Westelijke Stadsboulevard

Westelijke Stadsboulevard

Fase project:
in uitvoering

Waarschijnlijk klaar:
januari - maart 2025

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug richten we in als stadsboulevard. We veranderen de drukke verkeersweg in een veilige weg met groen en bomen. Een weg voor lokaal verkeer, waar u straks makkelijk en snel kunt oversteken.

Op deze pagina:

Wat komt er en waarom?

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoermiddelen. In Utrecht bewegen we ons steeds meer lopend en fietsend of met ov en deelvervoer naar en door de stad. Dit zijn gezonde, schone en veilige vervoermiddelen die minder ruimte innemen.

Lees meer over het verkeersbeleid in onze stad

Dit is wat er komt:

 • minder rijbanen (zo veel mogelijk 2 in plaats van 4 rijbanen voor auto’s)
 • brede middenbermen
 • meer groen, meer bomen
 • vrij liggende fietspaden (waar dat kan in 2 richtingen)
 • voetpaden aan beide kanten van de weg
 • slimme verkeerslichten, voor meer veiligheid en een betere doorstroming van fiets, auto en openbaar vervoer

We moedigen aan:

 • fiets en openbaar vervoer
 • thuiswerken
 • slim goederenvervoer (onder andere goederenhubs)
 • andere tijdstippen om te reizen
 • andere rijroutes

Lees meer over nieuwe en slimme manieren van reizen

Op de hoogte blijven

BouwApp

Wilt u alle laatste informatie over het werk en de omleidingen? Download dan De BouwApp. Voeg project ‘Westelijke Stadsboulevard Utrecht’ toe als favoriet. De app kunt u ook downloaden via de Apple Appstore en Android Playstore. U kunt het project ook online volgen.
Via de BouwApp kunt u ook contact opnemen met de aannemer, in het geval u vragen of opmerkingen heeft.

Nieuwsbrief

Updates leest u ook in onze digitale nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Schrijf u in via de pagina Nieuwsbrief Utrecht. Kies voor de Westelijke Stadsboulevard de wijken West of Noordwest.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Januari 2024 - maart 2025Majellaknoop opnieuw inrichten, het gebied rondom de Thomas à Kempisweg, kruispunt Vleutenseweg en de Spinozaweg

Naar boven

Wat is er al gebeurd?

 • Juli - september 2023: Publiceren wijziging van het bestemmingsplan deelgebied 4 (Majellaknoop)
 • Mei - augustus 2023: Oog in Al, werk uitvoeren (dit deel werken we nog uit)
 • Mei - september 2023: Cartesiusweg opnieuw inrichten
 • Oktober 2022 - mei 2023: Marnixlaan opnieuw inrichten, vanaf de Van Egmondkade tot en met de Marnixbrug
 • 31 oktober – 25 november 2022: rijbaan Adriaan van Zwietenstraat aanpakken.
 • Zomer 2022: nodige onderhoud Spinozabrug. Delen de Lessingslaan en Joseph Haydnlaan kregen nieuw asfalt.
 • 31 mei – oktober 2022: werk vanaf station Zuilen tot en met de rotonde Marnixlaan/Van Egmondkade
 • Januari 2022: toelichting uitwerking definitief ontwerp
 • Najaar/eind 2021: voorbereiden uitvoering en aanbesteden werk
 • April 2021: verkeersonderzoek
 • Februari 2021: gemeenteraad stemt in met de uitvoering van de WSB en stelt het geld voor het opnieuw inrichten beschikbaar.
 • Oktober 2020: het college van B en W stelt voorlopig ontwerp (pdf, 15,8 MB) vast. Het is de uitwerking van het plan dat de raad eind 2017 vaststelde.
 • 2018-2020: uitwerking plan in een voorlopig ontwerp en bewonersbijeenkomsten over onderdelen van het plan, besparing op het ontwerp om financiële redenen.
 • December 2017: de gemeenteraad stelt het document met eisen en wensen voor het gebied (IPvE) (pdf) vast
 • Mei en juni 2017: reactieperiode op het document met eisen en wensen voor het gebied
 • 2016-mei 2017: verschillende onderzoeken over de westelijke stadsboulevard en de Majellaknoop:

Definitief ontwerp Marnixlaan, Josephlaan en Cartesiusweg

Wij hebben een definitief ontwerp van de Marnixlaan, Josephlaan en Cartesiusweg uitgewerkt. Het definitief ontwerp is op een paar punten aangepast sinds het voorlopige ontwerp. De aanpassingen lichten we hieronder toe. Om het overzichtelijk te houden delen we hieronder met u alleen de wijzigingen. Hiermee is het ontwerp van deelgebied 1 tot en met 3 (Marnixlaan – Sint Josephlaan – Cartesiusweg) afgerond.

Wat zijn de aanpassingen?

Samen met de bewoners ontwikkelden we begin 2021 een voorkeursscenario, waarbij we 66 parkeerplaatsen aan de ventweg behouden. De overige 9 parkeerplaatsen komen langs de rijbaan, zo dicht mogelijk bij de kruising met de Nijverheidsweg. Op verzoek van de bewoners is de voetgangersoversteek tussen de Cartesiusdriehoek en de ventweg iets in zuidelijke richting opgeschoven. Hiermee zijn er meer parkeerplekken bijgekomen dan in het voorlopig ontwerp eerst stond. Op 1 juli 2021 informeerden we de gemeenteraad hierover.

De aansluiting van de Vlampijpstraat op de Cartesiusweg is aangepast. Het gaat hier om de aansluiting die gebruikt wordt door het langzame verkeer, zoals voetgangers, fietsers en de nood- en huldiensten (brandweer). Deze sluit nu haaks aan op de rijbaan van de Westelijke Stadsboulevard. Hierdoor is het mogelijk om de doorsteek in de middenberm in de buurt van de aansluiting met de Cartesiusdriehoek smal te houden. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid.

De Cartesiusweg tussen Nijverheidsweg en Vlampijpstraat richten we opnieuw in. Hierbij houden we rekening met de klimaatverandering. Dit doen we door in de middenberm van de Cartesiusweg een wadi aan te leggen. Een wadi is een groenstrook waar regenwater opgenomen wordt zodat het hemelwater niet via het gemengde rioolstelsel wordt afgevoerd. Om voldoende bergingsplek te maken leggen we een verlaagde middenberm aan. De oostelijke rijbaan leggen we opnieuw aan zodat die ook afwatert op de middenberm. De ventweg watert niet af op de wadi maar blijft aangesloten op het riool.

Het voorrangsplein bij de Royaards van den Hamkade-Van Egmondkade schuiven we iets op richting de Marnixbrug. Hierdoor kunnen we slingers in de weg maken waardoor het autoverkeer al voor het plein snelheid vermindert en dus afremt. We maken het plein ook iets langer zodat autoverkeer op het plein niet in 1 keer de Royaards van den Hamkade in kan rijden. Daarom komt de voetgangers- en fietsoversteek aan de zuidwestkant, buiten de slinger in de weg te liggen. De bushalte verplaatsen we direct na het voorrangsplein. Automobilisten kunnen deze dan niet gebruiken om rechtdoor het voorrangsplein af te rijden. Zij verlaten het voorrangsplein via de slinger in de weg. Dit zou de snelheid van het autoverkeer moeten verlagen waardoor het oversteken veiliger wordt.

Door het verplaatsen van de voorrangspleinen komen er minder parkeerplaatsen aan de Marnixlaan. We leggen extra parkeerplaatsen aan in de buurt van de voorrangspleinen in de Laan van Chartroise en de Royaards van den Hamkade. Hierdoor blijft het aantal parkeerplaatsen in het deelgebied Marnixlaan gelijk.

Op de Amsterdamsestraatweg voeren we in de buurt van de Geraniumstraat en de Anemoonstraat kleine aanpassingen door. Dit is nodig omdat de rijrichting van deze 2 straten verandert. Deze aanpassingen gebeuren gelijktijdig met het opnieuw inrichten van de Josephlaan en vooruitlopend op het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg. Het verkeer kan op deze manier veilig de Geraniumstraat uitrijden en de Anemoonstraat inrijden.

Definitief ontwerp Pijperlaan, Joseph Haydnlaan en Lessinglaan

Het definitief ontwerp van Oog in Al (Pijperlaan, Joseph Haydnlaan en Lessinglaan) is ook uitgewerkt. Het definitief ontwerp wijkt op 1 punt af van het voorlopig ontwerp. In overleg met bewoners is besloten de rijrichting van de Johan Winnubstlaan niet om te draaien. De rijrichting blijft zoals het nu is.

Om welke wegen gaat het?

De wegen die we als stadsboulevard (samen de westelijke stadsboulevard) willen inrichten zijn:

 • Pijperlaan
 • Joseph Haydnlaan
 • Lessinglaan
 • Spinozaweg
 • Vleutenseweg (westzijde)
 • Thomas à Kempisplantsoen
 • Cartesiusweg
 • Sint-Josephlaan
 • Marnixlaan (tot aan de Marnixbrug)

Naar boven

Hulp en contact Westelijke Stadsboulevard