Wijk Leidsche Rijn Wat gebeurt er in wijk Leidsche Rijn?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Speelplek Guus Vleugelplantsoen

Aan het Guus Vleugelplantsoen in Het Zand komt een speelplek. Bewoners hebben meegeholpen bij het bedenken van de speelplek. In de week van 11 juni starten de werkzaamheden en duren ongeveer 5 weken.

Lees meer over de speelplek


Beoordelen kruising Rijnkennemerlaan - Musicallaan

Gemeente en bewoners willen een voldoende verkeersveilige kruising Musicallaan – Rijnkennemerlaan. Om dit te bereiken zijn diverse maatregelen uitgevoerd. De periode om te wennen aan deze nieuwe situatie is afgelopen. We gaan nu beoordelen of de maatregelen voldoende hebben geholpen. Dit doen we onder andere met behulp van cameraonderzoek.

Camera’s

We hebben een verkeerskundig bureau opdracht gegeven half mei camera’s te plaatsen op de kruising. De camera’s maken vervolgens een week lang opnames. De beelden gebruiken we om meer inzicht te krijgen hoe het verkeer zich gedraagt na de genomen maatregelen. We gebruiken de camera’s niet om te handhaven.

Uitnodiging werksessie

De resultaten van de cameraopnames bespreken we op dinsdagavond 3 juli tijdens een werksessie met het verkeersbureau. Aan deze werksessie kunnen 20 mensen deelnemen. Voor meer informatie en opgeven voor deze werksessie mailt u naar leidscherijn@utrecht.nl.


Betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum

Op woensdag 16 mei 2018 opent het winkelgebied van Leidsche Rijn Centrum. De gemeente voert dan in Leidsche Rijn Centrum Kern (winkelgebied) en Zuid betaald parkeren in. Ook de nieuwe Brusselpleingarage opent dan.
Lees meer over betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum

15-05-2018 | Vanwege een technische storing is betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid vanaf 16 mei nog niet mogelijk. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de parkeerautomaten in gebruik gaan. Houd de site in de gaten voor actuele informatie.


Aanleg busbaan tussen Parkwijk en Leidsche Rijn Centrum

De tijdelijke busbaan tussen Parkwijk en Leidsche Rijn Centrum wordt nu definitief gemaakt, met een fietspad en voetpad. 

Lees meer over de busbaan


Speelbos inrichten aan de Pieter d’Hontlaan

We gaan de groenstrook met bomen aan de Pieter d’Hontlaan inrichten als speelbos. Een plek voor avontuurlijk spelen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Bewoners konden stemmen op 3 verschillende ontwerpen voor de speelplek. De meeste bewoners hebben gekozen voor een kabelbaan en het klauterparcours met 3 bruggen.

Lees meer over het speelbos


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Volg ons

 

Wijkwethouder

Victor Everhardt
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres (tijdelijk)

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht