Gebruik woonruimte veranderen

Welke vergunning hebt u nodig als u het gebruik van woonruimte verandert? Bijvoorbeeld als u een bedrijf aan huis hebt, een huis sloopt of 2 woningen samenvoegt? Die informatie vindt u hier.

Woning (onder)verhuren

Wilt u uw huis verhuren, tijdelijk of voor lange tijd? Bijvoorbeeld via Airbnb?

Kamers gaan verhuren

Wilt u in kamers verhuren in een woning? Dan zet u een bestaande zelfstandige woonruimte om in onzelfstandige woonruimten.

Kamers onderverhuren

Woont u tijdelijk niet op uw kamer? Dan kunt u die onderverhuren.

Woning splitsen

U moet een woning splitsen als u er meerdere aparte woningen of appartementen van wilt maken.

Woningen samenvoegen

U wilt een bovenwoning en een benedenwoning of 2 naast elkaar gelegen woningen samenvoegen tot 1 woning.

Woning delen

U kunt met meerdere mensen een woning delen. Daar hebt u wel vergunningen voor nodig.

Woning slopen

Wanneer u een woning sloopt, onttrekt u een woning aan de woningvoorraad.

Woning in bedrijf veranderen

Wordt een woning niet meer gebruikt als woning, maar alleen als bedrijf? Dan onttrekt u woonruimte.

Bedrijf aan huis starten

Het beginnen van een bedrijf aan huis of uitvoeren van uw beroep aan huis is onder voorwaarden mogelijk.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur