Projecten buurtagenda Kanaleneiland

In Kanaleneiland kiezen we samen met bewoners, ondernemers en organisaties waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren: een buurtagenda. Een aantal projecten hebben we samen al gedaan. Hieronder vindt u per project een korte beschrijving.

De buurtagenda Kanaleneiland richt zich op 4 inhoudelijke onderwerpen:

  1. armoede
  2. jeugd
  3. leefbaarheid 
  4. gezondheid

Lees meer over de buurtagenda Kanaleneiland

Projecten met korte beschrijving

Alexandertuin 

Samen met buurtbewoners, woningcorporatie Bo-Ex en de buurtpastoor maken van een stenen plein een  ontmoetingsplek. Die plek heet de Alexandertuin. In 2024 is de groene tuin klaar.


Project MORK Kanaleneiland Noord 

De Marokkaanse ouderenraad Kanaleneiland (MORK) organiseerde verschillende sport- en spelactiviteiten bij Hart van Noord met als doel samen spelen.


Project ondergrondse containers Kaleidoskoop 

Groep 4 van basisschool De Kaleidoskoop kreeg les van De Schone Stad Coach. Ze maakten stickers voor de ondergrondse containers om aandacht te vragen voor minder afval.
 


Project gezonde gezinnen, gezonde wijk 

12 vrouwen volgden een 9-weekse training. Ze leerden over gezondere leefstijlkeuzes. Er was ook aandacht voor gezinnen in kwetsbare situaties. Na de training werden ze 'Leefstijlmaatje' binnen hun omgeving om anderen te helpen.


Opknappen bakfiets 

Een actieve club vrijwilligers geeft informatie over de wijk in het wijkinformatiepunt. Bewoners knapten een oude bakfiets op die nu dienst doet als mobiel informatiepunt. Een vrijwilliger fietst de bakfiets naar de vrijdagmarkt en schoolpleinen en beantwoordt daar vragen van bezoekers.


Herstel groen openbare ruimte 

Op verzoek van bewoners hebben we de openbare ruimte verbeterd in Kanaleneiland Zuid. Zo hebben we mooie planten geplant aan de Stanleylaan, de Van Eechoutlaan en de Marco Pololaan.


Bankjes toevoegen speeltuin Stanleylaan 

Een groep moeders stelde het idee voor om bankjes en een picknicktafel toe te voegen aan de speeltuin. Op deze manier kunnen ze dichtbij hun kinderen zijn tijdens het spelen. Er zijn ook plannen om de speeltuin verder te verbeteren. Als er genoeg interesse is in de buurt, dan gaan we daar in 2024 mee verder.


Uitbreiden spelactiviteiten DOCK

DOCK gaat in 2024 meer de wijk in met een elektrische bakfiets vol speelmateriaal. Van Eechoudlaan en de Adenauerlaan zijn de vaste plaatsen van DOCK. DOCK kan ook de bakfiets inzetten op een andere plek.

Meedenken en op de hoogte blijven

Helpt of denkt u mee? Dan maken we van de buurtagenda samen een succes. Mail naar zuidwest@utrecht.nl, bel naar 14 030 of kom langs op het wijkbureau. Of schrijf uw idee op en doe het in de ideeënbus in de bibliotheek.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven (wijk Utrecht-Zuidwest).

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag