Wonen Erfpacht voor particulieren

Jazzsingel Leidsche Rijn

De gemeente Utrecht is eigenaar van verschillende gebouwen en stukken grond. Sommige stukken grond zijn uitgegeven in erfpacht. Als erfpachter krijgt u het gebruiksrecht van die grond: het erfpachtrecht. Hiervoor betaalt u een vergoeding: de erfpachtcanon. De grond mag u gebruiken om er op te wonen of er een tuin te hebben. In Utrecht bestaan 3 soorten erfpachtrechten.

Soorten erfpachtrechten

 1. Eeuwigdurende erfpachtrechten

  De waarde van de grond is in 1 keer afbetaald. U bent als erfpachter in de toekomst geen erfpachtcanon meer verschuldigd aan de gemeente (bij onveranderd gebruik). Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond uitgegeven tussen 1989 en 2015. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1989.
 2. Eeuwigdurende erfpachtrechten zonder canon ontstaan na conversie

  De waarde van de grond is in 1 keer afbetaald bij het converteren (=wijzigen) van voortdurende of tijdelijke erfpachtrechten naar eeuwigdurende erfpachtrechten. In dit geval bent u als erfpachter in de toekomst geen erfpachtcanon meer verschuldigd aan de gemeente (bij onveranderd gebruik). Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1989.
 3. Eeuwigdurende erfpachtrechten met canon ontstaan na conversie

  Bij het converteren (=wijzigen) van voortdurende of tijdelijke erfpachtrechten naar eeuwigdurende erfpachtrechten is gekozen voor een jaarlijkse canon in plaats van het direct betalen van de vastgestelde waarde van de grond. Voor deze woningen gelden ook de erfpachtvoorwaarden 1989, maar er is nog wel een jaarlijkse canonverplichting van toepassing. Deze canonverplichting kan worden afgekocht door alsnog de vastgestelde waarde van de grond te betalen.
 4. Voortdurende erfpachtrechten

  De erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond die zijn uitgegeven voor 1989. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983.
 5. Tijdelijke erfpachtrechten

  De erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond die zijn uitgegeven voor 1989. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983.

Let op: Het kan zijn dat de woning in 1990 of 1991 is opgeleverd, maar dat voor uw woning toch de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983 gelden. Bijvoorbeeld als de projectontwikkelaar al eerder (voor het in werking treden van de erfpachtvoorwaarden 1989) afspraken met de gemeente heeft gemaakt onder de oude erfpachtvoorwaarden uit 1974 of 1983.

Waar vind ik de erfpachtvoorwaarden?

Kijk voor de voorwaarden die voor u gelden in de akte van levering van de woning, de garage, de parkeerplaats of de tuin. Bent u van plan een woning, garage, parkeerplaats of tuin te kopen? De verkoper, zoals een makelaar, moet u deze informatie geven. De grond van koopwoningen in nieuwbouwprojecten wordt tegenwoordig niet meer in erfpacht uitgegeven, maar in eigendom overgedragen.

Er zijn 2 regelingen, u kunt de canonverplichting afkopen. En eeuwigdurende erfpacht kunt u onder voorwaarden omzetten naar vol eigendom.

Lees alles over afkopen

Lees alles over omzetten

Bibob-onderzoek

Wilt u een gebouw kopen van de gemeente? Dan kunnen we een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat we criminele activiteiten mogelijk maken.

Meer informatie over Bibob

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl