Verkeersveiligheid Wat doet de gemeente aan de verkeersveiligheid

Tussen 2012 en 2020 investeren wij € 10 miljoen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We onderzoeken ook waar het beter kan. Hiervoor gebruiken we ook uw meldingen en voorstellen.

Mogelijke maatregelen

Hieronder staan verschillende mogelijkheden om het verkeer veiliger te maken.

30-kilometerzone

We voeren steeds meer 30-kilometerzones in. Hierdoor wordt een straat verkeersveiliger en prettiger om te wonen.

Snelheidsborden

Verkeer heeft niet altijd door hoe hard het rijdt. Daarom hebben we de digitale borden op straat staan. Deze laten zien hoeveel kilometer per uur u rijdt. Deze borden helpen automobilisten zich veilig en verantwoord te gedragen.
De snelheidsborden hebben invloed op het rijgedrag als:

  • verkeer met ongeveer 5 tot 10 kilometer per uur boven de maximale snelheid rijdt
  • verkeer onbewust boven de maximale snelheid rijdt
  • deze borden niet langer dan ongeveer 6 weken op 1 plek staan

De snelheidsborden meten de snelheid van al het verkeer, dus ook van fietsers, brommers, politie, ambulance en brandweer. Deze metingen kunnen we er niet uit filteren. Dit maakt de gegevens van de borden minder betrouwbaar. Ook registreren de borden de informatie niet altijd goed. Er is daarom besloten deze informatie niet meer te gebruiken.

Registraties snelheidsborden inclusief fietsers, brommers, nood- en hulpdiensten (pdf, 120 kB)

Zebrapad

Zebrapaden plaatsen we in 50-kilometergebieden en alleen als het niet anders kan. De praktijk leert namelijk dat ongevallen op zebrapaden veel ernstiger kunnen zijn omdat automobilisten en voetgangers hier onvoldoende opletten. In 30-kilometergebieden plaatsen we geen zebrapaden omdat auto’s dan langzaam genoeg rijden om veilig over te kunnen steken. Bekijk ook de video van de Volkskrant over de (on)veiligheid van zebrapaden.

Drempels

Voor het plaatsen van drempels letten we op de volgende punten:

  • liever niet op busroutes (reistijd neemt toe en het is niet prettig voor passagiers)
  • alleen als ze ontworpen zijn volgens de landelijke richtlijnen
  • alleen als ze geen schade aan huizen veroorzaken door trillingen

Flitspalen

Flitspalen zijn een taak van het Openbaar Ministerie (OM). Sommige mensen willen graag meer flitspalen, vooral op plekken in de wijk waar vaak te hard wordt gereden. Het OM overlegt daarover met de wegbeheerders en de politie. Het OM plaatst niet zomaar een flitspaal. Ze denken vooral aan de verkeersveiligheid; het gaat ze er niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten. 

Handhaving

Handhaving is een taak van de politie. Met het Openbaar Ministerie en de politie bespreken we welke locaties in de stad het meest dringend zijn. Na dit overleg beslist de politie waar zij handhaaft.

Verbeteren zicht

Is er slecht zicht op openbaar terrein door bijvoorbeeld groen of een bushokje? Wij kijken of en hoe we dit kunnen oplossen. Gaat het om hindernis op particulier terrein? Bespreek dit met de eigenaar van het terrein.

Betere borden

Als er geen verkeersborden zijn of als deze onduidelijk zijn, dan verbeteren we dat.

Paaltjes

Paaltjes plaatsen we steeds minder. Ze hebben voordelen, zoals het tegenhouden van sluipverkeer op het fietspad. Maar ze hebben ook nadelen. Denk aan ongelukken met fietsers die ertegenaan rijden.

Spiegels

Verkeersspiegels plaatsen we niet. Ze geven slecht beeld bij mist of vorst en worden vaak kapotgemaakt. 

Woonerf

Een woonerf is de meest heftige maatregel en kost het meest. Bij een woonerf ligt de hele straat op dezelfde hoogte en er is geen aparte rijbaan of stoep. Alleen bestemmingsverkeer mag hier rijden, stapvoets.

Scholenaanpak

De verkeersveiligheid op- en rondom scholen kan beter! Dat doen we met de scholenaanpak. We stimuleren (veilig) lopen en fietsen naar school.
Lees meer over de scholenaanpak

Actieplan verkeersveiligheid

Hoe wij de komende tijd de verkeersveiligheid verbeteren leest u in het actieplan verkeersveiligheid.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl