Buurtagenda Kanaleneiland: buurt verbeteren

In Kanaleneiland willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. Met de buurtagenda kiezen we samen waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen.

Wat is een buurtagenda?

In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. We maken samen keuzes over waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dit schrijven we op in de buurtagenda. Dat doen we met duidelijke, haalbare acties. Lees meer over het verbeteren van kansen in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn

Wat gaan we doen?

Het wijkplatform, de wijkcoöperatie, de wijkwethouder en het wijkbureau vormen samen de Stuurgroep Buurtagenda Kanaleneiland. Zij bewaken de grote lijnen van de buurtagenda. De commissie koos 4 inhoudelijke onderwerpen: werk, jeugd, leefbaarheid (schone stad, verkeersveiligheid) en armoede. Deze onderwerpen vullen we nu samen met bewoners in.

Hebt u een goed idee bij 1 van de onderwerpen? Denk dan mee! Met uw ideeën kunnen we de wijk blijvend verbeteren.

Helpt of denkt u mee? Dan maken we van de buurtagenda samen een succes. Mail naar zuidwest@utrecht.nl, bel naar 14 030 of kom langs op het wijkbureau. En meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven.

Waarom Kanaleneiland?

In 2022 deden we onderzoek naar Kanaleneiland-Noord en -Zuid. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? We hebben gekeken naar Buurten in cijfers. Ook hebben we met bewoners en professionals gesproken. Daaruit kwamen de volgende punten naar voren:

  • Er groeien meer kinderen op in armoede vergeleken met het gemiddelde van Utrecht (33,6% tegen 11,7%).
  • Minder jongeren halen hun schooldiploma vergeleken met het gemiddelde van Utrecht (90% tegen 94%).
  • Inwoners van Kanaleneiland voelen zich minder vaak ‘gezond tot zeer gezond’ dan de rest van Utrecht (72% tegen 83%).
  • In Kanaleneiland zijn veel actieve bewoners en mensen weten elkaar te vinden.

Op basis van deze punten maken we samen met u, ondernemers en partners uit de wijk een buurtagenda.

Wat hebben we al gedaan?

De stuurgroep is tevreden met de projecten die klaar waren in 2023. Er zijn al ideeën voor 2024. Er staat nu een ideeënbusje in de bibliotheek van het wijkbureau. Het eerste voorstel is om hangende bloempotten (hanging baskets) bij winkelcentrum NOVA op te hangen. De stuurgroep vindt dit een goed voorstel en raadt aan om met NOVA in gesprek te gaan. Wel raden ze geld vragen vanuit de buurtagenda voor nu af. Andere ideeën gaan over zaalvoetbal, plekken groener maken, behoefte aan klussers en kinderopvang in de wijk. De stuurgroep heeft ook interesse in het bijhouden van de geschiedenis van de wijk. Bijvoorbeeld door verhalen te verzamelen. Tot slot willen we de buurtagenda bekend maken door filmpjes met bewoners op te nemen.

We kijken terug op 2023. We bekeken welke projecten er klaar zijn en hoeveel daarbij is uitgegeven. Ook keken we vooruit naar 2024. Wat kunnen we verbeteren in 2024? De thema’s sluiten nog steeds aan. Misschien kan verkeersveiligheid (valt onder het thema leefbaarheid) meer aandacht krijgen. We besluiten om in 2024 nieuwe dingen in te zetten om ideeën op te halen voor de buurtagenda.

Het is goed om de projecten onder elkaar te zien. Het is belangrijk is om ze te delen zodat andere bewoners ook ideeën krijgen. De stuurgroep is blij met de buurtagenda omdat het initiatievenfonds voor veel mensen ingewikkeld is. Mensen stoppen met die aanvraag maar met de buurtagenda lukt het wel. De stuurgroep hoort veel ideeën en enthousiasme uit de wijk. Maar vaak is het aan anderen om ze uit te voeren. Er is steun nodig voor de langere termijn. Anders maken ze  de stap niet. De stuurgroep vindt het slim om in deze fase over precieze plekken in de wijk te praten maar ook na te denken over de lange termijn. Bijvoorbeeld de spetterbadjes aan de Columbuslaan: wat kun je op korte termijn doen maar ook wat wil je uiteindelijk bereiken.

We delen dat er een aantal projecten gaan starten. En dat we acties hebben om de buurtagenda bekend te maken bij meer mensen. Dat doen we bijvoorbeeld door aan te sluiten bij bijeenkomsten in buurthuizen. En door straatinterviews te houden. Ook is er een Denk Mee pagina en is er een pagina op de website van de gemeente Utrecht. De stuurgroep vindt het belangrijk dat een of meerdere wijkbewoners een rol spelen in projecten zoals de buurtagenda.

Kinderen van basisschool De Kaleidoscoop kregen les van de Schone Stad Coach en plakten zelfgemaakte stickers op ondergrondse containers in de buurt.

Tijdens deze bijeenkomst bespraken we hoe bewoners en professionals zoveel mogelijk mee kunnen denken en doen. We willen dat zij online én offline hun ideeën kunnen delen: viaTeams, WhatsApp, DenkMee, U in de Wijk en straatinterviews.

We besluiten om langs 3 lijnen te werken:

  1. ideeën voor de straat, die komen van bewoners
  2. ideeën die de wijk(economie) verbeteren
  3. onderzoeken hoe we van de ideeën blijvende oplossingen kunnen maken.

We willen ook extra geld voor de wijk. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

De wijkcoöperatie Kanaleneiland, het wijkplatform Kanaleneiland en Transwijk, de wijkwethouder Dennis de Vries en het wijkbureau vormen samen de Stuurgroep Buurtagenda Kanaleneiland. De stuurgroep bewaakt de grote lijnen. En kiest met welke onderwerpen we beginnen. Dat vonden we zinvol, omdat we niet alles tegelijk kunnen doen. Maar de ideeën moeten vooral van de bewoners komen.

We bespraken hoe we de bewoners het beste op de hoogte kunnen houden. We willen graag werken langs 3 lijnen. Dit gaan we de volgende bijeenkomst uitwerken. We spreken ook over hoe we vrijwilligers kunnen vinden.

Eerste gesprek tussen de wijkcoöperatie Kanaleneiland, het wijkplatform Kanaleneiland en Transwijk, wijkwethouder Dennis de Vries en wijkbureau Zuidwest. We bespraken of en hoe we samen kunnen werken aan de buurtagenda Kanaleneiland. En wat we kunnen bereiken met de buurtagenda. Een zorg in de wijk is bijvoorbeeld parkeren, maar hoeveel invloed heeft de buurtagenda daarop?

Het doel is daarom om kleine en haalbare stappen te zetten. Bewoners komen met ideeën en wij kijken of het kan en er genoeg geld voor is. En we denken na hoe zoveel mogelijk bewoners mee kunnen doen. We spreken af dat transparantie erg belangrijk in het proces.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur