Wijken Wijkaanpak Overvecht

De gemeente heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak is het vervolg op het plan de Versnelling van Overvecht.

Samen voor Overvecht

In de afgelopen 3 jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’.

De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak.

De aanpak gaat over:

 • wonen, leefomgeving en buurten
 • veiligheid
 • welzijn en gezondheid
 • meedoen (werk, scholing, ondernemerschap)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Ambitiedocument

In het ambitiedocument staat:

 • wat we willen bereiken
 • welke kansen er in de wijk liggen
 • hoe we op de lange termijn werken aan de wijk
 • hoe we communiceren over Overvecht en de wijkaanpak

Hieronder leest u in het kort wat er in het ambitiedocument staat.

Bekijk het ambitiedocument Samen voor Overvecht (pdf, 4 MB)

Actieprogramma

In het actieprogramma staat:

 • hoe we werken aan onze ambities en kansen
 • welke stappen zijn gezet
 • welke initiatieven in 2020 gaan lopen

Samen voor Overvecht bundelt krachten met bewoners en partners van Overvecht die het verhaal van Overvecht vertellen. En meedenken met de plannen voor Overvecht en de ontwikkeling van de wijk. Het actieprogramma is op 6 december 2019 naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk het actieprogramma Samen voor Overvecht (pdf, 1 MB)

Nieuwe resultaten wijkaanpak december 2020

In een nieuw overzicht van Samen voor Overvecht zie je de resultaten die sinds voorjaar 2020 zijn gehaald. Vanaf 2019 werkt de gemeente samen met wijkpartners aan 5 ambities en startte met 10 kansen waarvan we de ontwikkeling en resultaten volgen. Onder andere de Ontdekhal, de Wijkambassadeurs, de Werkwinkel, Stichting Durf te Dromen, De Amazonetuin, veiligheid rond Shoppingcenter Overvecht, hulp aan bewoners tijdens renovatie, Buren helpen Buren en hulp aan jongeren zonder baan komen voorbij.
Bekijk de resultaten in het overzicht Samen voor Overvecht (pdf, 641 kB)

Voortgangsrapportage april 2020

Elk jaar maken we in het voorjaar een voortgangsrapportage. In de voortgangsrapportage staat:

 • welke ontwikkelingen er zijn in Overvecht
 • welke resultaten er sinds december 2019 behaald zijn
 • welke stappen we nog gaan nemen.

Op 28 april 2020 is deze voortgangsrapportage naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht (pdf, 2 MB)

Bekijk het overzicht met de behaalde resultaten en te nemen stappen (pdf, 524 kB)

Wat willen we?

Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan 5 ambities.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

 • Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook mensen met een middeninkomen of hoger willen graag in Overvecht wonen en inwoners kunnen wooncarrière maken in de wijk.
 • Er komen nieuwe mogelijkheden voor gemengd wonen in nieuwe en bestaande bouw. Zodat verschillende groepen mensen samen wonen en samen leven.
 • De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond en veilig. Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om buiten te spelen.

Meer kansen voor de jeugd

 • We zorgen dat kinderen van 4 jaar zonder (taal)achterstanden starten op school.
 • We zorgen dat kinderen en jongeren weten en ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze er toe doen, weten waar hun ambities en talenten liggen en voelen zich uitgenodigd er iets mee te doen.

Veilige buurten

 • Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af.
 • Terugdringen van (ondermijnende) criminaliteit door het herstellen van de norm en het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid.
 • Terugdringen van polarisatie en radicalisering.

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

 • We zorgen voor een stevige sociale basis waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug geven.
 • Door maximaal te doen wat nodig is bieden we de beste zorg en ondersteuning en is deze nog meer op maat (ook gericht op activering, bijvoorbeeld door te zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken).
 • Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen, zodat bij mensen ruimte ontstaat om mee te doen.

Meedoen & ondernemen

 • Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk. We sluiten aan op de motivatie en talenten van bewoners. De kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.
 • We verbinden vraag van werkgevers aan talenten van bewoners. Bewoners zien mogelijkheden om aan werk te komen, een opleiding of stageplek te vinden.
 • We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Samen

‘Samen met’ betekent: met bewoners, corporaties, scholen, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg­ en welzijnsinstellingen, politie en vele andere partijen. We werken samen aan de ontwikkeling van de wijk. We versterken daarmee de kracht van Overvecht.

Hoe gaan we verder aan de slag in Overvecht?

In 10 jaar krachtwijkenaanpak en 3 jaar Versnelling Overvecht hebben we veel geleerd over wat wel en niet werkt in Overvecht. Deze lessen nemen we mee. De kern van Samen voor Overvecht is dat we werken aan verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in de wijk. We hanteren het motto: ‘plek, kans, coalitie’.

Plek

We werken op buurtniveau, straatniveau of portiekniveau. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij de bewoners die daar wonen.

Kans

We verbinden verschillende kansen met elkaar op het gebied van welzijn, gezondheid, wonen, leefomgeving, veiligheid en economie. De kansen hebben gezamenlijk meer effect dan de som der delen (we maken van 1+1=3). Deze kansen zien we als de motoren voor de ontwikkeling van Overvecht.

Coalitie

We sluiten per kans een coalitie met partijen. Een coalitie betekent dat verschillende partijen als 1 groep samenwerken. Op die manier hebben we samen een zo groot mogelijk effect voor Overvecht. Bewoners en/of ondernemers uit de wijk zijn altijd onderdeel van zo’n coalitie.

9 kansen voor Overvecht

We gaan aan de slag met 9 concrete kansen in Overvecht. Met deze kansen werken we aan het bereiken van de ambities die we in Overvecht hebben.

 • Centrumgebied Overvechttrum Overvecht)
  In het centrumgebied van Overvecht ontwikkelen en bouwen we samen met de eigenaren van het winkelcentrum en andere vastgoedeigenaren een nieuw centrumgebied.
 • Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

  Ondernemers, gemeente en politie werken samen aan een veiliger terrein en een aantrekkelijker ondernemersklimaat. De kracht en de weerbaarheid van ondernemers staat centraal en er is meer toezicht en handhaving.

 • Energie voor jongeren
  Meerdere initiatieven in de wijk enthousiasmeren en motiveren jonge Overvechters voor werk of opleiding in bouw of duurzame techniek.
 • Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen van geldzorgen
  Tijdens de renovatie van verschillende flats in Overvecht krijgen bewoners, die dat nodig hebben, hulp aangeboden op het gebied van schulden, gezondheid en werk.
 • Buurtaanpakken
  In de buurtaanpakken Zambesidreef en THEMA-dreven werken bewoners, ondernemers en professionals samen aan een buurt waar bewoners prettig en veilig samenleven. Een buurt waarin de kracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.
 • Groen lint door de wijk
  Bewoners geven invulling aan een groene looproute zodat het groen en verschillende plekken in de wijk beter met elkaar worden verbonden en uitnodigen tot bewegen.
 • Project O
  Project O werkt samen met Overvechters, Ondernemers, Organisaties en Overheid aan Opgaven in de wijk.
 • Gezondheidscentrum Amazonedreef
  In gezondheidscentrum de Amazone houdt de Werkwinkel spreekuren voor bewoners die willen werken of een opleiding willen volgen. Ook krijgen bewoners hulp bij schulden.
 • Ontwikkelingen rondom Gagelsteede
  Rondom Gagelsteede werken verschillende partijen samen om de omgeving te verbeteren. De verbouwing van Gagelsteede, Rosendael, de 10-hoog flats in de buurt van THEMA-dreven en het Groene Lint in Gagelpark worden in samenhang ontwikkeld.

Meedoen?

Hebt u een goed idee voor Overvecht dat aansluit bij de ambities waaraan we werken? Of wilt u aansluiten bij een van de 9 kansen? Neem dan contact met ons op via overvecht@utrecht.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief van wijk Overvecht houden we u op de hoogte over de aanpak, en over wat er nog meer speelt in de wijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst Samen voor Overvecht - 7 oktober 2019

Met elkaar kijken we terug op het eerste jaar Samen voor Overvecht. Hoe staan we ervoor en wat is er al bereikt? Maar vooral kijken we vooruit. Wat is er nodig om nog meer resultaat te boeken voor Overvecht? Bekijk hieronder een impressie van de dag.


Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Kees Diepeveen
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur