Wijken Veiligheid Amsterdamsestraatweg

Veiligheid is een belangrijk speerpunt in de verbetering van de Straatweg. De gemeente werkt hiervoor nauw samen de politie. Ook omwonenden en ondernemers leveren hun bijdrage. Want de Amsterdamsestraatweg maken we samen.

Overlast op straat? Bel de overlasttelefoon

Ziet u in de wijk Noordwest vuilniszakken op straat die er niet horen te staan? Hebt u overlast van jongeren? Of van auto's die fout geparkeerd staan?

Bel dan de overlasttelefoon: 06 - 38 62 14 96

We gaan dan snel met uw melding aan de slag. De overlasttelefoon is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot 22.30 uur.

Meldingen kunnen gaan over de Amsterdamsestraatweg, maar ook over andere buurten in de wijk. U kunt ook meldingen doen via Utrecht.nl/melding.

Maatregelen

De gemeente zet verschillende maatregelen in om overlast en criminaliteit op de Amsterdamsestraatweg te voorkomen en bestrijden:

Toezicht en handhaving bij bedrijfsruimte en woningen

 • We houden extra toezicht bij bepaalde horecabedrijven.
 • We houden toezicht op illegale prostitutie, onder andere bij massagesalons en illegale bordelen.
 • We handhaven bij overtredingen van vergunningvoorschriften en van regels uit de Horecaverordening.
 • We treden (bestuurlijk) op bij overtredingen rond hennep, drugs, wapenbezit, illegaal gokken en illegale prostitutie.
 • We pakken in de hele gemeente heling aan, door toezicht te houden op het opkoopregister van handelaren. Op de Amsterdamsestraatweg controleren we fietshandelaren hierop.

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

 • We houden toezicht op illegaal aangeboden huisvuil, grofvuil en bedrijfsafval, op uitstallingen, overlastgevende personen, wildplassen, overlast fietsen(parkeren), controle betaald parkeren en handhaven op foutparkeren.
 • We hebben 2 wijkboa’s aangewezen voor de wijk Noordwest, ook voor de Amsterdamsestraatweg.
 • Er is cameratoezicht met meerdere camera’s.

Opgeruimde straatweg

 • Dagelijks ruimt een straatveger rommel op.
 • Grote vervuiling kunnen we snel opruimen met een flexibele ploeg.

Collectieve sluitingstijden

 • De horeca en dienstverlening op het stuk tussen het spoorviaduct en de Acaciastraat heeft collectieve sluitingstijden. De maatregel draagt bij aan de nachtelijke rust op de Amsterdamsestraatweg. Dit blijkt uit reacties van omwonenden. Daarom blijven we deze maatregel voorlopig handhaven. De Raad van State heeft op 13 februari 2019 geoordeeld dat de gemeente de onderbouwing van de besluitvorming meer (kwalitatief) gedetailleerd moet motiveren. De burgemeester buigt zich hier op dit moment over.

Niet gedogen coffeeshops

 • De maatregel van het niet gedogen van nieuwe coffeeshops loopt sinds 2014. Het doel is overlast niet te laten toenemen. Zo’n maatregel mag maximaal 5 jaar duren en loopt dus in 2019 af. De geldende landelijke richtlijn en het lokale coffeeshopbeleid zijn dan weer van toepassing op de hele Amsterdamsestraatweg.

Aanpak ondermijning

Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van (de structuren van) onze maatschappij met ontwrichtende gevolgen op maatschappelijke terreinen. Op de Straatweg gebruiken/misbruiken criminelen legale organisaties. Bijvoorbeeld voor illegaal gokken, illegale prostitutie en het witwassen van crimineel geld.

 • Er is een integrale aanpak: preventief, bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk, fiscaal en strafrechtelijk. De aanpak is gericht op delicten, personen, panden en branches. We werken samen met met politie, RIEC, belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie.
 • We richten ons op opvallende bedrijfsruimtes en ondernemingen. En we proberen inzicht te krijgen in kapsalons en massagesalons. Zodat we onbetrouwbare ondernemingen kunnen aanpakken. We kijken of we ons ook op fietshandelaren moeten richten.
 • We proberen samen te werken met vastgoedeigenaren. Dat zijn er veel op de Amsterdamsestraatweg. Sommige zijn betrokken met de straatweg en werken mee aan de leefbaarheid. Andere doen dat niet, of zijn zelfs onbetrouwbaar.

Verkeersveiligheid

Resultaten

Om te onderzoeken of deze maatregelen effect hebben, zijn er regelmatig metingen. De vervolgmeting veiligheid Amsterdamsestraatweg 2018 laat ten opzichte van 2016 de volgende ontwikkeling zien:

 • Steeds meer bewoners vinden dat de Amsterdamsestraatweg er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Ook voor de toekomst vertrouwt een steeds grotere groep bewoners, ondernemers en passanten op een positieve ontwikkeling.
 • Het aantal geregistreerde misdrijven op de Amsterdamsestraatweg daalt fors. Vooral als het gaat om winkeldiefstal, bedrijfsinbraken en geweldsmisdrijven.
 • Het aantal meldingen over de openbare ruimte bij de gemeente is afgenomen met 20%. De meeste meldingen gaan over afval en vervuiling. Het aantal meldingen over straatmeubilair, overlast en verkeer neemt af.
 • Bewoners, ondernemers en passanten ervaren de rommel op straat nog steeds als het grootste probleem. Daarnaast noemen mensen geluidsoverlast, intimiderend gedrag, wildplassen, criminaliteit en drugsoverlast.
 • De bewoners hebben nu meer last van hard rijden en asociaal rijgedrag dan in 2016. Een veel grotere groep bewoners en ondernemers ziet op dit moment de verkeersoverlast als het eerste probleem dat ze aangepakt wil zien.

Dit toont aan dat alle inzet resultaat oplevert. Tegelijkertijd blijkt dat de Amsterdamsestraatweg nog steeds gevoelig is voor een verstoring van deze positieve ontwikkelingen en daarmee het woon- en leefklimaat.