Erfgoed en monumenten

Erfgoed

Wilt u meer weten over erfgoed en monumenten in Utrecht, zoals de werven en de waterlinieforten? Of zoekt u boeken of rapporten over archeologie en de geschiedenis van de stad en de gebouwen?

Informatie en verhalen op erfgoed.utrecht.nl

Informatie voor eigenaren monumenten

Wilt u weten of een gebouw een monument is? Wilt u uw monument verbouwen of duurzaam maken? Zoekt u subsidie voor het opknappen van uw monument?

Praktische informatie over monumenten

Archeologievergunning

In bepaalde gebieden hebt u een archeologievergunning nodig als u daar bijvoorbeeld gaat bouwen of graven.

Meer over de archeologievergunning

Metaaldetector

In Utrecht mag u gebruikmaken van een metaaldetector in de openbare ruimte. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Meer over het gebruik van een metaaldetector op de website van de rijksoverheid

Archeologische ontdekking melden

Vindt u bij toeval dingen van archeologische waarde? Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in uw tuin, op een omgeploegde akker of op de storthopen van een bouwproject? Dan bent u wettelijk verplicht deze te melden bij de gemeente Utrecht. Ook moet u uw vondst 6 maanden ter beschikking houden voor onderzoek. De kosten van een eventueel onderzoek betaalt de gemeente. De vondst blijft uw eigendom.

Meld uw ontdekking (vondst):

Vermeld bij uw melding de volgende gegevens:

  • naam en contactgegevens van de vinder
  • omschrijving van de vondst
  • de vindplaats
  • datum (of jaartal) wanneer de vondst is gedaan
  • situatie van de vondst (bijvoorbeeld: op een akker of tijdens verbouwing)
  • hoe de spullen zijn gevonden (bijvoorbeeld: met een metaaldetector of bij toeval)
  • waar de vondst nu is

Beleid voor erfgoed

We willen goed met ons erfgoed omgaan. Benieuwd naar wat de gemeente doet?

Beleid voor erfgoed

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl