pagina:

Wat komt er en waarom?

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen. In Utrecht bewegen we ons steeds meer lopend en fietsend of met ov en deelvervoer naar en door de stad. Dit zijn gezonde, schone en veilige vervoermiddelen die minder ruimte innemen.

Lees meer over het verkeersbeleid in onze stad

Dit is wat er komt:

 • minder rijbanen (zo veel mogelijk 2 in plaats van 4 rijbanen voor auto’s)
 • brede middenbermen
 • meer groen, meer bomen
 • vrij liggende fietspaden (waar dat kan in 2 richtingen)
 • voetpaden aan beide kanten van de weg
 • slimme verkeerslichten, voor meer veiligheid en een betere doorstroming van fiets, auto en openbaar vervoer

We moedigen aan:

 • fiets en openbaar vervoer
 • thuiswerken
 • slim goederenvervoer (onder andere goederenhubs)
 • andere tijdstippen om te reizen
 • andere rijroutes

Lees meer over nieuwe en slimme manieren van reizen

Werk

Nachtwerk en afwijkende werktijden

Het werk gebeurt op werkdagen van 7.00 tot 16.00 uur. Soms is het nodig om af te wijken van de normale werktijden. Bijvoorbeeld als we op een drukke plek werken en de verkeersoverlast zo kort mogelijk willen houden.

Cartesiusweg

 • Op woensdag 19, donderdag 20, maandag 24 en dinsdag 25 april werken we tussen 19:00 en 6:00 uur op de Cartesiusweg. We leggen buizen in de grond waar later bedrading doorheen kan. Dit zorgt waarschijnlijk voor geluidshinder in de avond. We vragen hiervoor uw begrip.
 • Tussen zondag 10 september en maandag 18 september werken we dag en nacht door om de afsluitingen op de Cartesiusweg zo kort mogelijk te houden.

Oog in Al

 • Op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni werken we tussen 20.00 en 6.00 uur aan de Joseph Haydnlaan en de Pijperlaan.
 • Op woensdag 2 augustus en donderdag 3 augustus tussen 19.00 en 6.00 uur en van vrijdag 4 augustus 20.00 tot maandag 7 augustus 6.00 uur werken we op de kruising van de Everard Meijsterlaan met de Lessinglaan.
 • Dinsdag 15 augustus en woensdag 16 augustus werken we tussen 20.00 en 6.00 uur aan de Lessinglaan, de Joseph Haydnlaan en de Pijperlaan.

Naar boven

Bereikbaarheid

We houden bijna altijd 1 rijstrook in elke richting op de Westelijke Stadsboulevard open. Er zijn een aantal momenten waarop sommige straten helemaal dicht zijn voor auto’s. Dat is helaas niet te voorkomen. Soms moeten we zijwegen die aansluiten op de Westelijke Stadsboulevard ook afsluiten. Volg bij de bovenstaande afsluitingen de omleidingsborden.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk rijden of lopen. Voor fietsers kan het wel verschillen aan welke kant van de weg ze kunnen rijden. Houd de borden op de weg in de gaten.

Auto’s

Voor auto’s geeft het werk veel verkeersoverlast. We verwachten files, vertragingen en opstoppingen. Kijk op de website van Verkeersverwachtingen hoe u het beste kunt reizen. Op de dagen dat we de Marnixbrug afsluiten, leiden we autoverkeer om via de A2 en de N230 en via de Royaards van den Hamkade, Talmalaan en Brailledreef. Op de kaart hieronder ziet u deze omleidingsroutes, aangegeven met blauwe pijlen en stippellijnen. Plan uw route voor u van huis gaat.

Bussen

De bus rijdt wel, maar doet er langer over. Een aantal haltes zijn niet beschikbaar tijdens de afsluitingen. Sommige haltes verplaatsen we. Dit geven we met borden aan. Kijk voor meer informatie op de website U-OV.

Bereikbaarheid bedrijven

Wilt u weten hoe uw bedrijf of onderneming bereikbaar blijft? Stuur dan een e-mail naar westelijkestadsboulevard@kws.nl. U krijgt binnen 2 werkdagen reactie waarin staat hoe uw bedrijf te bereiken is.

Verkeersbesluit

In maart 2023 plaatsen we ook een verkeersbesluit in de Staatscourant. Daarin staat het besluit om de busbaan in 2023 definitief weg te halen. Dit is onderdeel van de nieuwe inrichting van de Joseph Haydnlaan. Na bekendmaken van het besluit kunt u nog wel bezwaar maken.

Naar boven

Op de hoogte blijven

BouwApp

Wilt u alle laatste informatie over het werk en de omleidingen? Download dan De BouwApp. Voeg project ‘Westelijke Stadsboulevard Utrecht’ toe als favoriet. De app kunt u ook downloaden via de Apple Appstore en Android Playstore. U kunt het project ook online volgen.
Via de BouwApp kunt u ook contact opnemen met de aannemer, in het geval u vragen of opmerkingen heeft.

Nieuwsbrief

Updates leest u ook in onze digitale nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Schrijf u in via de pagina Nieuwsbrief Utrecht. Kies voor de Westelijke Stadsboulevard de wijken West of Noordwest.

