Wijken Utrecht Science Park

Aan de oostelijke rand van Utrecht ligt het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). Samen met het ernaast gelegen kantorenpark Rijnsweerd is dit de economische motor van de stad en de regio. Hier werken mensen uit het onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en bedrijfsleven samen aan het verbeteren van gezondheid en kwaliteit van leven. Het Utrecht Science Park is het grootste wetenschaps- en kennis (science)park van Nederland.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie staan in het Utrecht Science Park centraal. Dat unieke karakter willen we ook in de toekomst zo houden en verder ontwikkelen. Daarom maken we ruimte voor de groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Tegelijkertijd willen we het landschap en de mogelijkheid voor verblijf in parken versterken.

Het gebied is levendig, groen, duurzaam en goed bereikbaar. Nieuwe en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer zorgen dat het Utrecht Science Park bereikbaar blijft voor iedereen. Parkeren gebeurt vooral aan de rand van het gebied. Daardoor is een groot deel van het Utrecht Science Park straks autoluw. Om invulling te geven aan de klimaatambities wordt er ruimte gezocht voor de opwekking van duurzame energie in de vorm van 1 of 2 windmolens en zonnevelden.

Eerste versie omgevingsvisie Utrecht Science Park

De gemeente Utrecht heeft de eerste versie (concept) gemaakt van de omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park 2040, samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park (USP) én met inbreng van vele gebruikers, bewoners en omwonenden.

Meer over omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040

Projecten in Utrecht Sciencepark

High Five: nieuwbouw voor studenten

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl