Hulp bij problemen met huur

Het kan gebeuren dat u problemen krijgt met uw verhuurder. Wanneer dit gebeurt is het goed om samen in gesprek te gaan. Zo voorkomt u misverstanden en blijft u elkaar zo goed mogelijk begrijpen.

Wat kunt u zelf doen?

Ga in gesprek

Woont u in een tochtige, slecht geïsoleerde woning? Met bijvoorbeeld nog enkel glas. Ga hierover in gesprek met uw verhuurder. Als u er samen niet uitkomt kunt u contact opnemen met het Huurteam Utrecht. Er zijn mogelijkheden om te zorgen dat uw verhuurder energiemaatregelen neemt. 

Houd problemen bij

Komt u er niet uit met uw verhuurder? Bereid u dan zo goed mogelijk voor op een gesprek met uw verhuurder of met een instantie. Houd problemen met huur bij en leg vast wat er volgens u niet goed gaat.

Maak foto's

Maak foto’s met datum van hoe u de woning aantreft als u gaat huren én hoe u de woning oplevert bij vertrek. Als u later de schuld krijgt van schade of gebreken dan kunt u laten zien hoe de woonruimte eruit zag. Zo staat u als huurder sterk.

Houd een logboek bij

Hebt u te maken met een verhuurder die scheldt, boze mails stuurt en bedreigt, onverwacht de woning binnenkomt of internet, televisie of het warm water afsluit? Dat mag niet: daar zijn wettelijke regels voor. Noteer al het ongewenste gedrag met datum en tijd. Dit logboek kunt u later nodig hebben. Bijvoorbeeld bij hulp van organisaties.

Bewaar berichten

Zorg dat u brieven, e-mails en telefoontjes bewaart of opslaat op uw computer of telefoon.

Vraag een overzicht van de servicekosten

De verhuurder moet servicekosten elk jaar voor 1 juli afrekenen naar echt verbruik van het jaar ervoor. Vraag elk jaar, schriftelijk of digitaal, een overzicht van deze servicekosten. Zo weet u waar u aan toe bent. Twijfelt u of is iets onduidelijk? Het Huurteam Utrecht kan u helpen om de rekening te controleren. Ook kan het huurteam de rekening opvragen bij de verhuurder als u die niet hebt ontvangen.

Vraag schriftelijk om een oplossing

Vraag uw verhuurder per brief of e-mail om de problemen op te lossen. Reageert de verhuurder niet? Dan heeft u zwart op wit dat u hebt geprobeerd om het op te lossen. U kunt daarna contact opnemen met verschillende organisaties.

Wat zijn de regels over belastingen?

Wanneer betaalt u afvalstoffenheffing?

Elk jaar ontvangt u van de gemeente waar u woont een aanslag. Hierin staat het bedrag dat u de aan de gemeente moet betalen dat jaar. 

Doorrekenen belastingen verhuurder aan huurders 

Elk jaar ontvangt u, als inwoner of ondernemer van de gemeente Utrecht, een belastingaanslag voor lokale belastingen. Dit wordt verzorgd door BghU (Belastingsamenwerking gemeente en hoogheemraadschap Utrecht). Pandeigenaren én huurders van zelfstandige woonruimtes ontvangen een belastingaanslag. 

Huurders die een douche, toilet en keuken delen, ontvangen géén eigen belastingaanslag 

Deze aanslag wordt naar de verhuurder gestuurd, en die is ook verplichtde aanslag te betalen. Maar de eigenaar mag wel een deel van de belastingen aan de huurders vragen. 

Verhuurder mag de afvalstoffenheffing naar rato doorberekenen aan de huurders 

Dit betekent: het bedrag delen door het aantal bewoners. Maar de verhuurder mag niet meer geld vragen dan wat hij zelf moet betalen. Afvalstoffenheffing is een vast bedrag dat elk jaar door de gemeente wordt vastgesteld. Op www.bghu.nl/tarieven kunt u bekijken hoeveel dit is voor de gemeente Utrecht.   

Huurt u een kamer? Dan mag de verhuurder u de volgende belastingen niet laten betalen: 

  • rioolrechten of rioolheffing 
  • zuiveringsheffing 
  • verontreinigingsheffing  
  • gebruikersdeel voor de onroerendezaakbelasting (OZB). 

In de wet staat dat de verhuurder deze belastingen niet mag doorberekenen aan huurders.

Rekent de verhuurder te veel belasting? 

Neem contact op met Het Huurteam of het Jurdisch loket voor hulp bij een conflict. Lukt het niet om het samen tot een oplossing te komen? Dan kunt u terecht bij de kantonrechter. U hebt hiervoor geen advocaat nodig. 

Hebt u als huurder toch een belastingaanslag ontvangen? 

Kijk op de website van BghU of het terecht is dat u een belastingaanslag hebt ontvangen. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 088-0640200.

Schakel hulp in

U kunt altijd hulp inschakelen. Ook bij een eenvoudige vraag. Misschien kunt u na 1 telefoontje al verder. Bij onderstaande organisaties kunt u terecht met vragen over uw situatie.

Huurteam Utrecht

Het Huurteam Utrecht helpt u huurproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld bij een te hoge huur, als het onderhoud niet op tijd gebeurt, de woning slecht geïsoleerd is, of als de servicekosten niet goed zijn berekend. Bij het Huurteam werken juristen en andere experts. Het advies is gratis.

Bekijk de website van Huurteam Utrecht

VIDIUS Studentenunie Utrecht

Ook als u een kamer huurt in plaats van een hele woning, hebt u te maken met huurrecht. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten zijn om prettig te kunnen wonen. Studenten kunnen naast het Huurteam, ook bij VIDIUS terecht voor gratis advies.

Bekijk de website van VIDIUS

Huurcommissie

De Huurcommissie is een organisatie die geen kant kiest en die een verschil van mening tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of er een officiële uitspraak over doet.

Bekijk de website van Huurcommissie

Meldpunt klacht over huren

Huurt u een woning die niet van een woningcorporatie is en hebt u een klacht hierover? Bijvoorbeeld over de huurprijs, nog niet opgelost onderhoud of misschien wordt u geïntimideerd? Dan kunt u deze klacht aan ons doorgeven via Meldpunt klacht over huren.

Geef uw klacht over huren door

Politie

Bent u opgelicht door een huisjesmelker? Doe dan altijd aangifte bij de politie.

Rechtsbijstand

Tot een bepaald maximum inkomen hebt u misschien recht op rechtsbijstand bij problemen met huur.

Huurteam Utrecht video's: zo zit dat

Brandveiligheid

Huur en servicekosten

Onderhoud en intimidatie

Huur te hoog

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur