Wat gebeurt er in wijk Zuidwest?

Dichterswijk en Rivierenwijk worden aardgasvrij

In Utrecht stoppen we met het gebruik van aardgas om huizen te verwarmen en om te koken. In Dichterswijk en Rivierenwijk gaan we onderzoeken hoe aardgasvrij op een goede en betaalbare manier kan. Overstappen naar aardgasvrij doen we stap voor stap en samen met bewoners.

Alles over Dichterwijk/Rivierenwijk aardgasvrij


Aanleg Alexandertuin

We maken het plein tussen de flats aan de Columbuslaan en de Alexander de Grotelaan groener. Dit was een wens van bewoners. Het plein veranderen we in de Alexandertuin.

‌Wat komt er?

  • De betontegels gaan eruit en er komen bomen en planten voor terug. De bewoners onderhouden zelf de beplanting.
  • Er komen moestuintjes. Kinderen uit de buurt houden deze bij.
  • Er komt een waterpomp voor de droge zomertijd.
  • Ook komen er bankjes en picknicktafels. Zo kunnen mensen uit de buurt elkaar ontmoeten.

‌De aanleg van de tuin begint half november. De Alexandertuin is eind 2023 klaar. In het voorjaar van 2024 komt er een buurtfeestje om het plein te openen.

‌Ook een idee voor Kanaleneiland?

Het groener maken van dit plein doen we vanuit de buurtagenda Kanaleneiland. In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar de buurt samen aan wil werken. Hebt u ook een goed idee voor Kanaleneiland? Laat het ons weten! Kijk voor meer informatie op de pagina Buurtagenda Kanaleneiland: buurt verbeteren.‌


Route naar nieuwe fietsbrug Papendorp gekozen

We hebben onderzocht hoe de route van Papendorp via de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar het 24 Oktoberplein moet gaan lopen. We hebben een optie gekozen die we nu verder uitwerken.

Lees meer over de aansluiting van de brug op het 24 Oktoberplein


Werkzaamheden Eneco in Van Heuven Goedhartlaan

Vanaf maandag 23 oktober worden de warmteleidingen in de grond in de Van Heuven Goedhartlaan vervangen. Deze zijn verouderd. De werkzaamheden voert aannemer Van den Heuvel in opdracht van Eneco uit. We verwachten dat de werkzaamheden 8 weken duren.


Vasco da Gamalaan omgeving: opnieuw inrichten

Het riool van de Vasco da Gamalaan en omgeving moet vervangen worden. We gebruiken het werk aan het riool om meteen de buitenruimte te vernieuwen. Er komen nieuwe straten, meer planten en bomen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook maken de we openbare ruimte geschikt voor klimaatverandering.

Lees meer over de nieuwe inrichting van de Vasco da Gamalaan


Nieuwbouwplannen voor Veilingstraat 10

De Veilingstraat 10 krijgt nieuwbouw. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is eigenaar van deze locatie. Ten Brinke gaat de gebouwen die er nu staan slopen en nieuwbouwappartementen bouwen. Het college stelde de bouwenvelop op 20 juni 2023 vast. In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Er komen tussen de 100 en 110 sociale huurappartementen voor starters en ouderen. 

Ten Brinke gaat nu aan de slag met de voorbereidingen voor het bestemmings- en omgevingsplan. Ook moet Ten brinke een omgevingsvergunning aanvragen.  

Meer over de nieuwbouwplannen en de planning


Kanaleneiland-Zuid wordt aardgasvrij

In Utrecht stoppen we met het gebruik van aardgas om huizen te verwarmen en om te koken. Kanaleneiland-Zuid is een van de 20 buurten waar we gaan onderzoeken hoe de buurt op een goede en betaalbare manier aardgasvrij kan worden. Overstappen naar aardgasvrij doen we stap voor stap en samen met de buurt.

Meer over Kanaleneiland-Zuid aardgasvrij


Onderzoek naar Transwijk Noord, Kanaleneiland-Noord en -Zuid

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Transwijk Noord, Kanaleneiland-Noord en -Zuid. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? Dit onderzoek hebben we gedaan voor 11 buurten in de stad. We hebben de cijfers van Buurten in cijfers vergeleken met de stedelijke cijfers. Zo kwamen we tot deze 11 buurten, omdat ze verschillen met het stedelijk gemiddelde. Deze cijfers bespraken we met buurtbewoners en professionals om beter te begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel.

Lees meer over het onderzoek naar Transwijk Noord, Kanaleneiland-Noord en -Zuid

Vervolg en buurtagenda

Voor Transwijk Noord kijken we nu hoe we een vervolg aan dit onderzoek kunnen geven, met als uiteindelijk doel verbetering in de buurten en in contact met de inwoners en samenwerkingspartners. Voor Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland Zuid komt er een buurtagenda.

Lees meer over de buurtagenda voor Kanaleneiland


Tijdelijke nachtopvang op de Stadsbrug voor dakloze mensen uit Oost-Europa

Vanaf 15 november komt er tijdelijk extra nachtopvang voor dakloze mensen uit Oost-Europa. Deze extra opvangplek is in het gebouw van de Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan 6. Hier kunnen we maximaal 20 mensen opvangen. Dit gaat om kwetsbare en dakloze mensen die ook binding hebben met Utrecht. Het gaat om nachtopvang: tussen 18.00 uur en 08.00 uur. Deze opvang duurt tot uiterlijk 1 april 2023.

Waarom komt deze tijdelijke opvangplek?

Er komen mensen uit Oost-Europa om in Nederland te werken. Zij krijgen hier vaak onderdak in combinatie met werk. Helaas lukt het niet iedereen om dat werk en onderdak te behouden: bij het verliezen van hun baan verliezen mensen vaak ook hun onderdak. We zien een deel van deze groep in Utrecht op straat. We willen de meest kwetsbare mensen uit deze groep opvangen, begeleiden en zorgen dat ze een beter leven krijgen. Bijvoorbeeld mensen met medische problemen. Samen met maatschappelijke organisaties uit de stad kijken we welke mensen het meest kwetsbaar zijn en een slaapplaats krijgen.

Om wat voor opvang gaat het?

In de tijdelijke nachtopvang aan de Stadsbrug kunnen mensen overnachten, eten en drinken krijgen en kunnen ze meedoen aan activiteiten. De begeleiders praten ook met hen over hun toekomst. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92.

Informatie voor buurtbewoners

Tijdens de openingsuren tussen 18.00 en 08.00 uur is er altijd begeleiding aanwezig. De Tussenvoorziening zorgt er voor om mogelijke overlast voor buurtbewoners te voorkomen. We kiezen van tevoren wie er toegang heeft tot deze nachtopvang. Zo willen we aanloop en problemen aan de deur voorkomen.

Vragen?

Hebt u ideeën of vragen over het beheer? Mail dan naar info@tussenvoorziening.nl. Hebt u vragen over de tijdelijke opvang? Mail dan naar daklozenopvang@utrecht.nl of bel met telefoonnummer 14 030.


Tijdelijk extra winteropvang voor dakloze mensen aan Zeehaenkade

Vanaf 1 november komt er tijdelijk een extra opvangplek voor dak- en thuisloze mensen. Deze extra opvangplek is in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade 30. Hier kunnen we maximaal 28 mensen bij de koudweerregeling (KWR) in opvangen. De KWR gaat in wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden daalt. Alle dak- en thuislozen kunnen dan terecht voor een slaapplaats in de daklozenopvang. Ook mensen die normaal geen recht hebben op opvang.

Waarom komt er deze extra opvangplek?

Deze extra locatie is nodig omdat het momenteel erg druk is in de daklozenopvang. Ook houden we rekening met het coronavirus en dat het weer kan opleven en de 1,5 meter maatregel weer kan ingaan. Dan zijn er minder plekken beschikbaar in de reguliere opvanglocatie, De Stadsbrug. Deze extra opvang is tijdelijk en blijft alleen open zolang dat nodig is.

Begeleiding door Leger des Heils

In de tijdelijke opvanglocatie aan de Zeehaenkade kunnen mensen overnachten, eten en drinken krijgen en kunnen zij douchen. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92. Het Leger des Heils begeleidt de mensen. Er is altijd begeleiding en beveiliging aanwezig.

Vragen?

Hebt u vragen over de tijdelijke opvang? Mail dan naar daklozenopvang@utrecht.nl of bel met telefoonnummer 14 030.


Noodopvang vluchtelingen aan de Kanaalweg

We bieden vanaf 1 februari 2023 opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne in een pand aan de Kanaalweg 19. We maken het gebouw de komende tijd geschikt voor 81 mensen. Het gaat in eerste instantie om een periode van 2 jaar. De Oekraïense vluchtelingen kunnen hier deels zelfstandig verblijven. Het gaat vooral om vrouwen, kinderen en ouderen. Medewerkers van een maatschappelijke organisatie begeleiden de mensen die hier gaan verblijven.

We organiseren de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in opdracht van het rijk. We zorgen voor goede opvang. Dit betekent zo huiselijk, veilig en stabiel mogelijke plekken. We willen graag:

  • goede verspreiding over de wijken
  • zo min mogelijk verhuizingen
  • een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de Oekraïense vluchtelingen.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk. Daarmee willen we de leefbaarheid in deze wijk verbeteren.

Lees meer over de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag