Parklandschap Maarschalkerweerd in ontwikkeling

Samen met Amelisweerd wordt Maarschalkerweerd een groot parklandschap. Utrechters en bezoekers kunnen er ontspannen en sporten in een aantrekkelijke groene omgeving. In het gebied liggen onder andere de Sportcampus en de Vier Lunetten (forten) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

 • Een parklandschap maken met meer groen en meer mogelijkheden om te wandelen en te sporten.
 • De forten (Vier Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) opknappen, meer gebruik geven en beter zichtbaar maken.
 • Het Lunettenpark inrichten met aandacht voor erfgoed, cultuur en natuur.
 • De bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk maken rond Stadion Galgenwaard en bij station Lunetten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken.
 • Maarschalkerweerd beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers.
 • Openbaar vervoer verbeteren.

Wat is er al gedaan?

 • 28 juni 2023: Gemeente organiseert een grote informatiemarkt over alle projecten in Maarschalkerweerd.
 • 9 juli 2020: Gemeenteraad stelt het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast.
 • Begin 2020: Ontwikkelperspectief is aangevuld en aangepast naar aanleiding van de reacties. Bekijk de reactienota (pdf, 372 kB).
 • 2019: Concept-ontwikkelperspectief is klaar, inloopbijeenkomst in Fort Lunet I, iedereen kon reageren op de plannen.

Waar ligt het precies?

Maarschalkerweerd ligt aan de oostkant van de stad. Het gebied is vooral bekend als sportgebied en verbindt de stad met de landgoederen van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Waar helpen de projecten aan mee?

Hierin staat dat Utrecht groene gebieden meer toegankelijk wil maken voor Utrechters.

Projecten binnen Maarschalkerweerd

 • Ontwikkeling van Lunettenpark
 • De forten de Vier Lunetten opknappen en vernieuwen
 • Gebiedsontwikkeling Galgenwaard
 • Opnieuw inrichten Maarschalkerweerd-noord
 • Opnieuw inrichten Koningsweg
 • Vervangende nieuwbouw Mytylschool
 • Aanleg Mytylbrug
 • Fietsroute Lunetten-Galgenwaard
 • Kruising de Driesprong  
 • Tijdelijke invulling van de locatie Tussen de Rails (Stedelijk Knooppunt Lunetten-Koningsweg)

Bekijk de projecten in Maarschalkerweerd

Hulp en contact Maarschalkerweerd

Telefoon

14 030

E-mail

maarschalkerweerd@utrecht.nl