Erfgoed en monumenten

Erfgoed

Wilt u meer weten over erfgoed en monumenten in Utrecht, zoals de werven en de waterlinieforten? Of zoekt u boeken of rapporten over archeologie en de geschiedenis van de stad en de gebouwen?

Informatie en verhalen op erfgoed.utrecht.nl

Informatie voor eigenaren monumenten

Wilt u weten of een gebouw een monument is? Wilt u uw monument verbouwen of duurzaam maken? Zoekt u subsidie voor het opknappen van uw monument?

Praktische informatie over monumenten

Metaaldetector

In Utrecht mag u gebruikmaken van een metaaldetector in de openbare ruimte. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Meer over het gebruik van een metaaldetector op de website van de rijksoverheid

Archeologische vondst melden

Vindt u bij toeval dingen van archeologische waarde? Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in uw tuin, op een omgeploegde akker of op de storthopen van een bouwproject? Dan bent u wettelijk verplicht deze te melden bij de gemeente Utrecht. Ook moet u uw vondst 6 maanden ter beschikking houden voor onderzoek. De kosten van een eventueel onderzoek betaalt de gemeente. De vondst blijft uw eigendom.

Meld uw vondst:

Vermeld bij uw melding de volgende gegevens:

  • naam en contactgegevens vinder
  • omschrijving van de vondst
  • de vindplaats
  • datum/jaar wanneer de vondst is gedaan
  • omstandigheden van de vondst (akker, verbouwingswerkzaamheden enzovoorts)
  • hoe de spullen zijn gevonden (bij toeval, met een metaaldetector)
  • waar de vondst nu is

Archeologievergunning

In bepaalde gebieden heeft u een archeologievergunning nodig als u daar bijvoorbeeld gaat bouwen of graven.

Meer over de archeologievergunning

Erfgoedbeleid

We willen goed met ons erfgoed omgaan. Benieuwd naar wat de gemeente doet?

Erfgoedbeleid

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl