Wijken Veiligheid Amsterdamsestraatweg

Veiligheid is een belangrijk speerpunt in de verbetering van de Straatweg. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met de politie en justitie. Ook omwonenden en ondernemers leveren hun bijdrage. Want de Amsterdamsestraatweg maken we samen.

Overlast op straat? Bel de overlasttelefoon

Hebt u overlast van jongeren? Of van auto's die fout geparkeerd staan?

Bel dan de overlasttelefoon: 06 - 38 62 14 96

We gaan dan snel met uw melding aan de slag. De overlasttelefoon is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot 22.30 uur.

Meldingen kunnen gaan over de Amsterdamsestraatweg, maar ook over andere buurten in de wijk. U kunt ook meldingen doen via Utrecht.nl/melding.

Maatregelen

We zetten verschillende maatregelen in om overlast en ondermijning op de Amsterdamsestraatweg te voorkomen en bestrijden:

Opgeruimde straatweg

 • Dagelijks ruimt een straatveger rommel op.
 • Grote vervuiling kunnen we snel opruimen met een flexibele ploeg.

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

 • We houden toezicht op illegaal aangeboden huisvuil, grofvuil en bedrijfsafval, op uitstallingen, overlastgevende personen, wildplassen, overlast van geparkeerde fietsen.
 • We controleren betaald parkeren en handhaven op foutparkeren.
 • We hebben 2 wijkboa’s aangewezen voor de wijk Noordwest, ook voor de Amsterdamsestraatweg.
 • Bewoners en ondernemers kunnen overlast direct melden bij de overlasttelefoon.
 • Er is cameratoezicht.

Toezicht en handhaving bij ondernemingen en woningen

 • We houden extra toezicht bij bepaalde horecabedrijven.
 • We houden toezicht op illegale prostitutie, onder andere bij massagesalons en illegale bordelen.
 • We handhaven bij overtredingen van vergunningvoorschriften en van regels uit de Horecaverordening.
 • We treden (bestuurlijk) op bij overtredingen rond hennep, drugs, wapenbezit, illegaal gokken en illegale prostitutie.
 • We pakken in de hele gemeente heling aan, door toezicht te houden op het opkoopregister van handelaren. Op de Amsterdamsestraatweg controleren we fietshandelaren, belwinkels en juweliers.

Aanpak ondermijning

Criminelen maken gebruik van legale organisaties voor illegale activiteiten, ook op de Amsterdamsestraatweg. Bijvoorbeeld voor illegaal gokken, illegale prostitutie en het witwassen van crimineel geld. Hierdoor raakt de bovenwereld verweven met de onderwereld. Dit heet ondermijning.

 • We richten onze inzet op het tegenhouden en aanpakken van overlast, ondermijning en criminaliteit.
 • Er is een integrale aanpak: preventief, bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk, fiscaal en strafrechtelijk. De aanpak is gericht op delicten, personen, panden en branches. We werken samen met politie, RIEC, Belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie.
 • We onderzoeken verdachte situaties, zowel op straat als in woningen en ondernemingen.
 • We werken samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren.

Verkeersveiligheid

Maatregelen voor de verkeersveiligheid leest u bij de informatie over de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg.

Waar draagt deze aanpak aan bij?

Het is onderdeel van de verbetering van de Amsterdamsestraatweg. We werken aan een prettige en veilige straat om te wonen, winkelen en ondernemen.