Wijken Wat gebeurt er in wijk Overvecht?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

20 november: in gesprek met raadsleden over 'goede buur' zijn

Wat is nodig om een goede buur te zijn? En hoe blijf je goede buren? Op 20 november komen leden van de gemeenteraad naar Overvecht om daarover te praten. Ook laten we voorbeelden zien van initiatieven en manieren om goede buren te zijn. Komt u ook?

Meer over de bijeenkomst en aanmelden


Gemeentelijke vellijst najaar 2019

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2019 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019


Noodkap bomen NRU, Gageldijk en Maniladreef

We kappen zo spoedig mogelijk 4 bomen in de wijk Overvecht:

  • bij NRU: een esdoorn
  • aan de Gageldijk: een esdoorn en een paardenkastanje
  • achter de Maniladreef: een paardenkastanje

Lees meer over de kap van bomen bij NRU, Gageldijk en Maniladreef


Noodkap esdoorn aan de Mignondreef

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn aan de Mignondreef bij huisnummer 2. De boom is dood en vormt een gevaar voor de omgeving. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap. Op de opengevallen plek planten we in het plantseizoen (november tot maart) een nieuwe boom.


Omgevingsvergunningen coffeeshop Tennesseedreef verleend

Een ondernemer op Nieuw-Overvecht wil aan de Tennesseedreef een coffeeshop beginnen. Deze ondernemer heeft daarvoor een vergunningen aangevraagd. Wij hebben de omgevingsvergunning inmiddels verleend.

Bekijk de exploitatievergunning van de coffeeshop op mijnoverheid.nl


Tijdelijke afsluiting Van Brammendreef vanwege renovatie flat

Bij de portiekflat aan de Van Brammendreef (tussen de Vader Rijndreef en Ebrodreef)vindt groot onderhoud plaats. Om de renovatie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen is het nodig de Van Brammendreef tijdelijk af te sluiten tussen 24 mei tot begin januari 2020.

Afsluiting Van Brammendreef voor auto en scooter

Tijdens deze periode kunnen auto's en scooters niet meer door de Van Brammendreef rijden. Wel blijft het wandelpad bereikbaar via het trottoir langs het park.

De Van Brammendreef wordt aan beide kanten afgesloten. Aan 1 kant ter hoogte van de voetbalkooi bij de Teun de Jagerdreef. De 3 parkeervakken vlakbij Buurthuis de Jager blijven wel toegankelijk. De afzetting loopt tot aan de kruising van de Van Brammendreef met de Vader Rijndreef. Aan deze kant van de Van Brammendreef – naast het fietspad - blijven ook een aantal parkeervakken toegankelijk.


Meer woningen middensegment Camera Obscuradreef en omgeving

Een gevarieerder woningaanbod in Overvecht. En een groenere, aantrekkelijkere en gebruiksvriendelijkere openbare ruimte. Dat is wat de Mix, een samenwerking van gemeente Utrecht, Woningcorporatie Mitros en BPD, moet gaan opleveren. Bijzonder is dat we de sociale huurwoningen die in de omgeving verdwijnen, terugbouwen op andere plekken in Utrecht.

Lees meer over het project op www.mix-utrecht.nl


Vervangen van diverse bomen op de Lotsydreef, Rubicondreef, Theemsdreef en Lunenburchdreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we verschillende bomen op bovengenoemde straten. Aansluitend planten we de nieuwe bomen terug. Voor meer informatie en de ontwerptekeningen kijk op utrecht.nl/bomennieuws


Vervangen bomen op de Carnegiedreef

Ruim 60 bomen op de Carnegiedreef groeien niet goed. Daarom vervangt de gemeente deze bomen.

Lees meer over het vervangen van de bomen op de Carnegiedreef


Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) gaat Jongerencultuurhuis Overvecht beheren

Het Jongerencultuurhuis Overvecht is stap dichterbij. De jongeren willen heel graag een plek in de wijk voor muziek en theater en meer ‘urban culture’. Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) gaat deze plek voor jongeren in Overvecht ontwikkelen en beheren. Deze organisatie gaat in overleg met de gemeente en andere betrokkenen op zoek naar een passende locatie. We verwachten dat de organisatie deze zomer samen met de jongeren op de locatie aan de slag gaat.

Lees meer het jongerencultuurhuis


Aanvraag vergunning voor coffeeshop Tennesseedreef

In januari heeft de gemeente bekendgemaakt dat een ondernemer een coffeeshop wil beginnen aan de Tennesseedreef op Nieuw-Overvecht. De ondernemer heeft onlangs een vergunning aangevraagd.  In Utrecht is ruimte voor 17 kleine coffeeshops, verspreid over de stad. Nu zijn er 11. Kleinschaligheid houdt overlast beheersbaar en de omgeving van een coffeeshop leefbaar. De gemeente heeft vanwege de volksgezondheid en veiligheid liever dat bewoners hun cannabis halen bij een kleine, gedoogde en te controleren coffeeshop, dan via de illegale verkoop.

De ondernemer heeft een plan bij de gemeente ingediend voor een coffeeshop aan de Tennesseedreef 13G op bedrijventerrein Nieuw-Overvecht. De aanvraag past strikt genomen binnen de regels voor de vestiging van coffeeshops. Het college van B en W streeft naar een grotere spreiding van kleine coffeeshops over de stad en staat ook toe dat coffeeshops zich buiten de woonwijken vestigen, zoals op bedrijventerreinen. De plannen voor een coffeeshop op Nieuw-Overvecht zijn kritisch ontvangen door andere bedrijven op dit bedrijventerrein en door wijkbewoners.

Bekijk de presentatie van 4 februari 2019: Aanvraag coffeeshop (pdf, 352 kB)


Vernieuwen Noordelijke Randweg

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De weg is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad.

Meer over de Noordelijke Randweg


Overvecht-Noord aardgasvrij

Overvecht-Noord is de eerste bestaande Utrechtse woonwijk die uiterlijk in 2030 aardgasvrij wordt. Hiermee zetten we de eerste grote stap om de gehele stad aardgasvrij te maken.

Meer over aardgasvrij Overvecht-Noord


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Overvecht staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave Overvecht leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave Overvecht

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Kees Diepeveen
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening