Wonen Afkopen erfpacht

U hebt een voortdurend of tijdelijk erfpachtrecht

Een tijdelijk of voortdurend erfpachtrecht kunt u converteren (wijzigen) in een eeuwigdurend erfpachtrecht op basis van de Conversieregeling Erfpacht 2017 (verder afkoopregeling 2017). U hebt dan als erfpachter uw canonverplichting eeuwigdurend afgekocht of vastgeklikt.

Voor de conversie (wijziging) wordt de grondwaarde vastgesteld voor de datum waarop de conversie plaatsvindt. De jaarlijkse canon bedraagt 5% van deze vastgestelde grondwaarde en blijft eeuwigdurend hetzelfde. U hebt 3 mogelijkheden:

  • u betaalt de vastgestelde grondwaarde (=de afkoopsom) in 1 keer. U hebt dan (bij onveranderd gebruik) geen canonverplichting meer
  • u betaalt jaarlijks de canon van 5% van de vastgestelde grondwaarde (=vastklikken) tot het moment dat u de vastgestelde grondwaarde betaalt (=afkoopsom betalen)
  • u betaalt een deel van de vastgestelde grondwaarde in 1 keer. Vervolgens betaalt u jaarlijks de canon van 5% over het nog niet betaalde deel van de vastgestelde grondwaarde (=vastklikken). U betaalt canon tot het moment dat u het nog niet betaalde deel van de vastgestelde grondwaarde betaalt (=afkoopsom betalen).

Betaalt u de vastgestelde afkoopsom in 1 keer, dan hebt u (bij onveranderd gebruik) geen canonverplichting meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract, bijvoorbeeld over het vastgelegde gebruik. De gemeente blijft eigenaar van de grond, de gemeente houdt het 'bloot-eigendom'. Voor een eengezinswoning kunt u aanvullend kiezen om het erfpachtcontract te beƫindigen door de erfpacht om te zetten naar vol eigendom als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. U kunt in overleg met uw notaris beide akten in een enkele afspraak laten passeren.

Wilt u weten of uw erfpachtcanon al eeuwigdurend is afgekocht? Kijk dan in de akte van levering van het erfpachtrecht. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw canonverplichting eeuwigdurend af te kopen dan wel vast te klikken?

Lees meer over de Afkoopregeling 2017 

U hebt een eeuwigdurend erfpachtrecht met canon ontstaan na een voorgaande conversie (wijziging van het erfpachtcontract)

U wilt de canon eeuwigdurend afkopen. Dat kan als u de (resterende) vastgeklikte afkoopsom, die bij de conversie naar een eeuwigdurend erfpachtrecht is vastgesteld, volledig betaalt. U hebt na deze betaling (bij onveranderd gebruik) geen canonverplichting meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract, bijvoorbeeld over het vastgelegde gebruik. De gemeente blijft eigenaar van de grond, de gemeente houdt het 'bloot-eigendom'.

Wilt u weten wat de afkoopsom is, die is vastgelegd voor uw woning of voor de woning die u mogelijk wilt gaan kopen? Dat kan altijd. Mail uw verzoek naar erfpacht@utrecht.nl of bel 14 030. Vermeld uw naam, het erfpachtadres en uw correspondentieadres als dat anders is dan het erfpachtadres. Vraag naar de vastgelegde afkoopsom.

Wilt u de afkoopsom volledig betalen om uw canonverplichting af te kopen? U kunt uw aanvraag indienen via onderstaande link of een afspraak maken om een aanvraag daarvoor in te dienen bij de balie op het stadskantoor.

Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u de afkoopsom kunt betalen

Nu afkoopsom betalen

Maak dan een afspraak voor het indienen van een aanvraag op de 5e etage van het stadskantoor (Stadsplateau 1) Bel 14 030 of stuur een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl. Neem het volgende mee:

  • DigiD of legitimatiebewijs (voor elk van de erfpachters)
  • de naam en vestigingsplaats van uw notaris
  • het adres waarvoor u de afkoopsom wilt betalen
  • als u ook de afkoopsom van een tuin, parkeerplaats of garage wilt betalen het adres van de tuin, parkeerplaats of garage. Als de tuin, parkeerplaats of garage geen adres heeft kunt u de kadastrale aanduiding gebruiken uit de leveringsakte, die u destijds bij de koop heeft gekregen van de notaris.

Voor een eengezinswoning kunt u aanvullend kiezen om het erfpachtcontract te beƫindigen door de erfpacht om te zetten naar vol eigendom als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. U kunt in overleg met uw notaris beide akten in een enkele afspraak laten passeren.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl