Wat doet wijkbureau Noordwest?

Bij het wijkbureau weten we veel over de buurt én over waar de gemeente allemaal mee bezig is. We stimuleren en ondersteunen participatie en initiatief. Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw buurt? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met onze collega's, de woningcorporaties, politie, welzijnswerk, bewoners en ondernemers. Samen bepalen we de wensen en doelen voor de wijk.

  Waarvoor kunt u bij het wijkbureau terecht?

  • Voor uw vraag over de gemeente. Bijvoorbeeld voor plannen voor uw wijk. Of over zaken die bij u in de straat of buurt spelen.
  • Voor uw ideeën en plannen voor het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het initiatievenfonds.
  • Voor uw vraag over betrokkenheid en inspraak in de wijk.
  • Voor informatie over bewonersgroepen en ondernemersverenigingen.
  • Voor een afspraak met de wijkwethouder voor het wijkspreekuur.
  • Voor het melden van schade, vervuiling en overlast.
  • Voor het inleveren van gevonden voorwerpen.
  • Voor folders en andere informatie in uw wijk.

  Wijkadviseurs en manager wijkbureau

  • Ina Massop
   Manager wijkbureau Noordwest (en wijkbureau Overvecht)
  • Lemke Staring
   Wijkadviseur Ondiep en Pijlsweerd
  • Wilbert Kalfsvel
   Wijkadviseur Ondiep en Pijlsweerd
  • Lotte Sterkens
   Wijkadviseur Zuilen
  • Lisa Beekman
   Wijkadviseur Zuilen
  • Geraldine Papilaja, Tessa Slikker
   Wijkbureaumedewerkers

  Hulp en contact Wijk Noordwest

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  noordwest@utrecht.nl

  Wijkwethouder

  Dennis de Vries
  Kijk wanneer het wijkspreekuur is

  Bezoekadres

  De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht

  Postadres

  Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

  Openingstijden

  9.00 – 13.00 uur
  Maandag tot en met vrijdag