Verkeersveiligheid Wat doet de gemeente aan de verkeersveiligheid

Tussen 2012 en 2020 investeren wij € 10 miljoen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We onderzoeken ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen.

Mogelijke maatregelen

30-kilometerzone

We voeren steeds meer 30-kilometerzones in. Hierdoor wordt een straat verkeersveiliger en prettiger om te wonen.

Snelheidsborden

Verkeer heeft niet altijd door hoe hard het rijdt. Daarom hebben we 8 digitale borden op straat die laten zien hoeveel kilometer per uur gereden wordt. Onderzoek laat zien dat de snelheidsborden invloed hebben op het rijgedrag alleen als:

  • verkeer met ongeveer 5 tot 10 kilometer per uur boven de maximale snelheid rijdt
  • verkeer onbewust boven de maximale snelheid rijdt
  • deze borden niet langer dan ongeveer 6 weken worden gebruikt

Daarom verplaatsen we de borden elke 6 weken naar een andere straat. De snelheidsborden registreren de gemeten snelheden van al het verkeer. Wilt u dit inzien? Mail uw vraag naar verkeer.en.vervoer@utrecht.nl.

Zebrapad

Zebrapaden plaatsen we in 50-kilometergebieden en alleen als het niet anders kan. De praktijk leert namelijk dat ongevallen op zebrapaden veel ernstiger kunnen zijn omdat automobilisten en voetgangers hier onvoldoende opletten. In 30-kilometergebieden plaatsen we geen zebrapaden omdat auto’s dan langzaam genoeg rijden om veilig over te kunnen steken. Bekijk ook de video van de Volkskrant over de (on)veiligheid van zebrapaden.

Drempels

Voor het plaatsen van drempels letten we op de volgende punten:

  • liever niet op busroutes (reistijd neemt toe en het is niet prettig voor passagiers)
  • alleen als ze ontworpen zijn volgens de landelijke richtlijnen
  • alleen als ze geen schade aan huizen veroorzaken door trillingen

Flitspalen

Flitspalen zijn een taak van het Openbaar Ministerie (OM). Sommige mensen willen graag meer flitspalen, vooral op plekken in de wijk waar vaak te hard wordt gereden. Het OM overlegt daarover met de wegbeheerders en de politie. Het OM plaatst niet zomaar een flitspaal. Ze denken vooral aan de verkeersveiligheid; het gaat ze er niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten. Lees ook het artikel in DUIC

Handhaving

Handhaving is een taak van de politie. Met het Openbaar Ministerie en de politie bespreken we welke locaties in de stad het meest dringend zijn. Na dit overleg beslist de politie waar zij handhaaft.

Verbeteren zicht

Is er slecht zicht op openbaar terrein door bijvoorbeeld groen of een bushokje? Wij kijken of en hoe we dit kunnen oplossen. Gaat het om hindernis op particulier terrein? Bespreek dit met de eigenaar van het terrein.

Betere borden

Als er geen verkeersborden zijn of als deze onduidelijk zijn, dan verbeteren we dat.

Paaltjes

Paaltjes plaatsen we steeds minder. Ze hebben voordelen, zoals het tegenhouden van sluipverkeer op het fietspad. Maar ze hebben ook nadelen. Denk aan ongelukken met fietsers die ertegenaan rijden.

Spiegels

Verkeersspiegels plaatsen we niet. Ze geven slecht beeld bij mist of vorst en worden vaak kapotgemaakt. 

Woonerf

Een woonerf is de meest heftige maatregel en kost het meest. Bij een woonerf ligt de hele straat op dezelfde hoogte en er is geen aparte rijbaan of stoep. Alleen bestemmingsverkeer mag hier rijden, stapvoets.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl