Wijken Wat gebeurt er in wijk Zuidwest?

Kap van bomen aan de Aziëlaan

We kappen binnenkort 5 iepen aan de Aziëlaan, voor huisnummers 2 en 132. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Nieuwe oplaadpalen

We plaatsen een nieuwe openbare laadpaal in Zuidwest bij de Waalstraat 17. Deze laadpaal is nodig omdat de bestaande laadpalen veel gebruikt worden. Een laadpaal heeft 2 laadpunten waar een auto kan laden.

Lees meer over openbare laadpalen


Kap zieke iep aan de Lomanlaan

We kappen binnenkort een zieke iep. Deze boom staat op de hoek van de Lomanlaan en de Wilhelminalaan. We planten later een nieuwe boom terug.
Lees meer over deze kap


Kap van een boom aan de Rooseveltlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Rooseveltlaan, voor huisnummer 708. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap aan de Rooseveltlaan bij huisnummer 708


Kap van een boom aan de Rooseveltlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Rooseveltlaan, voor huisnummer 827. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap aan de Rooseveltlaan


Kap 2 zieke iepen aan de Aziëlaan

We kappen binnenkort 2 zieke iepen aan de Aziëlaan ter hoogte van huisnummer 10. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Kap van een boom aan de Rooseveltlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Rooseveltlaan, voor huisnummer 132. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap aan de Rooseveltlaan


Hoe gaat het met Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid?

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid. Wat gaat er goed en wat kan er beter? In een eerder onderzoek hebben we de cijfers over de buurt vergeleken met de cijfers voor de hele stad. Bij sommige buurten zijn de cijfers erg anders dan die van de hele stad. Daarom deden we bij 11 buurten verder onderzoek. Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid zaten daarbij.

De cijfers hebben we besproken met buurtbewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van politie, de zorg, woningcorporaties en gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten hiervan staan in ‘buurtprofielen’.

We kijken nu wat we kunnen doen om de buurten te verbeteren. En hoe we beter contact kunnen krijgen met de inwoners en andere partijen waarmee we samenwerken. In het coalitieakkoord staat dat Kanaleneiland voorrang krijgt op de wijkaanpak. De cijfers geven aan dat de kansenongelijkheid hier groter is. De gemeenteraad bespreekt wat er in de buurt gaat gebeuren.

Lees de samenvatting van het onderzoek naar Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid


Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw Europalaan/Lanslaan

19 mei 2022 was een informatie inloopbijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek en de resultaten hiervan. Ook is een impressie van de nieuwbouw getoond en zijn het proces en de planning toegelicht.

Lees meer over het project nieuwbouw Europalaan/Lanslaan en het verslag van de bijeenkomst


Bouwprojecten in Zuidwest

In mei zijn er bijeenkomsten geweest over nieuwbouw aan de Bernadottelaan, de Europalaan, Livingstonelaan en het Krachtstation. Op de projectpagina's vindt u meer informatie over presentaties, verslagen en de laatste planning van elk project.

Bekijk alle bouwprojecten in Zuidwest


Openingsfeest Maasplein: 24 augustus

Het Maasplein is bijna af! Het plein is nu een stuk groener en heeft nieuwe speeltoestellen. Reden voor een feestelijke opening. Voor kinderen is er een speciaal programma met leuke activiteiten. Zoals het maken van zaadbollen. Er is ook koffie en thee met iets lekkers.

  • wanneer: woensdag 24 augustus 2022
  • hoe laat: 12.15 - 14.00 uur
  • waar: Maasplein

Het openingsfeest is voor iedereen en met vrije toegang. U bent van harte welkom!

Lees meer over het Maasplein


Noodopvang vluchtelingen aan Zeehaenkade

Utrecht biedt vanaf 19 maart opvang aan 25 mensen uit Oekraïne in de Zeehaenkade 30. De opvang en begeleiding van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen is de verantwoordelijkheid van de gemeenten, dus ook van gemeente Utrecht. We willen als stad van mensenrechten bijdragen aan veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. In Utrecht willen we zo snel mogelijk 800 plekken langdurig beschikbaar hebben. Het kan zijn dat de opvang voor langere tijd nodig is. Daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn.

Aan de Zeehaenkade 30 is een geschikte plek gevonden. Deze opvanglocatie heeft (gedeelde) woonkamers, slaapvertrekken, toiletten, douches en wasruimtes. Het Leger des Heils gebruikt het gebouw al voor bijvoorbeeld de opvang van mensen die dakloos zijn. Hierdoor is het snel te gebruiken voor deze opvang van met name vrouwen, kinderen en ouderen. Ook nu begeleidt het Leger des Heils de mensen op deze plek. Voorlopig is de opvang voor 3 maanden.

Meer informatie


Vernieuwen riool Europalaan Noord

We vernieuwen het riool in de parallelweg van de Europalaan Noord (voorheen de tippelzone). Dit is nodig omdat het riool verouderd is. We werken in fasen, waarin verschillende omleidingen gelden. De bedrijven aan de parallelweg blijven bereikbaar.

Lees meer over het vernieuwen van het riool aan Europalaan


Rivierenwijk samen groener maken

We gaan samen met inwoners aan de slag om Rivierenwijk groener te maken. Rivierenwijk is 1 van de buurten met het minste groen in Utrecht. Daarom doen we ons best voor meer groen.

Lees meer over waar we al groen bezig zijn


Jutfaseweg wordt fietsstraat met meer groen

Utrecht gaat de Jutfaseweg omvormen tot fietsstraat waar fietsers comfortabel en veilig kunnen fietsen. Langs het water komt meer groen, een wandelpad en er komen bankjes.

Meer informatie over het opnieuw inrichten van de Jutfaseweg


Nieuwe inrichting Europalaan-Noord

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. We hebben een plan gemaakt om de laan mooier en veiliger te maken.

Bekijk het plan op www.utrecht.nl/europalaannoord


Herinrichting Socrateslaan

De Socrateslaan wordt een laan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komt 1 rijstrook per rijrichting voor auto’s en een groene middenberm met een dubbele bomenrij. Ook maken we groen tussen het fietspad en de rijbaan en tussen de fietspaden. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, gaat oversteken makkelijker en wordt de laan mooier en leefbaarder.

Lees meer over de herinrichting van de Socrateslaan


Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk. Daarmee willen we de leefbaarheid in deze wijk verbeteren.

Lees meer over de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Kanaleneiland-Zuid wordt duurzame stadswijk

Woningcorporatie Bo-ex knapt de komende jaren 12 flats op in Kanaleneiland-Zuid. De opknapbeurt biedt bewoners meer comfort. En een energiezuinig huis is beter voor het milieu.

Lees meer over het duurzaam maken van Kanaleneiland-Zuid


Werkzaamheden in en om Dichterswijk

In en om Dichterswijk zijn veel langdurige wegwerkzaamheden. We doen ons best deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat er zo min mogelijk hinder is.

Lees meer over de werkzaamheden in en om Dichterswijk

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag