Wijken Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Het aantal jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten–De Meern groeit de komende jaren nog flink. Er zijn onvoldoende speel- beweeg- en ontmoetingsplekken voor hen. Daarom willen we vanaf 2020 een inhaalslag maken en nieuwe plekken realiseren.

Advies onderzoeksbureau: meer plekken nodig

In opdracht van gemeente Utrecht keek onderzoeksbureau OBB naar het huidige aanbod aan plekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, de groei van het aantal jongeren per woonbuurt en naar geschikte ruimte voor uitbreiding. Hun conclusie: in de meeste buurten zijn nu onvoldoende speel- beweeg- en ontmoetingsplekken. Zie ook het advies sporten en ontmoeten jongeren Vleuten-De Meern (pdf, 2 MB) en het wijkspeelruimtekader Leidsche Rijn (pdf, 5 MB).

In juni 2019 heeft ook de gemeenteraad bepaald dat we extra inzetten op het realiseren van voldoende en gevarieerde plekken voor jongeren (zie Nota Volksgezondheid).

Nieuwe plekken voor jongeren

Om deze inhaalslag te maken zijn we in 2020 gestart met de volgende 6 locaties in Vleuten-De Meern en 6 locaties in Leidsche Rijn.

Leidsche Rijn:

 1. Archeologiepark
 2. Park Hoge Weide
 3. Crouweldijk/'t Zand
 4. Willem Alexanderpark
 5. Dominee Abernathylaan
 6. Amaliapark

Vleuten–De Meern:

 1. Hampoort
 2. Wilhelminalaan
 3. Passiebloemweg
 4. Sandwijck/Bokkeduinen
 5. Máximapark
 6. Veldhuizerpark

Een aantal daarvan zijn bestaande locaties die we verbeteren. Deze locaties zijn gekozen op basis van het advies van OBB én signalen van jongeren zelf en professionals uit de wijk (onder andere jongerenwerkers en jeugdwijkagenten).

Hoe zijn bewoners betrokken?

 • Omwonenden hebben begin februari 2020 een wijkbericht ontvangen.
 • Op 18 februari 2020 was er een informatieavond (pdf, 130 kB).
 • Leerlingen (15-16 jaar) van het Niftarlake college hebben in opdracht van de gemeente ontwerpen gemaakt voor verschillende jongerenplekken in de wijken. Deze ontwerpen zijn ter inspiratie meegenomen in de verschillende conceptontwerpen.
 • Bewoners konden tot en met 4 maart 2020 reageren op de voorlopige ontwerpen en de bijbehorende beheerafspraken over het schoon, heel en veilig houden van de plekken.
 • Uitgangspunt is dat de speel- beweeg- en ontmoetingsplekken nodig zijn, op meerdere plekken in de wijken.
 • Alle reacties verwerkten we per plek. Ideeën en opmerkingen die een plek kunnen verbeteren, verwerkten we in een nieuw ontwerp. De nieuwe, definitieve ontwerpen plaatsten we in mei 2020 op de website, samen met een korte beschrijving van de aanpassingen en gemaakte keuzes.
 • Voor de definitieve ontwerpen is in juli 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd. In juni 2020 verspreidden we een wijkbericht aan bewoners rond de locaties om dit te laten weten en uit te leggen hoe bezwaar gemaakt kan worden.
 • De omgevingsvergunningen zijn in oktober 2020 verleend. In december 2020 is de bezwaartermijn verstreken. Tegen de ontmoetingsplek op de Crouweldijk in ’t Zand dienden bewoners bezwaar in.
 • Is de planning van het plaatsen van de nieuwe jongerenplekken bekend? Dan krijgen bewoners rond de locaties hierover een wijkbericht.

Meer jongerenplekken

Naast deze eerste 12 locaties in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn realiseren we de komende jaren nog meer speel- beweeg- en ontmoetingsplekken. Hiervoor is een plan in de maak.

Bekijk ook een overzicht met bestaande speeltuinen en speelplekken of plekken waar al aan gewerkt wordt

Jongerenactiviteiten

We breiden de activiteiten voor jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern uit. Dit doen we in samenwerking met Dock Utrecht, Sport Utrecht, Stichting Jongerenwerk Utrecht (Jou) en enkele andere organisaties. Bekijk hieronder het aanbod:

DURF! studentenleerbedrijf

Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht werken samen aan het studentenleerbedrijf DURF!. Jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten–De Meern krijgen ondersteuning van studenten bij het organiseren van vrijetijdsactiviteiten. Denk hierbij aan sport en bewegen, feestjes, kunst/cultuur of gaming. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de ideeën van jongeren uit te gaan. Het schooljaar 2019-2020 is het 2e jaar dat Durf! met jongeren uit de wijk aan de slag gaat voor de organisatie van allerlei sportieve, feestelijke en culturele activiteiten. Hiermee doen we ook kennis op voor jongerenparticipatie.

Lees meer over de activiteiten van DURF! of deel uw ideeën met de studenten

Ander initiatief?

Hebt u zelf ook een mooi initiatief of idee voor jongeren bij u in de buurt? Wij helpen u graag bij het uitvoeren ervan. Kijk op www.utrecht.nl/initiatievenfonds

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur