Parklandschap Maarschalkerweerd in ontwikkeling

Samen met Amelisweerd wordt Maarschalkerweerd een groot parklandschap waar Utrechters en bezoekers kunnen ontspannen en sporten in een aantrekkelijke groene omgeving. In het gebied liggen onder andere de Sportcampus en de Vier Lunetten (forten) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gemeente Utrecht heeft groen licht gegeven voor 3 deelprojecten binnen Maarschalkerweerd: Galgenwaard en omgeving, Lunettenpark en Maarschalkerweerd-Noord. Samen met 2 eigenaren beginnen we het onderzoek naar de vernieuwing van Galgenwaard en haar omgeving. Voor het nieuwe Lunettenpark is het projectplan opgestart. Ook start er een onderzoek naar de mogelijkheden voor het opnieuw inrichten van het gebied Maarschalkerweerd-Noord.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

De 3 projecten dragen bij aan de ambities die in het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd zijn vastgesteld én aan de ambities van ‘Utrecht Dichtbij: de tien minuten-stad’. Hierin staat dat Utrecht groene gebieden meer toegankelijk wil maken voor Utrechters.

We gaan:

  • Een parklandschap maken met meer groen en meer mogelijkheden om te wandelen en zelf te sporten.
  • De forten (Vier Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) opknappen, meer gebruik geven en beter zichtbaar maken.
  • De bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk maken rond Stadion Galgenwaard en bij station Lunetten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken.
  • Maarschalkerweerd beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers.
  • Openbaar vervoer verbeteren.

Ontwikkeling Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat.

Plannen Galgenwaard en omgeving

Galgenwaard is een bijzondere plek in Utrecht en er is ruimte voor vernieuwing. Het wordt een levendige plek voor wonen, werken, leren, sport, gezondheid en vrije tijd.

Lees meer over de plannen voor Maarschalkerweerd in het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd

Wat is er al gedaan?
WanneerWat
9 juli 2020Gemeenteraad stelt het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast.
Begin 2020Ontwikkelperspectief is aangevuld en aangepast naar aanleiding van de reacties; bekijk de reactienota (pdf, 372 kB).
2019Concept-ontwikkelperspectief is klaar, inloopbijeenkomst in Fort Lunet I, iedereen kon reageren op de plannen.

Waar ligt het precies?

Maarschalkerweerd ligt aan de oostkant van de stad. Het gebied is vooral bekend als sportgebied en verbindt de stad met de landgoederen van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Hulp en contact Maarschalkerweerd

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl