Wijken Veiligheid Amsterdamsestraatweg

Veiligheid is een belangrijk speerpunt in de verbetering van de Straatweg. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met de politie en justitie. Ook omwonenden en ondernemers leveren hun bijdrage. Want de Amsterdamsestraatweg maken we samen.

Overlast op straat? Bel de overlasttelefoon

Ziet u in de wijk Noordwest vuilniszakken op straat die er niet horen te staan? Hebt u overlast van jongeren? Of van auto's die fout geparkeerd staan?

Bel dan de overlasttelefoon: 06 - 38 62 14 96

We gaan dan snel met uw melding aan de slag. De overlasttelefoon is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot 22.30 uur.

Meldingen kunnen gaan over de Amsterdamsestraatweg, maar ook over andere buurten in de wijk. U kunt ook meldingen doen via Utrecht.nl/melding.

Maatregelen

We zetten verschillende maatregelen in om overlast en ondermijning op de Amsterdamsestraatweg te voorkomen en bestrijden:

Opgeruimde straatweg

 • Dagelijks ruimt een straatveger rommel op.
 • Grote vervuiling kunnen we snel opruimen met een flexibele ploeg.

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

 • We houden toezicht op illegaal aangeboden huisvuil, grofvuil en bedrijfsafval, op uitstallingen, overlastgevende personen, wildplassen, overlast van geparkeerde fietsen.
 • We controleren betaald parkeren en handhaven op foutparkeren.
 • We hebben 2 wijkboa’s aangewezen voor de wijk Noordwest, ook voor de Amsterdamsestraatweg.
 • Bewoners en ondernemers kunnen overlast direct melden bij de overlasttelefoon.
 • Er is cameratoezicht.

Toezicht en handhaving bij ondernemingen en woningen

 • We houden extra toezicht bij bepaalde horecabedrijven.
 • We houden toezicht op illegale prostitutie, onder andere bij massagesalons en illegale bordelen.
 • We handhaven bij overtredingen van vergunningvoorschriften en van regels uit de Horecaverordening.
 • We treden (bestuurlijk) op bij overtredingen rond hennep, drugs, wapenbezit, illegaal gokken en illegale prostitutie.
 • We pakken in de hele gemeente heling aan, door toezicht te houden op het opkoopregister van handelaren. Op de Amsterdamsestraatweg controleren we fietshandelaren, belwinkels en juweliers.

Collectieve sluitingstijden stopgezet

 • Vanaf 1 juni 2021 gelden op de Amsterdamsestraatweg geen collectieve sluitingstijden meer. De burgemeester heeft dit besloten op 28 mei.
 • Voor de horeca en dienstverlening op het stuk tussen het spoorviaduct en de Acaciastraat en Asterstraat golden vanaf 1 juni 2016 collectieve sluitingstijden. De maatregel droeg bij aan de nachtelijke rust op de Amsterdamsestraatweg. Dat bleek uit reacties van omwonenden, ondernemers en professionals.
 • In maart 2020 is een evaluatie uitgevoerd. Vanaf 1 juni 2020 mogen de horeca en dienstverlening op dit stuk van de Straatweg weer iets langer open blijven. Na een evaluatie hebben we besloten de openingstijden gefaseerd te verruimen. De horeca mag doordeweeks open blijven tot 2.00 uur ’s nachts. De dienstverlenende bedrijven mogen open blijven tot 24.00 uur.
 • Op 3 december 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het opheffen van de collectieve sluitingstijden.

Aanpak ondermijning

Criminelen maken gebruik van legale organisaties voor illegale activiteiten, ook op de Amsterdamsestraatweg. Bijvoorbeeld voor illegaal gokken, illegale prostitutie en het witwassen van crimineel geld. Hierdoor raakt de bovenwereld verweven met de onderwereld. Dit heet ondermijning.

 • We richten onze inzet op het tegenhouden en aanpakken van overlast, ondermijning en criminaliteit.
 • Er is een integrale aanpak: preventief, bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk, fiscaal en strafrechtelijk. De aanpak is gericht op delicten, personen, panden en branches. We werken samen met politie, RIEC, Belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie.
 • We onderzoeken verdachte situaties, zowel op straat als in woningen en ondernemingen.
 • We werken samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren.

Verkeersveiligheid

Maatregelen voor de verkeersveiligheid leest u bij de informatie over de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg.

Waar draagt deze aanpak aan bij?

Het is onderdeel van de verbetering van de Amsterdamsestraatweg. We werken aan een prettige en veilige straat om te wonen, winkelen en ondernemen.