Wijk Overvecht Wat gebeurt er in wijk Overvecht?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar.

Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2018


Nieuwe inrichting buitenruimte Bangkokdreef

Kaart met het ontwerp. De tekst vindt u bij Wat houdt het ontwerp in?
klik op de afbeelding voor vergroting

We gaan de buitenruimte rond de hoogbouwflat aan de Bangkoknieuw opnieuw inrichten. Dit gebeurt zodra Portaal klaar is met het opknappen van de hoogbouwflat. We verwachten in het tweede kwartaal van 2019 te starten met de buitenruimte.

Wat houdt het ontwerp in?

Voorkant flat

  • parkeerplaatsen vervallen zodat stoep breder wordt
  • mindervalidenparkeerplaatsen worden verplaatst naar de kopse kanten van de midden-parkeerplaats. Hierdoor worden de plantvakken daar kleiner.
  • plantvakken en gazons met o.a. siergras en planten komen in het trottoir, naast de entrees
  • naast de entrees in de stoep komen plantvakken en gazons met o.a. siergrassen en vaste planten
  • ruimte voor fietsenrekken

Achterkant flat

  • aantal bomen en struiken worden verwijderd
  • stroken met kruidenmengsels worden ingezaaid in het bestaande gazon

Zijkant flat

  • pad wordt aangelegd om de Bangkokdreef en Park de Gagel te verbinden.

Verwijderen bussluis Amazonedreef

Bussluis op de Amazonedreef.

De gemeenteraad heeft op 8 maart ingestemd met het burgerinitiatief om de bussluis op de Amazonedreef te verwijderen. Het besluit is genomen naar aanleiding van een burgerinitiatief dat door ongeveer 275 burgers is ondersteund. Op 21 juni is er een verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Bewoners die het niet eens zijn met het verkeersbesluit kunnen tot 2 augustus een bezwaarschrift indienen.

Wilt u het verkeersbesluit bekijken? Ga naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en zoek op de term Amazonedreef.


De Versnelling: sneller naar een sterk Overvecht

De gemeente wil Overvecht versneld ontwikkelen en versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en veiligheid. Daarom is De Versnelling gestart.

Meer over De Versnelling


Asielzoekers en jongeren wonen samen in de Einsteindreef

Plan Einstein op de Einsteindreef is meer dan een tijdelijke opvanglocatie. Op één locatie wonen asielzoekers en jongeren. Plan Einstein werkt aan betere kansen voor asielzoekers én wijkbewoners.

Meer over Plan Einstein


Vernieuwen Noordelijke Randweg

De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De weg is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad.

Meer over de Noordelijke Randweg


Overvecht-Noord aardgasvrij

Overvecht-Noord is de eerste bestaande Utrechtse woonwijk die uiterlijk in 2030 aardgasvrij wordt. Hiermee zetten we de eerste grote stap om de gehele stad aardgasvrij te maken.

Meer over aardgasvrij Overvecht-Noord


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht