Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit nog steeds. Er zijn nu niet voldoende plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom maken we de aankomende jaren plekken waar ze kunnen en mogen zijn, zoals overdekte bankjes of sportplekken.

Wat gaan we doen?

Verspreid over de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern maken we ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit kan een zitplek, een overdekte plek (huisje) of een plek om te sporten zijn. De locaties en type plek hebben we zorgvuldig en in overleg met jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en op basis van onderzoek bepaald. We hebben daarbij rekening gehouden met de afstand tot woningen, de beschikbare ruimte en het groen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid voor jongeren.

Waarom doen we dit?

De gemeente heeft beleid voor speelruimtes. Per wijk is een plan (wijkspeelruimtekader) gemaakt waarin staat wat nodig is aan speelruimte en ontmoetingsplekken voor jongeren.

Onderzoeksbureau OBB onderzocht het huidige aanbod van plekken voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Zij keken naar de groei van het aantal jongeren per buurt en naar geschikte ruimte om het aanbod uit te breiden. De conclusie van het onderzoek is: in de meeste buurten zijn nu onvoldoende speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit staat in het advies sporten en ontmoeten jongeren Vleuten-De Meern (pdf, 2 MB) en de Aanvulling wijkspeelruimtekader Leidsche Rijn (pdf, 5 MB).

In juni 2019 bepaalde ook de gemeenteraad dat we extra moeten inzetten op voldoende en gevarieerde plekken voor jongeren. Dit staat in de Nota Volksgezondheid voor iedereen, volksgezondheidsbeleid.

Locaties nieuwe jongerenplekken

Op de volgende locaties zijn we bezig met plekken voor jongeren.

Leidsche Rijn

Vleuten–De Meern

Al klaar

De volgende plekken zijn al klaar.

Leidsche Rijn

Vleuten-De Meern

Hoe ziet een jongerenplek eruit?

We maken verschillende plekken waar jongeren kunnen en mogen zijn: ontmoetplekken, sportplekken en verwijsplekken. Per plek kijken we welke invulling er past. Natuurlijk mogen ook anderen hier gebruik van maken. De Utrechtse Martine Pouw ontwierp een speciale lijn voor de huisjes en bankjes: La Casa. Ze zijn gemaakt van sterk cortenstaal, hout en circulair beton. In het ontwerp verwerkte ze de vorm van een boom. In het staal kunnen teksten of afbeeldingen staan.

Op de plekken komen jongeren alleen of in een groepje. Om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar muziek en te kijken naar filmpjes en berichten op sociale media. Ze komen er ‘s avonds en soms ook aan het eind van de middag. De grootte van de groep verschilt per plek. Zo komen op de kleine plekken ongeveer 5 jongeren bij elkaar en op de grote plekken ongeveer 10. Op de grote plekken in de buurt van een middelbare school of winkelcentrum kan de groep soms groter zijn.  

Hoe zijn bewoners betrokken?

We organiseren informatieavonden voor omwonenden. Bewoners kunnen dan reageren op het eerste ontwerp en hun vragen stellen. Met deze reacties passen we de ontwerpen aan. We hebben ook leerlingen (15-16 jaar) van het Niftarlake College gevraagd om ontwerpen te maken voor verschillende jongerenplekken. Deze ontwerpen nemen we ter inspiratie mee in de verschillende conceptontwerpen.

Onderhoud en beheer

We hebben samen met onze partners afspraken gemaakt over het schoon en veilig houden van de plekken.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eelco Eerenberg
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Brusselplein 4, 3541 CJ Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag