Projecten in Maarschalkerweerd

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Maarschalkerweerd, met een korte beschrijving.

Projecten in voorbereiding

Maarschalkerweerd-noord

In Maarschalkerweerd-noord willen we zorgen voor meer ruimte voor sportvelden, groen en recreatiemogelijkheden. Het gaat om het gebied dat ligt tussen de Laan van Maarschalkerweerd, de Mytylweg en de Kromme Rijn.

Meer over Maarschalkerweerd-noord

Vier Lunetten opknappen en vernieuwen

De forten Lunet I, II, II en IV krijgen een opknapbeurt. We gaan de verdedigingsmuren van deze 4 forten vernieuwen. We zorgen ervoor dat ze bij normaal onderhoud weer 50 jaar meekunnen.

Meer over Vier Lunetten

Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten (de lunetten) centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Meer over Lunettenpark

Terugbrengen historische Damsluisbrug

Aan de Koningsweg, ter hoogte van de Lunetten I en II, gaan we een nieuwe brug bouwen. We kunnen hiervoor de fundering van de oude brug gebruiken. Die is in 1961 gesloopt.

Meer over de damsluisbrug

Galgenwaard en omgeving

Galgenwaard en omgeving wordt een bijzonder stukje nieuwe stad. We maken en onderzoeken samen met 2 andere initiatiefnemers plannen voor ‘het nieuwe Galgenwaard’. Sport blijft natuurlijk een belangrijke plek houden. Maar we willen er ook extra woningen, werkplekken en nieuwe voorzieningen voor elkaar krijgen.

Meer over Galgenwaard en omgeving

Koningsweg opnieuw inrichten

We vernieuwen een deel van de Koningsweg. Het gaat om het stuk vanaf de kruising met het Oude Houtensepad tot en met de kruising met de trambaan bij de Laan van Maarschalkerweerd. Er komt een nieuw riool, nieuw wegdek en we planten bomen.

Meer over Koningsweg opnieuw inrichten

Koningsweg 135

De eigenaar van Koningsweg 135 is van plan om hier woningen te bouwen. Op de plek van de bedrijfswoning komen 2 nieuwe woningen. Het terrein erachter wordt groen, met 7 vrijliggende recreatiewoningen. Langs de Oud Wulverbroekwetering komen een openbaar wandelpad en brede groene oevers.

Meer over Koningsweg 135

Fietsroute Lunetten-Galgenwaard

We werken tussen Lunetten en de Galgenwaard aan een betere fietsverbinding langs de Waterlinieweg en de forten. Deze verbinding is onderdeel van de Fietsroute om de Zuid.

Meer over fietsroute Lunetten-Galgenwaard

Tijdelijke ontwikkeling ‘Tussen de Rails’ – Stedelijk Knooppunt Lunetten-Koningsweg

We willen het gebied Lunetten-Koningsweg over 10 tot 15 jaar ontwikkelen tot knooppunt. We willen nu tijdelijke woningen, kantoren, cultuur en horeca bouwen in een deel van dit gebied: ‘Tussen de Rails’. Dit ligt tussen de spoorlijnen richting ’s-Hertogenbosch en Arnhem en de snelweg A27.

Meer over Tussen de Rails

Aanleg Mytylbrug uitgesteld

De voorbereiding voor de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding over de Kromme Rijn is uitgesteld.

Meer over de bouw van de Mytylbrug

Hulp en contact Maarschalkerweerd

Telefoon

14 030

E-mail

maarschalkerweerd@utrecht.nl