Wijken Veiligheid Amsterdamsestraatweg

Veiligheid is een belangrijk speerpunt in de verbetering van de Straatweg. De gemeente werkt hiervoor nauw samen de politie. Ook omwonenden en ondernemers leveren hun bijdrage. Want de Amsterdamsestraatweg maken we samen.

Overlast op straat? Bel de overlasttelefoon

Ziet u in de wijk Noordwest vuilniszakken op straat die er niet horen te staan? Hebt u overlast van jongeren? Of van auto's die fout geparkeerd staan?

Bel dan de overlasttelefoon: 06 - 38 62 14 96

We gaan dan snel met uw melding aan de slag. De overlasttelefoon is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot 22.30 uur.

Meldingen kunnen gaan over de Amsterdamsestraatweg, maar ook over andere buurten in de wijk. U kunt ook meldingen doen via www.utrecht.nl/melding.

Maatregelen

De gemeente zet verschillende maatregelen in om overlast en criminaliteit op de Amsterdamsestraatweg te voorkomen en bestrijden:

  • toezicht en handhaving, op de bebouwde omgeving en op de openbare ruimte
  • aanpak van ondermijning, zoals georganiseerde misdaad en de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld
  • cameratoezicht
  • collectieve sluitingstijden, waardoor voor ondernemers verplichte sluitingstijden gelden
  • gedoogbeleid, waarbij er tussen juni 2014 en juni 2019 geen nieuwe coffeeshops mogen komen (maximale periode)

Resultaten

Om te onderzoeken of deze maatregelen effect hebben, zijn er regelmatig metingen. De vervolgmeting veiligheid Amsterdamsestraatweg 2018 laat ten opzichte van 2016 de volgende ontwikkeling zien:

  • Steeds meer bewoners vinden dat de Amsterdamsestraatweg er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Ook voor de toekomst vertrouwt een steeds grotere groep bewoners, ondernemers en passanten op een positieve ontwikkeling.
  • Het aantal geregistreerde misdrijven op de Amsterdamsestraatweg daalt fors. Vooral als het gaat om winkeldiefstal, bedrijfsinbraken en geweldsmisdrijven.
  • Het aantal meldingen over de openbare ruimte bij de gemeente is afgenomen met 20%. De meeste meldingen gaan over afval en vervuiling. Het aantal meldingen over straatmeubilair, overlast en verkeer neemt af.
  • Bewoners, ondernemers en passanten ervaren de rommel op straat nog steeds als het grootste probleem. Daarnaast noemen mensen mensen geluidsoverlast, intimiderend gedrag, wildplassen, criminaliteit en drugsoverlast.
  • De bewoners hebben nu meer last van hard rijden en asociaal rijgedrag dan in 2016. Een veel grotere groep bewoners en ondernemers ziet op dit moment de verkeersoverlast als het eerste probleem dat ze aangepakt wil zien.

Dit toont aan dat alle inzet resultaat oplevert. Tegelijkertijd blijkt dat de Amsterdamsestraatweg nog steeds gevoelig is voor een verstoring van deze positieve ontwikkelingen en daarmee het woon- en leefklimaat.

Veiligheidsaanpak 2019

We zetten de veiligheidsaanpak in 2019 op vergelijkbare wijze voort als in 2018.

Collectieve sluitingstijden

De maatregel van de collectieve sluitingstijden draagt zonder meer bij aan de nachtelijke rust op de Amsterdamsestraatweg. Dit blijkt uit reacties van omwonenden. Daarom blijven we deze maatregel voorlopig handhaven. De Raad van State heeft op 13 februari 2019 geoordeeld dat de gemeente de onderbouwing van de besluitvorming meer (kwalitatief) gedetailleerd moet motiveren. De burgemeester buigt zich hier op dit moment over.

Coffeeshops

De maatregel van het ‘niet gedogen van nieuwe coffeeshops’ loopt sinds 2014, met als doel overlast niet te laten toenemen. Zo’n maatregel mag maximaal 5 jaar duren en loopt dus dit jaar af. De geldende landelijke richtlijn en het lokale coffeeshopbeleid zijn dan weer van toepassing op de hele Straatweg.

Uw mening