Naar boven

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Oktober 2022 - mei 2023Marnixlaan opnieuw inrichten, vanaf de Van Egmondkade tot en met de Marnixbrug
Juli - september 2023Publiceren wijziging van het bestemmingsplan deelgebied 4 (Majellaknoop)
Mei - augustus 2023Oog in Al, werk uitvoeren (dit deel werken we nog uit)
Mei - september 2023Cartesiusweg opnieuw inrichten
Januari 2024 - maart 2025Majellaknoop opnieuw inrichten, het gebied rondom de Thomas à Kempisweg, kruispunt Vleutenseweg en de Spinozaweg

Naar boven

Wat is er al gebeurd?

Definitief ontwerp Marnixlaan, Josephlaan en Cartesiusweg

Wij hebben een definitief ontwerp van de Marnixlaan, Josephlaan en Cartesiusweg uitgewerkt. Het definitief ontwerp is op een paar punten aangepast sinds het voorlopige ontwerp. De aanpassingen lichten we hieronder toe. Om het overzichtelijk te houden delen we hieronder met u alleen de wijzigingen. Hiermee is het ontwerp van deelgebied 1 tot en met 3 (Marnixlaan – Sint Josephlaan – Cartesiusweg) afgerond.

Wat zijn de aanpassingen?

Samen met de bewoners ontwikkelden we begin 2021 een voorkeursscenario, waarbij we 66 parkeerplaatsen aan de ventweg behouden. De overige 9 parkeerplaatsen komen langs de rijbaan, zo dicht mogelijk bij de kruising met de Nijverheidsweg. Op verzoek van de bewoners is de voetgangersoversteek tussen de Cartesiusdriehoek en de ventweg iets in zuidelijke richting opgeschoven. Hiermee zijn er meer parkeerplekken bijgekomen dan in het voorlopig ontwerp eerst stond. Op 1 juli 2021 informeerden we de gemeenteraad hierover.

De aansluiting van de Vlampijpstraat op de Cartesiusweg is aangepast. Het gaat hier om de aansluiting die gebruikt wordt door het langzame verkeer, zoals voetgangers, fietsers en de nood- en huldiensten (brandweer). Deze sluit nu haaks aan op de rijbaan van de Westelijke Stadsboulevard. Hierdoor is het mogelijk om de doorsteek in de middenberm in de buurt van de aansluiting met de Cartesiusdriehoek smal te houden. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid.

De Cartesiusweg tussen Nijverheidsweg en Vlampijpstraat richten we opnieuw in. Hierbij houden we rekening met de klimaatverandering. Dit doen we door in de middenberm van de Cartesiusweg een wadi aan te leggen. Een wadi is een groenstrook waar regenwater opgenomen wordt zodat het hemelwater niet via het gemengde rioolstelsel wordt afgevoerd. Om voldoende bergingsplek te maken leggen we een verlaagde middenberm aan. De oostelijke rijbaan leggen we opnieuw aan zodat die ook afwatert op de middenberm. De ventweg watert niet af op de wadi maar blijft aangesloten op het riool.

Het voorrangsplein bij de Royaards van den Hamkade-Van Egmondkade schuiven we iets op richting de Marnixbrug. Hierdoor kunnen we slingers in de weg maken waardoor het autoverkeer al voor het plein snelheid vermindert en dus afremt. We maken het plein ook iets langer zodat autoverkeer op het plein niet in 1 keer de Royaards van den Hamkade in kan rijden. Daarom komt de voetgangers- en fietsoversteek aan de zuidwestkant, buiten de slinger in de weg te liggen. De bushalte verplaatsen we direct na het voorrangsplein. Automobilisten kunnen deze dan niet gebruiken om rechtdoor het voorrangsplein af te rijden. Zij verlaten het voorrangsplein via de slinger in de weg. Dit zou de snelheid van het autoverkeer moeten verlagen waardoor het oversteken veiliger wordt.

Door het verplaatsen van de voorrangspleinen komen er minder parkeerplaatsen aan de Marnixlaan. We leggen extra parkeerplaatsen aan in de buurt van de voorrangspleinen in de Laan van Chartroise en de Royaards van den Hamkade. Hierdoor blijft het aantal parkeerplaatsen in het deelgebied Marnixlaan gelijk.

Op de Amsterdamsestraatweg voeren we in de buurt van de Geraniumstraat en de Anemoonstraat kleine aanpassingen door. Dit is nodig omdat de rijrichting van deze 2 straten verandert. Deze aanpassingen gebeuren gelijktijdig met het opnieuw inrichten van de Josephlaan en vooruitlopend op het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg. Het verkeer kan op deze manier veilig de Geraniumstraat uitrijden en de Anemoonstraat inrijden.

Definitief ontwerp Pijperlaan, Joseph Haydnlaan en Lessinglaan

Het definitief ontwerp van Oog in Al (Pijperlaan, Joseph Haydnlaan en Lessinglaan) is ook uitgewerkt. Het definitief ontwerp wijkt op 1 punt af van het voorlopig ontwerp. In overleg met bewoners is besloten de rijrichting van de Johan Winnubstlaan niet om te draaien. De rijrichting blijft zoals het nu is.

Om welke wegen gaat het?

De wegen die we als stadsboulevard (samen de westelijke stadsboulevard) willen inrichten zijn:

 • Pijperlaan
 • Joseph Haydnlaan
 • Lessinglaan
 • Spinozaweg
 • Vleutenseweg (westzijde)
 • Thomas à Kempisplantsoen
 • Cartesiusweg
 • Sint-Josephlaan
 • Marnixlaan (tot aan de Marnixbrug)

Naar boven

Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard