Wijk Overvecht

De wijk Overvecht bestaat uit de buurten Zamenhofdreef, Taagdreef, Donaudreef, Neckardreef, Zambesidreef en Tigrisdreef. Ook Vechtzoom-Zuid, Vechtzoom-Noord, Bedrijvengebied Overvecht en Poldergebied Overvecht horen bij de wijk.

Aangepaste openingstijden wijkbureau Overvecht

Van 25 juni tot en met 23 augustus zijn onze openingstijden aangepast.

 • U kunt langskomen:
  • maandag tussen 11.00 en 13.00 uur
  • dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur
 • Per telefoon (14 030) en via e-mail overvecht@utrecht.nl zijn wij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

Contact met het wijkbureau

Hebt u vragen over uw buurt, wilt u iets melden of hebt u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau.

Bel, stuur een e-mail of kom langs

Servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Ook dan kunt u langskomen bij het wijkbureau of het stadskantoor. Samen komen we er wel uit.

Wijkveiligheidsplan Overvecht

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar eigen buurt. Met samenwerkingspartners, zoals politie en zorgprofessionals, zetten we ons hiervoor in. Het wijkveiligheidsplan vormt hierin de rode draad. In het plan staan de belangrijkste punten binnen het veiligheidswerk en de laatste veiligheidscijfers.

Bekijk het wijkveiligheidsplan Overvecht (pdf, 640 kB)

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. De veiligheidsagenda zet de hoofdlijnen en belangrijkste punten op een rij. We richten ons in Overvecht vooral op:

 • veiligere wijken: Shopping Center Overvecht en vroegsignalering jeugd,
 • het onder controle houden van maatschappelijke onrust,
 • tegengaan van de verstorendeontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit: bedrijventerrein Nieuw Overvecht,
 • vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid.

Algemeen beeld veiligheid

De criminaliteitscijfers zijn in 2023 op verschillende manieren veranderd ten opzichte van 2022.

 • De totale geregistreerde criminaliteit is in Overvecht gedaald met -9% ten opzichte van 2022. Dat terwijl er in de hele stad Utrecht een stijging van +5% te zien is;
 • Het veiligheidsgevoel (% bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt) is toegenomen met +3% ten opzichte van 2021 (gestegen van 44% naar 47%). Echter, het stedelijk gemiddelde van bewoners die zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt is 34% in 2023;
 • Afgelopen jaar was er een lichte stijging te zien in de jeugdoverlastmeldingen van +8% ten opzichte van 2022, dit na een daling in de voorgaande jaren;
 • Het percentage bewoners dat vaak last heeft van jongeren op straat is gedaald van 37% in 2021 naar 31% in 2023. We blijven opletten op jongeren die een hoog risico lopen om steeds jonger in de (drugs)criminaliteit te belanden (nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’);
 • Het aantal meldingen van incidenten door mensen met onbegrepen gedrag nam het afgelopen jaar toe met +21% ten opzichte van 2022;
 • De alcohol- en drugsoverlast nam met +20% toe. Specifiek zien we binnen deze categorie dat de problematiek met betrekking tot overlastgevende criminele vreemdelingen en winkeldiefstal toeneemt in Overvecht. Dit is met name zichtbaar in het Shopping Center Overvecht.

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden tot en met 23 augustus

Maandag: 11.00 - 13.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 13.00 uur