Wat gebeurt er in wijk Zuidwest?

Kap 2 lijsterbessen Rooseveltlaan

We kappen tot en met 15 december 2 lijsterbessen aan de Rooseveltlaan. Beide bomen staan bij het huisnummer 258. Deze bomen zijn niet veilig voor de omgeving.

Lees meer over het kappen van de bomen aan de Rooseveltlaan


Extra tijdelijke winteropvang Zeehaenkade

Van 1 december 2022 tot 1 april 2023 is er tijdelijk extra winteropvang in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade 30. In deze opvang kunnen mensen overnachten, krijgen zij te eten en drinken en kunnen zij douchen. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92. Het is erg druk in de daklozenopvang. Het college heeft daarom besloten tot een tijdelijke extra opvang aan de Zeehaenkade 30. Hebt u een vraag over de tijdelijke winteropvang? Mail dan naar daklozenopvang@utrecht.nl of bel met telefoonnummer 14030.


Verkeersonderzoek Kanaleneiland-Zuid

In september zijn we gestart met een verkeersonderzoek in Kanaleneiland-Zuid. De eerste stap hierbij was het uitvoeren van verkeerstellingen met camera's. Dit onderzoek doen we omdat we de verkeersveiligheid en leefbaarheid willen verbeteren.

Eerste resultaten:

  • vooral de in- en uitgangen van de wijk bij de Marco Pololaan en de Columbuslaan worden veel gebruikt
  • we zien op een aantal routes veel verkeer zonder bestemming in de wijk, vooral in de richting van de woonboulevard.

We gaan de resultaten nog verder onderzoeken. Het onderzoek is dus nog niet afgerond. We gebruiken de resultaten voor verschillende projecten in Kanaleneiland. Bijvoorbeeld bij het project Vasco da Gama.

Lees meer over Kanaleneiland-Zuid verkeersveiliger maken


Tijdelijke nachtopvang op de Stadsbrug voor dakloze mensen uit Oost-Europa

Vanaf 15 november komt er tijdelijk extra nachtopvang voor dakloze mensen uit Oost-Europa. Deze extra opvangplek is in het gebouw van de Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan 6. Hier kunnen we maximaal 20 mensen opvangen. Dit gaat om kwetsbare en dakloze mensen die ook binding hebben met Utrecht. Het gaat om nachtopvang: tussen 18.00 uur en 08.00 uur. Deze opvang duurt tot uiterlijk 1 april 2023.

Waarom komt deze tijdelijke opvangplek?

Er komen mensen uit Oost-Europa om in Nederland te werken. Zij krijgen hier vaak onderdak in combinatie met werk. Helaas lukt het niet iedereen om dat werk en onderdak te behouden: bij het verliezen van hun baan verliezen mensen vaak ook hun onderdak. We zien een deel van deze groep in Utrecht op straat. We willen de meest kwetsbare mensen uit deze groep opvangen, begeleiden en zorgen dat ze een beter leven krijgen. Bijvoorbeeld mensen met medische problemen. Samen met maatschappelijke organisaties uit de stad kijken we welke mensen het meest kwetsbaar zijn en een slaapplaats krijgen.

Om wat voor opvang gaat het?

In de tijdelijke nachtopvang aan de Stadsbrug kunnen mensen overnachten, eten en drinken krijgen en kunnen ze meedoen aan activiteiten. De begeleiders praten ook met hen over hun toekomst. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92.

Informatie voor buurtbewoners

Tijdens de openingsuren tussen 18.00 en 08.00 uur is er altijd begeleiding aanwezig. De Tussenvoorziening zorgt er voor om mogelijke overlast voor buurtbewoners te voorkomen. We kiezen van tevoren wie er toegang heeft tot deze nachtopvang. Zo willen we aanloop en problemen aan de deur voorkomen.

Vragen?

Hebt u ideeën of vragen over het beheer? Mail dan naar info@tussenvoorziening.nl. Hebt u vragen over de tijdelijke opvang? Mail dan naar daklozenopvang@utrecht.nl of bel met telefoonnummer 14 030.


Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Jutfaseweg 178

Aan de Jutfaseweg in de Rivierenwijk gaan we nieuwe woningen en appartementen bouwen. Om dit te kunnen doen, is er een aanpassing in het bestaande bestemmingsplan en de omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u van 4 november tot en met 15 december bekijken en op reageren.

Meer informatie over de nieuwbouw Jutfaseweg 178


Tijdelijk extra winteropvang voor dakloze mensen aan Zeehaenkade

Vanaf 1 november komt er tijdelijk een extra opvangplek voor dak- en thuisloze mensen. Deze extra opvangplek is in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade 30. Hier kunnen we maximaal 28 mensen bij de koudweerregeling (KWR) in opvangen. De KWR gaat in wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden daalt. Alle dak- en thuislozen kunnen dan terecht voor een slaapplaats in de daklozenopvang. Ook mensen die normaal geen recht hebben op opvang.

Waarom komt er deze extra opvangplek?

Deze extra locatie is nodig omdat het momenteel erg druk is in de daklozenopvang. Ook houden we rekening met het coronavirus en dat het weer kan opleven en de 1,5 meter maatregel weer kan ingaan. Dan zijn er minder plekken beschikbaar in de reguliere opvanglocatie, De Stadsbrug. Deze extra opvang is tijdelijk en blijft alleen open zolang dat nodig is.

Begeleiding door Leger des Heils

In de tijdelijke opvanglocatie aan de Zeehaenkade kunnen mensen overnachten, eten en drinken krijgen en kunnen zij douchen. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92. Het Leger des Heils begeleidt de mensen. Er is altijd begeleiding en beveiliging aanwezig.

Vragen?

Hebt u vragen over de tijdelijke opvang? Mail dan naar daklozenopvang@utrecht.nl of bel met telefoonnummer 14 030.


Ontwikkeling winkelcentrum Nova

Samen met de eigenaar gaan we onderzoeken hoe we Winkelcentrum Nova en de omgeving kunnen verbeteren en of er ruimte is voor nieuwbouw. We kijken ook hoe we het winkelcentrum en de openbare ruimte aantrekkelijk kunnen maken en zo voor meer bezoekers zorgen. Wij gaan graag in gesprek met bewoners en ondernemers. Binnenkort laten we u weten hoe en wanneer u kunt meedenken.

Lees meer over de nieuwe ontwikkeling rondom winkelcentrum Nova


Noodopvang vluchtelingen aan de Kanaalweg

De gemeente Utrecht biedt vanaf 1 februari 2023 opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne in een pand aan de Kanaalweg 19. Het pand wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor 81 mensen. Het gaat in eerste instantie om een periode van 2 jaar. De Oekraïense vluchtelingen kunnen hier deels zelfstandig verblijven. Het gaat vooral om vrouwen, kinderen en ouderen. Medewerkers van een maatschappelijke organisatie begeleiden de mensen die hier gaan verblijven.

Gemeente Utrecht organiseert de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in opdracht van het rijk. We zorgen voor goede opvang. Dit betekent concreet zo huiselijk, veilig en stabiel mogelijke plekken. We streven naar goede verspreiding over de wijken, zo min mogelijk verhuizingen en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de Oekraïense vluchtelingen.


Opnieuw inrichten omgeving Vasco da Gamalaan

Het riool van de Vasco da Gamalaan en omgeving moet vervangen worden. We gebruiken het werk aan het riool om meteen de buitenruimte te vernieuwen. Er komen nieuwe straten, meer planten en bomen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook maken de we openbare ruimte geschikt voor klimaatverandering. We starten nu met het doen van onderzoek en maken later het ontwerp.

We verwachten dat we in 2023 starten met het ontwerp. Dit hangt nog wel af van de resultaten van de onderzoeken. De uiteindelijke werkzaamheden starten naar verwachting in 2025.

Lees meer over de nieuwe inrichting van de Vasco da Gamalaan


Hoe gaat het met Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid?

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid. Wat gaat er goed en wat kan er beter? In een eerder onderzoek hebben we de cijfers over de buurt vergeleken met de cijfers voor de hele stad. Bij sommige buurten zijn de cijfers erg anders dan die van de hele stad. Daarom deden we bij 11 buurten verder onderzoek. Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid zaten daarbij.

De cijfers hebben we besproken met buurtbewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van politie, de zorg, woningcorporaties en gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten hiervan staan in ‘buurtprofielen’.

We kijken nu wat we kunnen doen om de buurten te verbeteren. En hoe we beter contact kunnen krijgen met de inwoners en andere partijen waarmee we samenwerken. In het coalitieakkoord staat dat Kanaleneiland voorrang krijgt op de wijkaanpak. De cijfers geven aan dat de kansenongelijkheid hier groter is. De gemeenteraad bespreekt wat er in de buurt gaat gebeuren.

Lees de samenvatting van het onderzoek naar Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid


Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk. Daarmee willen we de leefbaarheid in deze wijk verbeteren.

Lees meer over de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag